Rok założenia 1902.

Statut OSP Chojno 

Zarząd OSP Chojno od 23.01.2016r.

1.      Prezes                                    Zdzisław Jankowski

2.      Wiceprezes-naczelnik             Paweł Kahl

3.      Wiceprezes                             Henryk Szymczak

4.      Z-ca naczelnika                      Piotr Mądrawski 

5.      Sekretarz                               Rafał Szymczak

6.      Skarbnik                                Lech Judek

7.      Gospodarz                             Jacek Jankowski

8.      Członek Zarządu                    Lech Jankowski

9.      Członek Zarządu                    Wojciech Brzeziński

Komisja Rewizyjna OSP Chojno

1.      Przewodniczący            Stefan Gzyl

2.      Członek                        Andrzej Bździel  

3.      Członek                        Jakub Kokot       

 

Zarząd OSP Chojno od 29.01.2011r.

Prezes

Zdzisław Jankowski

Wiceprezes

Wojciech Brzeziński

Naczelnik

Paweł Kahl

Z-ca Naczelnika

Lech Judek

Sekretarz

Henryk Szymczak

Skarbnik

Marian Jankowski

Gospodarz

Lech Jankowski

Kronikarz

Paweł Grupa

Członek Zarządu

Jan Jankowski

 

Komisja Rewizyjna OSP Chojno

Przewodniczący

Stefan Gzyl

Członek

Marian Mikołajczak

Członek

Andrzej Bździel

 

Zarząd OSP Chojno od 04.02.2006r.

Prezes

Zdzisław Jankowski

Wiceprezes

Wojciech Brzeziński

Naczelnik

Paweł Kahl

Z-ca Naczelnika

Lech Judek

Sekretarz

Henryk Szymczak

Skarbnik

Marian Jankowski

Gospodarz

Lech Jankowski

Kronikarz

Paweł Grupa

Członek Zarządu

Jan Jankowski

 

Komisja Rewizyjna OSP Chojno

Przewodniczący

Stefan Gzyl

Członek

Marian Mikołajczak

Członek

Andrzej Bździel

„Kalendarium historii – OSP Chojno”

(z okazji 100 lecia jednostki)

Od autora:

Opracowując historię działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie pragnę oddać hołd i głęboki szacunek tym wszystkim, którzy w znoju i trudzie przyczynili się do prawidłowej działalności jednostki. Tym, którzy odeszli na zawsze; tym, którzy żyją i pracują wśród nas,  tym, którzy okazali nam pomoc oraz moralne wsparcie do podjęcia nowych, trudnych zadań – dla dobra naszej wsi i jej mieszkańców.

     Stanisław Bak - człowiek zasłużony dla Chojna, sołtys, założyciel straży pożarnej w Chojnie, 
   uczestnik I wojny światowej, powstaniec wielkopolski- dowódca komp., urzędnik stanu 
    cywilnego w okresie międzywojennym.

1902 r. – jest to data  powstania zorganizowanego ruchu strażackiego w Chojnie. 
W tym to roku ówczesny sołtys Chojna Stanisław Bak zakupił za 800 marek ze środków gminnych konną sikawkę ręczną. Zakupiono również 300- litrową dwukołową beczkę, którą dowożono wodę do gaszenia pożaru. W tym to czasie został wybudowany z cegły murowany garaż- zalążek strażnicy (był usytuowany pomiędzy figurą a obecną strażnicą). 
Sołtys Stanisław Bak, po zakupie sikawki został zobowiązany przez władze pruskie do zorganizowania obowiązkowej straży ogniowej. Jako pierwszy komendant wyznaczał kolejno gospodarzy z końmi do przewozu sprzętu w razie pożaru. 
Na ówczesne warunki był to wysiłek niemały. Dzięki usilnym staraniom druha Stanisława Baka, praca organizacyjna straży ruszyła z miejsca. Do obowiązkowego wyposażenia pożarowego wszystkich mieszkańców wsi należały ręczne drewniane sikawki o długości 1 m i pojemności 2- 3 l wody.

14 grudnia 1926 roku - po 24 latach istnienia starych struktur, została zarejestrowana przez Andrzeja Skrzypczaka Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie. Pierwsze zebranie odbyło się 2 tygodnie później. Wybrano na nim zarząd: prezes Andrzej Skrzypczak, sekretarz Leon Skrzypczak, skarbnik Władysław Radziej. Naczelnikiem Straży został Andrzej Skrzypczak, który powołał do rady sztabowej dh. Jana Sernickiego na podnaczelnika, Walentego Szychowiaka na gospodarza. Dowódcami poszczególnych oddziałów zostali: Józef Ratajczak, Leon Jankowski, Leon Skrzypczak 
i Przybysz. 
Z dawnego wyposażenia pozostała jedynie dwucylindrowa skrzyniowa sikawka konna, prądownica, oliwiarka, klucze,  wąż ssawny i wąż tłoczny. W maju 1926 roku, jeszcze przed oficjalnym założeniem OSP, zakupiono w Poznaniu 10 czapek oficerów i 28 dla szeregowych. Co ciekawe, pierwsze zbiórki organizowane były już od 10 grudnia 1925 roku.
Zgodnie z dokumentami w ciągu roku, odbyło się ich 10, a średnio uczestniczyło w nich około 25 osób.

1927 r. - w styczniu  z Krajowej Wytwórni Przyborów Strażackich zakupiono 4 hełmy z blachy mosiężnej dla szeregowych i 1 czarno lakierowany z mosiężnym grzebieniem dla oficerów, w październiku 1927 roku mosiężną trąbkę alarmową, topór z pochwą skórzaną dla oficera i pas z taśmy jutowej na brezentowej podszewce dla szeregowego.

1928 r. - w czerwcu zakupiono 7 pasów z taśmy jutowej, 10 mundurów dla oficerów i 17 dla szeregowych.
Na walnym zebraniu w kwietniu 1930 roku, z powodu ustąpienia niektórych członków zarządu, wybrany został nowy zarząd, do którego weszli druhowie: prezes i naczelnik Andrzej Skrzypczak, vice prezes  i podnaczelnik Leon Ratajczak, sekretarz Leon Skrzypczak, zastępca sekretarza Stefan Bak, skarbnik Władysław Radziej, gospodarz Leon Jankowski. W ciągu trzech lat od założenia OSP 25 jej członków zostało umundurowanych za pieniądze zebrane wyłącznie z organizowanych imprez i zabaw tanecznych.

A oto przykładowe akcje bojowe: 
05.04.1928 - pożar u Pogorzelczyka w wiosce; 
12.08.1928 - pożar tartaku w Tomaszewie zagrażający leśniczówce, którą uratowano; 
1928 - pożar stodoły u Jankowskiego;
06.07.1929 – pożar w kominie piekarni Pogorzelczyka w Chojnie;
14 czerwca 1930 r. - spaliła się stodoła i obora u młynarza Kukli w młynie: Gazeta Szamotulska z dnia 
19 czerwca 1930 roku donosiła: 
CHOJNO
.
W sobotę popołudniu, około godziny 3, uderzył grom w stodołę młynarza p. J. Kukli, którego posiadłość mieści się w zabudowaniach wsi Chojno. Silny wiatr sprzyjał niszczycielskiemu żywiołowi, bowiem od płonącej stodoły, zajął się sąsiadujący budynek, w którym mieściły się: obora, stajnia i chlewy. Zdołano tylko uratować żywy inwentarz, reszta zaś spłonęła doszczętnie, a więc wozy, maszyny, szorty itp. Na miejsce wypadku przybyła straż pożarna z Chojna, co, do której z uznaniem podnieść należy, że dzięki jej energicznej akcji ratowniczej udało się ocalić budynek mieszkalny 
i spichrz. Dzielnie spisał się p. Chojnacki, miejscowy nauczyciel, który z narażeniem
życia ratował inwentarz  z płonącego budynku. Jest to piękny przykład, godny pochwały i naśladowania. Spalone obiekty były, co prawdaż ubezpieczone, lecz nie w wysokości odpowiadającej ich wartości”. 
„Grom, który uderzył w stodołę p. J. Kukli w sobotę popołudniu, poraził śpiącego w sadzie w odległości 150 m, syna gospodarskiego 23-letniego Feliksa Mikułę. Dzięki energicznym zabiegom, zdołano nieszczęśliwego przywrócić do świadomości, poczem odstawiono go do lecznicy w Sierakowie”
; 18.09.1930 - pożar domu u Roszaka na Polu, 

1930 r. - w grudniu, w wieku 48 lat zmarł naczelnik Andrzej Skrzypczak (przyczyną śmierci była gangrena ręki, która nastąpiła w wyniku wypadku przy budowie kościoła w Chojnie - był jego głównym budowniczym). Po jego śmierci nowym prezesem został Józef Ratajczak ( miejscowy kowal).

Do zarządu weszli ponadto:
Leon Skrzypczak vice prezes, Stefan Bak sekretarz, Władysław Radziej skarbnik, Leon Jankowski gospodarz. 
Do rady sztabowej należeli: Józef Ratajczak naczelnik, Leon Skrzypczak podnaczelnik, oraz komendanci oddziałów: 
Leon Jankowski, Władysław Radziej, Władysław Piasek, Józef Jankowski.

1931 r. - w kwietniu i czerwcu zakupiono drugą mosiężną trąbkę alarmową, wąż ssawny, wąż tłoczny, dwa wiadra parciane. 
04.01.1931 - spalił się chlew z bydłem w Popowie (akcja była spóźniona z powodu odległości); 
18.06.1931 - spalił się chlew Neumana w Chojnie.

1932 r. - Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie liczyło 28 członków czynnych i 12 wspierających, zakupiono 4 pasy zwykłe skórzane, 15 m węża tłocznego, 9 pasów i bluz dla oddziału sanitarnego i drabinę Szczerkowskiego. W ciągu istnienia OSP Chojno tj. do 1932 r. odbyły się 3 zjazdy, 2 walne zebrania, oraz 17 zebrań zarządu i rady sztabowej, 52 zbiórki, 5 alarmów, apele z umundurowaniem, 13 razy wezwano Straż do pożarów.
1933 r. - z początkiem roku nastąpiła kolejna zmiana zarządu: funkcję naczelnika powierzono Józefowi Ratajczakowi, podnaczelnikem został Kazimierz Kopka, gospodarzem Leon Jankowski, komendantem Józef Jankowski, sekretarzem Stanisław Dokrzewski, adiutantem Chryzostom Modrzewski, prezesem sołtys Walenty Radziej ( była to funkcja honorowa, z umundurowania otrzymał tylko czapkę oficerską). Powyższy skład zarządu utrzymał się do września 1939 roku  z wyjątkiem sekretarza, którego funkcję powierzono Janowi Lechmanowi miejscowemu kołodziejowi. Pod kierownictwem nowego prezesa członkowie OSP bardzo często brali udział w zawodach pożarniczych i tak np. we Wronkach  zdobyli III miejsce, w Szamotułach także III miejsce.

1936 r. - w dokumentach odnotowano pożary: 
06.01.1936 r. – pożar stodoły u Władysława Pastuszka na Błotach Małych, pożar ugaszono; 
10.05.1936 r. - pożar u Szymona Szwaka, spaliła się stodoła;
19.06.1936 r. - pożar u Mehlbauma na Kempistym, została uratowana szopa.

1938 r. – do tego roku jednostka dysponowała jedynie pomieszczeniem na konną sikawkę i konew 300 litrową.
Węże suszone były na płotach. W roku 1938, przy czynnym udziale wszystkich mieszkańców wioski, wybudowana została Remiza Strażacka z wieżą oraz małą świetlicą, w której miały odbywać się zebrania ludności wsi. W czerwcu 1938 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowej strażnicy, połączona z zawodami rejonowymi w Chojnie, chojeńska straż otrzymała I nagrodę. Sołtys Chojna Antoni Jankowski został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi, za dbałość o stan sanitarno- porządkowy wioski.

W tymże roku została zorganizowana żeńska drużyna strażacka „Samarytanek”, której komendantką została Helena Jankowska.

Do momentu wybuchu II wojny światowej jednostka nasza była jedną z wiodących w powiecie szamotulskim. Biorąc pod uwagę specyficzne warunki tutejszego rejonu (duże zalesienie, zabudowania częściowo kryte słomą, braki w sprzęcie mechanicznym sąsiednich jednostek, jak również duże odległości i trudny dojazd), jednostka naszej straży zdana wyłącznie na własne siły, wywiązywała się z obowiązków bardzo sumiennie.

1939 r. - krótko przed wybuchem wojny ze względu na istniejące zagrożenie ze strony Niemiec, odbywały się ćwiczenia  w ramach obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej.

1940 r. - w czasie okupacji jednostka nie została rozwiązana, naczelnikiem został Niemiec z Chojna, dh. Teper. 
Okupant nie zawiesił działalności straży, wprowadził nawet obowiązek uczestnictwa w niedzielnych ćwiczeniach, lecz wszelkie komendy i polecenia wydawane były w języku niemieckim. Była to organizacja, w której stosunkowo chętnie uczestniczyli mieszkańcy wsi, mając na uwadze ochronę mienia swych rodzin oraz mienia wsi przed klęską pożarów. Wszelka dokumentacja dotycząca historii wioski i samej straży została przejęta i zniszczona przez władze okupacyjne.

W dniu 09.08.1945 r. - po zakończeniu wojny pierwsze zebranie zostało zwołane przez ówczesnego sołtysa gromady Chojno, Antoniego Jankowskiego, z nakazu Starostwa Powiatowego w Szamotułach, celem odrodzenia działalności OSP. Pierwsze zebranie po wojnie odbyło się. Zgłosiło się na nie tylko 8 członków, dokonano wyboru pierwszego tymczasowego powojennego zarządu OSP. Prezesem został sołtys Antoni Jankowski, naczelnikiem Leon Jankowski, sekretarzem  Jan Lehman, skarbnikiem Franciszek Rembarz, gospodarzem Józef Jankowski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej obrano Antoniego Jankowskiego, członkami zaś Chryzostoma Modrzewskiego i Władysława Dokrzewskiego.

Ciekawą rolę spełniał stróż wiejski - pomocnik sołtysa („urzędnik”). Jako posłaniec roznosił różnego rodzaju pisma urzędowe i obwieszczenia. Do jego podstawowych obowiązków należało pilnowanie w nocy drewnianej zabudowy  i słomianych dachów wsi i ostrzeganie przed pożarem – dokonywał obchodów, a w razie potrzeby wszczynał alarm. 
Miał swoje pomieszczenie w strażnicy pod wieżą. W okresie międzywojennym obowiązki stróża pełnił miejscowy szewc, Czesław Mataj. Patrolował wieś ze specjalnie wykonaną piką i gwizdkiem, którym gwizdał w nocy o określonej godzinie i w wyznaczonych miejscach. Około roku 1937 stróżem został Piotr Cichosz i był nim do połowy lat sześćdziesiątych. Niektórzy mieszkańcy wsi pamiętają go jak chodził z dzwonkiem i wygłaszał obwieszczenia władz. Za swoją pracę miał darmowe mieszkanie w Gminnej Chacie.
W okresie powojennym, kiedy jednostka nie dysponowała pojazdem mechanicznym, dojazd do miejsca pożaru odbywał się konno. Do zaprzęgu wyznaczani byli rolnicy, którzy na sygnał trąbki alarmowej ( syreny wówczas jeszcze nie było) stawiali się z zaprzęgami do sikawki i konwi. Działalność straży pożarnej z roku na rok stawała się prężniejsza i doskonalsza. Strażacy nie zawężali swej działalności do zadań związanych z pożarnictwem, lecz czynnie włączali się w nurt życia społecznego wsi. Wystawiali sztuki teatralne o treści postępowo– patriotycznej (zajęli m.in. II miejsce w eliminacjach powiatowych amatorskich zespołów artystycznych). Corocznie w Wielką Sobotę OSP pełniła straż w kościele przy Grobie Pańskim. Organizowała wieczorki i zabawy. Regularnie odbywały się zbiórki, na których doskonalono umiejętności strażackie. W owych latach strażacy brali udział w gaszeniu mostu na rzece Warcie w Sierakowie, ponadto niezliczoną ilość razy gaszono pożary lasów nie tylko w najbliższej okolicy. Pod koniec 1945 roku jednostka doposażono w sprzęt przeciwpożarowy, zakupiono pierwszą motopompę typu DKV 800 wraz z wyposażeniem.

1946 r. - wiosną strażacy postarali się o hełmy - przemalowali hełmy niemieckiej obrony przeciwlotniczej.

1948 r. - w lutym na walnym zebraniu dokonano pewnych zmian w zarządzie; prezesem pozostał Antoni Jankowski, naczelnikiem obrano Leona Jankowskiego, podnaczelnikiem Stefana Baka, sekretarzem Franciszka Dokrzewskiego, zast. sekretarza Zygmunta Radzieja, skarbnikiem Stanisława Rembarza, gospodarzem Józefa Jankowskiego, przewodniczącym komisji rewizyjnej Leona Radzieja, członkami zaś Bernarda Teskę i Stanisława Jarysza. W tym też roku ponownie została powołana żeńska drużyna OSP, której komendantką została Marta Drab. Wiosną 1948 roku strażacy wzięli czynny udział przy budowie ogrodzenia (przed zwierzyną leśną) wokół Księżego Pola. W maju 1948 roku Głos Wielkopolski donosi:

Przygotowania do akcji zwalczania pożarów leśnych.
 W trosce o całość i dobro naszych lasów, Państwowe Nadleśnictwo Bucharzewo, wspólnie  z Ochotniczą Strażą Pożarną gromady Chojno, przeprowadziło w dniu 11.04.1948 r. próbny alarm pożaru leśnego. W ciągu 15 minut po alarmie stawiło się na placu alarmowym 205 osób, bez różnicy płci i wieku, jeden beczkowóz i 11 wozów zwykłych (na placu przed Remizą Strażacką w Chojnie).Następnie, kierując się drogowskazami ustawionymi przez wysłaną sztafetę Leśnego Pogotowia Pożarowego, udali się na miejsce domniemanego pożaru, gdzie pan nadleśniczy Nowak w obszernym przemówieniu szczegółowo przedstawił sposoby zapobiegania oraz gaszenia pożarów leśnych. Z kolei, wspólnie z naczelnikiem miejscowej OSP,  Panem Leonem Jankowskim i zebranym w komplecie personelem  Nadleśnictwa, przeprowadzono odpowiednie pokazy i ćwiczenia. Na szczególne uznanie zasługuje zdyscyplinowanie i sprawność miejscowej ludności, co każe przypuszczać, że w razie pożaru akcja ratunkowa nie zawiedzie. (wł)

W sierpniu 1948 roku strażacy wzięli udział w poświęceniu strażnicy i zawodach rejonowych w Samołężu. Do obsługi sikawki wyznaczonych zostało 9 strażaków: Franciszek Dokrzewski, Henryk Gzyl, Stanisław Rembarz, Władysław Kopka, Czesław Kapczyński, Zenon Człapa, Zygfryd Pogorzelczyk, Stanisław Sikora i Zenon Bober. Do rezerwy stanęli: Chryzostom Modrzewski, Marcel Piasek, Mieczysław Jankowski.

1949 r. - zakupiono dwukołową ogumioną przyczepę. W grudniu 1949 r. na zebraniu OSP zostało zawiązane (na odgórne polecenie) Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej. Z powodu małego nieporozumienia zebranie nie zostało dokończone. Na tym zebraniu podjęto uchwałę dotyczącą przekazania panu Spychale 4000 zł na materiały do budowy elektrowni wodnej we wsi.

1950 r. - na walnym zebraniu w marcu jednogłośnie wybrano komendantką oddziału żeńskiego Irenę Boberównę.

1951 r. - na 12 lat przed zelektryfikowaniem wsi, jednostka dysponowała syreną elektryczną, którą otrzymała z Szamotuł. (Silnik elektryczny na napięcie 110 V ofiarował mieszkaniec Chojna, Stanisław Spychała).
W 1951 r. - przy pomocy Gminnej Rady Narodowej we Wronkach, dla ułatwienia przewozu sprzętu zakupiono platformę - wóz czterokołowy ogumiony.

1952 r. - na walnym zebraniu 19 stycznia wybrano nowy zarząd, w skład, którego weszli: Leon Jankowski – komendant, Zygmunt Radziej– komendant kulturalno- oświatowy, Jan Lechman– komendant fizyczny, Franciszek Dokrzewski– sekretarz, Maria Szychowiak– komendantka oddziału żeńskiego, Stanisław Jarysz– I skarbnik, Stanisław Rembarz– gospodarz, Michał Mądrawski– przew. Komisji Rewizyjnej, Zofia Jankowiak – członek, Chryzostom Modrzewski– członek. Na zebraniu w kwietniu 1952 roku zostali przyjęci nowi członkowie: Feliks Szawak, Bolesław Mikołajczak, Florian Śmiłowski, Mieczysław Wachowicz i Henryk Pastuszek. W tymże roku na zawodach OSP Chojno zdobyła dwa razy I miejsce w gminie Wróblewo.

W Samołężu, OSP uzyskała publiczną pochwałę Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szamotułach. Oddział żeński OSP Chojno zdobył II miejsce na zawodach powiatowych we Wronkach.

Wiosną 1952 roku z inicjatywy Leona Jankowskiego w rocznicę 50– lecia OSP Chojno, z własnych funduszy zakupiono pierwszy samochód strażacki, był nim Ford V-8. Aby zgromadzić odpowiednią pulę pieniędzy, zaciągnięto pożyczkę w Banku, oficjalnie na zakup krowy. Samochód ten służył nie tylko do akcji bojowych, ale w razie konieczności był używany jako karetka pogotowia. Samochód ten początkowo kierowany był przez Mieczysława Jankowskiego, a później Bronisława Jankowskiego.

1953 r. – w czerwcu odbyły się uroczystości jubileuszowe 50– lecia OSP w Chojnie:

Oto przykładowy protokół z powyższej uroczystości:

Protokół z uroczystości 50 lecia istnienia Straży Pożarnej w Chojnie w dniu 07.06.1953 roku. O godz. 10 na sali obyw. Pertka, Akademię zagaił druh. Komendant obyw. Jankowski Leon. Powitał przedstawicieli komendy powiatowej straży pożarnych w osobach druh. Kapitana Ogażyńskiego, dh. Biednego, przedstawicieli gminy, miejscowych władz, partii politycznych, przybyłych gości i Straże Pożarne. Następnie powołano jednogłośnie przedstawiciela Gminy obyw. Hoffmanna na przewodniczącego Akademii i dh. Baka Stefana na sekretarza.

W dalszym ciągu dh. Dokrzewski Franciszek odczytał obszerne sprawozdanie z 50– lecia pracy i działalności tutejszej Straży Pożarnej. Założycielem tutejszej straży był ówczesny sołtys obyw. Bak Stanisław,  który w roku 1902 zakupił sikawkę konną za 800 marek. Po złożeniu sprawozdania z 50 – lecia działalności Straży Pożarnej przewodniczący obyw. Hoffman jako przedstawiciel gminy podziękował za obszerną i owocną pracę tutejszej Straży. Z kolei kapitan pożarnictwa dh. Ogażyński wygłosił referat na temat: „Organizacja i zadanie Straży Pożarnych”.

Na terenie powiatu szamotulskiego znajduje się około 100 Straży Pożarnych, w tym około 50 zmotoryzowanych. 
Na zakończenie referatu w imieniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnych i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, mówca życzył owocnej pracy dla tutejszej straży i wzniósł okrzyk z okazji jubileuszu 50 lecia. Następnie dh. Kapitan Ogażyński po okolicznościowym przemówieniu wręczył dyplomy uznania za wysługę lat i pracę w tutejszej Straży. Za 50 letnią służbę i pracę otrzymał założyciel straży dh. Bak Stanisław. Za 25 letnią służbę i pracę otrzymali dyplomy dh. Leon Jankowski, Chryzostom Modrzewski, Stefan Bak, Jan Lechman, Stanisław Rembarz, Władysław Dokrzewski. Wyróżnienia za wybitną pracę i zasługi otrzymali następujący druhowie: Maria Skrzypczak, Zofia Jankowiak, Gabriela Michalska (Dobierska), Teresa Radziej (Ławniczak), Franciszek Dokrzewski, Zygmunt Radziej, Józef Dokrzewski, Czesław Kapczyński i Władysław Dymek. Po wręczeniu dyplomów, członkom tutejszej Straży, składali życzenia z okazji 50 lecia: kierownik szkoły obyw. Edward Przewożny, dh. Stefan Cypel w imieniu OSP z Wronek, dh. Gałka w imieniu OSP Marianowo, leśniczy obyw. Henryk Czarkowski w imieniu administracji lasów Państwowych, w imieniu Prasy i Radia składał życzenia obyw. Jakóbowski, Metalownia, Meblarnia z Wronek i ks. Stanisław Lis w imieniu tutejszej parafii podziękował za ofiarną pracę i życzył dalszego pomyślnego rozwoju. Na zakończenie tutejsza straż odśpiewała piosenkę pt. „Hej po drogach dmie wichura”. Na tym przewodniczący obyw. Hoffman wyczerpał program i zakończył uroczystą akademię hasłem Czołem. 
Podpisał: Franciszek Dokrzewski sekretarz OSP”.

Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszowych były zawody rejonowe zorganizowane na „szerokiej drodze”, koło cmentarza, które rozpoczęły się defiladą  wszystkich jednostek. Uroczystości zakończyła zabawa w „Brzózkach na Plyndzu”.    

W kronice Szkoły Podstawowej w 1953 roku zapisano:

Sukcesy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie. Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna wykazuje ożywioną działalność na odcinku zdobywania sprawności w akcji przeciwpożarowej. W wyniku częstych ćwiczeń praktycznych wysunęła się ona na czołowe miejsce w powiecie w kategorii niezmotoryzowanych wiejskich OSP. Potwierdza to notatka umieszczona w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 11.07.1953r.
Dziewczęta z Chojna zdobyły pierwsze miejsce”
Powiat szamotulski dumny jest ze swoich ponad 2000 strażaków i strażaczek. Z okazji 75-lecia OSP miasta Szamotuł 5 lipca br. odbył się w Szamotułach zjazd powiatowy Straży Pożarnych. Do uroczystego apelu na placu Walki Młodych i defilady stanęło ponad 40 OSP męskich i żeńskich w pełnym ekwipunku. Na uroczystej akademii jubileuszowej kilkunastu strażaków, w tym również kobiety otrzymało odznaczenia i dyplomy. Z żeńskich Ochotniczych Straży Pożarnych I miejsce zdobyły w zawodach dzielne dziewczęta z Chojna n/Wartą. Z męskich OSP I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna ze Słopanowa pow. Szamotuły”.

1954 r. - w dniu 17 marca na komendantkę oddziału żeńskiego wybrano Zofię Szwak. 28 listopada 1954 r. przystąpiono do wyboru nowego gospodarza straży, gdyż dotychczasowy gospodarz Władysław Dymek odbywał służbę wojskową. Nowo wybranym tymczasowym gospodarzem został Bronisław Jankowski. Komendant Leon Jankowski z polecenia władz zaproponował, aby z członków straży wyłoniło się ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej). Na kandydatów do ORMO zostali wybrani: Józef Szwak, Mieczysław Graś, Florian Melbaum, Władysław Daniel. Protokół sporządził Zygmunt Radziej.

1955 r. - 06 marca na Walnym Zebraniu wybrano nowy zarząd na okres trzech lat: Leon Jankowski – komendant, Zygmunt Radziej – z-ca kom. kulturalno – oświatowy, Jan Lechman – z-ca kom. do spraw technicznych, Franciszek Dokrzewski – sekretarz, Stanisław Jarysz – skarbnik, Bronisław Jankowski – gospodarz, Stefan Bak członek zarządu, Jadwiga Sikora – kom. oddziału żeńskiego. Marceli Radziej - przew. kom. rewizyjnej, Józef Dokrzewski – członek, Gabriela Michalska (Dobierska) – członek. Na członków OSP Chojno wybrano Władysława Daniela i Michalinę Skalską (Dokrzewską).

1956 r. - dokonano rozbudowy Remizy Strażackiej, zwiększono parametry garażu i świetlicy.

Rok 1956 w sprawozdaniu OSP, wygłoszonym na sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie:

Rok 1956 to przełom, ku prawdzie, która jest najlepszą towarzyszką idei socjalistycznych. Dorobek 1956 roku w życiu nowego narodu wyraża się, więc tym przede wszystkim, że wiemy, co robić by lepiej żyć. Teraz trzeba skupić wszystkie siły dla urzeczywistnienia w cierpliwym mozolnym trudzie wytkniętych zadań i celów, dla uzdrowieniai rozwoju naszej gospodarki narodowej. Pożarnictwo polskie, którego działalność ma duże znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju, które zabezpiecza prócz szczupłych wyników pracy społeczeństwa, odnalazło się również na właściwej drodze. Powiedzieliśmy sobie, gdzie leżą źródła błędów i wypaczeń w naszej pracy i jak należy się ich pozbyć, nakreśliliśmy zadania na przyszłość. Wysoka Rado!!!
Po wyzwoleniu naszego państwa, pożarnictwo nasze było zniszczone. Chcę tu powiedzieć tylko o Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie. W roku 1945 została odnowiona nasza Ochotnicza Straż Pożarna, sprzęt pożarniczy był bardzo skromny: jedna sikawka ręczna, jeden beczkowóz i 40 m węża. W 1956 roku straż liczy 33 strażaków w tym drużyna męska i żeńska. Ochotnicza Straż Pożarna posiada w swych szeregach wyszkolonych dwóch dowódców sekcji, dwóch mechaników, dwóch szoferów, do sekcji zapobiegawczej należy 14- strażaków. W przeciągu dziesięciu lat straż nasza brała udział w zawodach gminnych i wojewódzkich. Staż nasza stoi na wysokim poziomie organizacyjnym, o czym świadczy zdobycie 8 pierwszych miejsc na zawodach gminnych i 4 miejsc drugich. Nasza straż jako jedna z najlepszych brała udział w zawodach Wojewódzkich, gdzie zdobyła II i III miejsce. Ochotnicza Straż Pożarna w obecnej chwili posiada: sikawkę ręczną, jeden beczkowóz, jedną motopompę, jeden samochód (Ford V-8) ,320 m węża, jedną hakówkę, jedną drabinę francuską, jedną drabinę Szczerkowskiego, dwie przystawne drabiny, jedną drabinę słupową, dwa bosaki, 6 łopat, jedną siekierę, dwa kilofy, jedną syrenę alarmową i inny drobny sprzęt. Wyżej wymieniony sprzęt jest niewystarczający w stosunku do naszych potrzeb, a przede wszystkim brak nam ogumienia do samochodu oraz węży i umundurowania dla strażaków. Doceniając znaczenie natychmiastowej pomocy przy ogniu, konieczne jest zainstalowanie u Komendanta OSP telefonu, który będzie czynny całą dobę, ponieważ wszystkie leśniczówki mogą tylko zawiadomić telefonem o pożarze. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie w ostatnich dwóch latach przeprowadziła kontrolę przeciwpożarową w 216 zabudowaniach,co stanowi przez okres dwóch lat 432 razy oraz pokontrolnie 20 razy. Alarmów było 11, pożarów 7 i jeden leśny.  Frekwencja strażaków przy alarmach i pożarach dobra, natomiast ze strony społeczeństwa jest niezadawalająca, gdyż część obywateli lekceważy pomoc bliźniemu. Na terenie Leśnictwa Pustelnia droga do Kobusza winna być umocniona, gdyż w razie potrzeby są duże trudności z dojazdem. Również droga na odcinku Chojno- Wronki i Chojno – Młyn jak i od Krasnobrzegu do Mokrza są w fatalnym stanie, także po każdej akcji samochód zostaje uszkodzony, a wozami nie można z powodu kałuży i wybojów się pospieszyć. Wysoka Rado!!! Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie z oddziałami męskim i żeńskim oddaje się z poświęceniem w każdej niebezpiecznej chwili, strzeże ona mienia
bliźniego i państwowego”.
1958 r. - w styczniu na zebraniu zarządu uchwalono, że przeznacza się 52 zł 30 gr. na odbudowę stolicy. 
Przyjęto nowy statut obowiązujący od 1958 roku, przywracający funkcję prezesa. Dokonano wyboru nowego zarządu: Stefan Bak – prezes, Leon Jankowski– v-ce prezes, Zygmunt Radziej z-ca v-ce prezesa, Stanisław Jarysz – skarbnik, Franciszek Dokrzewski – II sekretarz, Bronisław Jankowski – gospodarz, członkowie zarządu: Józef Dokrzewski, Gertruda Melbaum, Gabriela Mikołajczak (Mataj). Z urzędu do zarządu OSP wszedł przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Chojnie, Michał Mądrawski. Prezes podał do wiadomości, gdzie znajdują się punkty alarmujące: pkt. 1.) na Polu u obyw. Mieczysława Nowaka, pkt. 2.) u obyw. Franciszka Mikołajczaka na Małych Błotach, pkt. 3.) na Wielkich Błotach u obyw. Hieronima Pacholaka, pkt. 4.) w Lubowie u obyw. Bronisława Makowskiego.

W latach 50-tych duże trudności były z umeblowaniem sali gromadzkiej, nad którą OSP sprawowała pieczę. Duże zasługi wniósł Henryk Piasek, który ofiarował komplet krzeseł, ławek i stolików na wyposażenie tejże sali. Za bezinteresowną pomoc, uchwałą zarządu, przyznano dh. Henrykowi Piaskowi tytuł honorowego członka OSP w Chojnie.

1962 r. - w kwietniu powołano sekcje kontroli przeciwpożarowej i dokonano wyboru członków sekcji na poszczególne osiedla Chojna: I sekcja Chojno Wieś (Zygmunt Radziej i Franciszek Drab), II sekcja Chojno Wieś (Stanisław Rembarz i Bronisław Jankowski), III sekcja Chojno Pole (Wiktor Błoch i Henryk Gzyl), IV sekcja Chojno Błota (Bolesław Mikołajczak i Florian Śmiłowski), V sekcja Lubowo (Feliks Szwak i Kazimierz Machaj).     

1963 r. - za udział w konkursie kopania stawów przeciwpożarowych (w latach `61 i `63 ) zorganizowanym przez komendę powiatową w Szamotułach w lutym OSP otrzymała odbiornik radiowy do świetlicy.
W 1963 r. drużyna żeńska jako reprezentant powiatu szamotulskiego brała udział w II Krajowym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.   

1964 r. - Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Szamotułach przydzieliła drugą motopompę typu „Polonia” M-800., dwa samochody– ciągniki artyleryjskie marki Doge o nośności ¾ tony (w załatwieniu przydziału pomógł Edmund Dymek). Samochody te były eksploatowane do 1973 roku.

1967 r. - zmarł wieloletni naczelnik, zasłużony działacz społeczny Leon Jankowski. Funkcję naczelnika powierzono druhowi Zygmuntowi Radziejowi (pełnił ją do 1996r). Pod koniec lat 60-tych działalność OSP ograniczała się jedynie do ćwiczeń oraz udziału w akcjach pożarowych. Do większych akcji można zaliczyć udział w gaszeniu pożaru budynków gospodarczych u takich mieszkańców Chojna jak: sołtysa Antoniego Jankowskiego – spaliło się całe gospodarstwo, Janiny Grondkowskiej, Józefa Wegnera - spłonęła stodoła, Henryka Piaseka – spaliła się stodoła i samochód na bojewicy, Ignacego Graumilera, Wawrzyna Książeka i Stanisława Dopierały. Akcje jednostki nie ograniczały się tylko do naszego regionu.

1971 r. - na funkcję sekretarza powołano Henryka Szymczaka. Sprawuje ją do dnia dzisiejszego.

1973 r. - Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Poznaniu przyznała straży samochód marki „Star- 66   z kompletnym wyposażeniem. Dotychczasowe pojazdy ze względu na brak części zamiennych zostały wycofane z użytku. W latach siedemdziesiątych, z funduszów wypracowanych przez OSP, dokonano zakupu stolików i krzeseł.
1976 r. - przydzielono 30 sztuk mundurów wyjściowych ufundowanych wraz z czapkami przez Urząd Gminy we Wronkach.

1977 r. - na jubileusz 75-lecia OSP w Chojnie, społeczeństwo gminy Wronki ufundowało jednostce sztandar.

1981 r. - ze względu na stan zdrowia, z funkcji prezesa ustąpił Franciszek Dokrzewski, jego obowiązki przejął Wiktor Błoch, który tą zaszczytną funkcję społeczną pełni do dziś.

12.09.1982 r. – uroczystości 125 lecia OSP Wronki.

1984 r. - w grudniu wzięli udział w gaszeniu pożaru Domu Dziecka we Wronkach.

1985 r. - odszedł z szeregów Franciszek Dokrzewski, zasłużony działacz i prezes, a wcześniej wieloletni sekretarz chojeńskiej jednostki.

1989 r. - strażacy, wraz z jednostkami MO, wzięli udział w poszukiwaniu  młodej kobiety oraz ugasili pożary lasów w leśnictwach: Lubowo, Gogolice i Maszewice.

1990 r. - jednostka wzbogaciła się o 10 mundurów ćwiczebnych, nowe opony do samochodu oraz gaśnicę. Zmieniono również instalację zasilającą syrenę.

1992 r. - w czerwcu i sierpniu strażacy z Chojna brali udział przy gaszeniu wielkich pożarów lasów na terenie nadleśnictw Wronki i Potrzebowice. Należy również wspomnieć akcje ratownicze na własnym terenie, np: pożar budynku gospodarczego przy szkole, domku myśliwskiego koła łowieckiego „Błonie” na Błotach Wielkich, warsztatu stolarskiego pana Kalotki na Błotach Małych, domu mieszkalnego pana Brodali na Młynie i stodoły na Polach. Strażacy z Chojna,

1993 r. - strażacy wyjeżdżali aż pięciokrotnie do gaszenia pożarów  w leśnictwach Mokrzu i Samicie nie tak groźne jak te z poprzednich lat. Dwukrotnie też paliły się zabudowania tj. warsztat stolarski na Błotach Małych i domek myśliwski na Błotach Wielkich. Ugaszono również płonący samochód przy leśniczówce w Chojnie, w którym zginął w płomieniach człowiek – Sławomir Nowak.
Strażacy eskortowali samochód ks. Biskupa od granic parafii a następnie, aż do Sierakowa. Eskortę stanowiły samochód oraz motocykliści. Pomimo niesprzyjających warunków nasi dzielni strażacy pozostali na posterunkach. Uznanie ks. Biskupa wyraziło się w dwukrotnym podziękowaniu w Chojnie i w obecności tłumów w Sierakowie.

1994 r. – zmarł Pacholak Jan 14 kwietnia. Zostaje powołana do życia Drużyna Młodzieżowa. Sprawowanie nadzoru nad letniskiem, dozorowanie ognisk. - jednym z głównych zadań statutowych jest zapobieganie pożarom. Nie zawsze jednak da się zapobiec pożarom. W 1994 braliśmy udział w 3 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dwie na własnym terenie, tj. pożar lasu i zabudowań (stodoły) na Polach u Mądrawskiego oraz udział w gaszeniu pożaru w ośrodku turystycznym w Bucharzewie. Wielu strażaków pomagało przy budowie boiska sportowego, jak również przy ścince drzew na cmentarzu i przy kościele. Jednostka brała udział w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka i Święta Niepodległości. W zawodach sportowo – pożarniczych w Kłodzisku. Zajęła VI miejsce a drużyna Młodzieżowa I + puchar.
W 1994 - OSP brała udział w 3 akcjach ratowniczo – gaśniczych: dwóch na własnym terenie, tj. pożar lasu i zabudowań (stodoły) na Polu u Mądrawskiego oraz w ośrodku turystycznym w „Chacie Zbójców” w Bucharzewie – spaliła się stodoła. Wielu strażaków pomagało przy budowie boiska sportowego, które służy również jednostce do ćwiczeń i zawodów strażackich. Strażacy także pomagali przy ścince drzew na cmentarzu i przy kościele. Jednostka brała udział  w uroczystościach z okazji Dnia Strażaka i Święta Niepodległości we Wronkach. W zawodach sportowo– pożarniczych 
w Kłodzisku zajęła strażacy zajęli VI miejsce, a drużyna młodzieżowa I miejsce i puchar.

Podczas wizyty ks. Biskupa, strażacy eskortowali  jego samochód od granic parafii, aż do Sierakowa. Eskortę stanowił samochód oraz motocykliści. Pomimo niesprzyjających warunków, strażacy pozostali na posterunkach. Uznanie ks. Biskupa wyraziło się w dwukrotnym podziękowaniem, w Chojnie i w obecności tłumów w Sierakowie.

1995 r. - strażacy brali czynny udział przy budowie kaplicy przedpogrzebowej, stadionu sportowego, estrady, pomagali przy ścince drzew na cmentarzu i przy kościele. W maju na nowo budowanym stadionie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. W zawodach wzięło udział 20 drużyn z 11 jednostek. Zawody wygrała jednostka OSP Samołęż, przed OSP Chojno i OSP Lubowo. Kilkugodzinna rywalizacja strażaków zakończyła się pokazami akcji gaśniczej w wykonaniu samolotów z lądowiska w Herburtowie k. Wielenia. 
W 1995 r. - rozpoczęto modernizację remizy strażackiej, przygotowując garaż dla nowego samochodu gaśniczego. 
W dniu 16 grudnia 1995 roku na walnym zebraniu powołano nowy zarząd OSP w Chojnie: Wiktor Błoch – prezes, Zdzisław Jankowski – naczelnik, Marian Mikołajczak – z-ca naczelnika, Henryk Szymczak – sekretarz, Marian Jankowski – skarbnik, Lech Jankowski – gospodarz oraz Jan Jankowski – członek. A także Komisję Rewizyjną w składzie: Stefan Gzyl- przewodniczący, Kazimierz Graumiller- członek, Andrzej Bździel- członek. Uchwałą zebrania uhonorowano za długoletnią, sumienną i niestrudzoną pracę weterana OSP w Chojnie, Zygmunta Radzieja, nadając mu tytuł Honorowego Naczelnika OSP w Chojnie (obecnie działa 57 lat w straży). Bronisława Jankowskiego (56 lat w straży), Mieczysława Jankowskiego (55 lat w straży) i Bolesława Mikołajczaka (50 lat w straży) uhonorowano, nadając im tytuł Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie.

1996 r. - jednostka uroczyście obchodziła jubileusz 95 – lecia istnienia zorganizowanego ruchu strażackiego w Chojnie. Z tej okazji na stadionie zostały zorganizowane pokazy sprzętu ratowniczo – gaśniczego z udziałem helikoptera i specjalistycznych wozów strażackich. Dokończono modernizację remizy strażackiej w czynie społecznym, przy wsparciu Nadleśnictwa Wronki i Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach. W strażnicy powiększono garaż, wieżę drewnianą zastąpiono murowaną. Strażnica otrzymała nową elewację zewnętrzną.

1997 r. - w sierpniu strażacy podczas festynu na plaży i stadionie przeprowadzili kwestę na rzecz powodzian.  

1999 r. –  zmarł Rembarz Stanisław. Straż liczy: 46 członków (7 honorowych), 7 w Młodzieżowym Oddziale Pożarniczym. W zawodach sportowo-pożrniczych we Wronkach (Olszynki) wzięły udział 2 sekcje, 1 seniorów i 1 MDP. 
W zawodach tych obie sekcje zajęły I miejsca zdobywając puchary, które wręczał burmistrz Miasta i Gminy Wronki Kazimierz Michalak. W lipcu straż zabezpieczała wyścig kolarski wokół jeziora Radziszewskiego w Chojnie. W miesiącu sierpniu w ramach lata w Chojnie w Dniach Chojna zainicjowany został Turniej Piłkarski Drużyn Pożarniczych powiatu Szamotulskiego o puchary prezesa Zw.Gm. OSP, komendanta gminnego i prezesa OSP Chojno. W turnieju brało udział 6 drużyn z gminy Wronki. I miejsce zajęło OSP ZPZ, II Jasionna, III OSP Chojno. Tradycją są wycieczki krajoznawcze, w tym roku strażacy byli w Świnoujściu. Jednostka brała udział w gaszeniu pożarów lasów na własnym terenie i 1 raz na terenie gminy. Brała udział w uroczystościach państwowych i pogrzebie Dh. Bińka oraz Dh. Naczelnika OSP z Sierakowa. Uczestniczyła w jubileuszu ...... lecia OSP Sieraków i orkiestry strażackiej zaprzyjaźnionej jednostki ościennej w Sierakowie.
2000 r. - w lutym OSP Chojno otrzymało samochód gaśniczy „Star 244” z pełnym wyposażeniem i autopompą po byłej jednostce Zakładowej OSP „Spomasz”.  

2002 r. – (18.08.2002 r.) jednostka obchodziła jubileusz 100 – lecia OSP Chojno . 
Nowy sztandar jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie został ufundowany przez mieszkańców Chojna, właścicieli domków letniskowych w Chojnie i społeczeństwo Gminy Wronki.
 

  Szczególnego zaszczytu wbijania gwoździ do drzewca nowego sztandaru w trakcie uroczystości dostąpili główni fundatorzy:             

1. Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski
2. Paweł Mordal – Vice Starosta Szamotulski
3. Samorząd Powiatu Szamotulskiego
4. Stanisław Srokowski – Przewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego
 5. Kazimierz Michalak – Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
6. Leszek Bartol – Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Wronki.
7. Henryk Rusinek – Członek Zarządu MiG Wronki.
8. Waldemar Jarysz – Firma „SZCZOTPOL” Wronki.
9. Ferdynand Śniegowski – Firma „BAKAR” Wronki.
10. Paweł Chytry – Transport Ciężarowy Nowa Wieś.
11. Wanda Olek – Sklep Spożywczy Chojno.

Obecnie jednym z głównych zadań statutowych jest zapobieganie pożarom, strażacy sprawują nadzór nad terenem zabudowy letniskowej, dozorują ogniska.

Corocznie przedstawiciele jednostki biorą udział w zawodach sportowo- pożarniczych na terenie gminy i powiatu, zajmując wysokie lokaty.

Do dnia dzisiejszego przez szeregi OSP w Chojnie przewinęło się dwustu siedemdziesięciu (270) mieszkańców Chojna. Obecnie jednostka liczy 40 członków czynnych i 14 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W posiadaniu jednostki są: strażnica (dwa garaże, wieża z syreną i świetlica z wyposażeniem), samochód Star 244  z autopompą i wyposażeniem, przyczepa gaśnicza, dwie motopompy marki TOHATSU i HONDA- pływająca, 15 węży W75, 15 węży W50, 10 drabin składanych, 5 prądownic, 2 rozdzielacze, zbiornik wodny, 2 aparaty tlenowe, 2 komplety ubiorów specjalistycznych, 3 radiotelefony i 1 przenośny, 16 ubiorów bojowych, 30 kompletów umundurowania galowego, 3 płaszcze wyjściowe i sztandar z gablotą.  
 

Opracował: Jarosław Mikołajczak

1977r. OSP Chojno przed strażnicą, 75_lecie jednostki i poświęcenie sztandaru


Na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów,( które udostępnił mi pan Bronisław Jankowski) odkrytych 
w trakcie ostatniej przebudowy strażnicy. Do powyższego opracowania  za źródło posłużyło mi również opracowanie Tadeusza Ciesielskiego z okazji 75 - lecia OSP Chojno, Pamiętnik Jubileuszowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Szamotulskiego z 1932 r., Kronika Szkolna, parafialna i artykuły z gazet lokalnych.

OBECNY STAN LICZEBNY I WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP CHOJNO
 OSP Chojno Liczy 40 strażaków czynnych i 14 członków MDP. W posiadaniu jednostki są:

-     strażnica (dwa garaże, wieża z syreną i świetlica z wyposażeniem,

-     samochód Star 244 (autopompa) z wyposażeniem,

-     przyczepa gaśnicza,

-     dwie motopompy marki TOHATSU i HONDA (pływająca),

-     15 węży W 75,

-     15 węży W 50,

-     10 drabin składanych,

-     5 prądownic,

-     2 rozdzielacze,

-     zbiornik wodny,

-     2 aparaty tlenowe,

-     2 kpl. ubiorów specjalistycznych,

-     3 radiotelefony i jeden przenośny,

-     16 ubiorów bojowych,

-     30 kpl. umundurowania galowego,

-     3 płaszcze wyjściowe,

-     sztandar z gablotą.    

2007r. członkowie honorowi OSP Chojno

2007r. Zarząd OSP Chojno

2007r. jednostka OSP Chojno

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /