Uczestnikom ruchu drogowego polecam następujący link: http://jakjezdzisz.blogspot.com/2011/10/jezdzijcie-ostroznie.html Uwaga! Niektóre bardzo drastyczne filmy!

Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj.

31.12.2012r. Kolizja ul. Towarowa.

30.12.2012r. Kolizja ul. Nowowiejska.

29.12.2012r. Przygotowanie do OTWP.

29.12.2012r. Kot.

18.12.2012r. Kolizja Pierwoszewo.

15.12.2012r. Kolizja Lubowo II.

14.12.2012r. Pożar ul. Wiśniowa.

13.12.2012r. Opłatek u strażaków.

12.12.2012r. Kolizja ul. Szkolna.

10.12.2012r. Kolizja Nowa Wieś.

10.12.2012r. Pożar Nowa Wieś.

08.12.2012r. Pożar w Pożarowie.

01.12.2012r. Plama oleju.

11.11.2012 r. Święto Niepodległości.

26.10.2012r. Ćwiczenia WOO.

23.10.2012r. Plama ON na ulicy Poznańskiej.

19.10.2012r. Ewakuacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

18.10.2012r. Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.

17.10.2012r. Ewakuacja w Biezdrowie.

15.10.2012r. Pożar stogu słomy.

10.10.2012r. Odnowiony Pomnik Strażaka.

10.10.2012r. Ewakuacja Gimnazjum.

09.10.2012r. Plama oleju.

06.10.2012r. Rzecin.

4-5.10.2012r. Działania OSP.

28.09.2012r. Pożar suszarni.

27.09.2012r. Zadymienie w Samsungu.

27.09.2012r. Ewakuacja Szkoły Podstawowej nr 1.

27.09.2012r. Konar drzewa w Lubowie II.

26.09.2012r. Dzieci w OSP.

23.09.2012r. Festyn parafialny na os. Borek "Pożegnanie Lata"

21.09.2012r. Pokazy w Olszynkach.

21.09.2012r. Ewakuacja Przedszkola nr 1. 

20.09.2012r. Plama oleju.

15.09.2012r. Plama oleju.

14.09.2012r. Ćwiczenia Samołęż.

14.09.2012r. Konar drzewa ul. Myśliwska.

12.09.2012r. Kolizja Piła.

10.09.2012r. Pożar ul. Niepodległości.

07.09.2012r. Ewakuacja UMiG Wronki.

04.09.2012r. Kolizja Biezdrowo.

01.09.2012r. Święto Podgrzybka Rzecin.

31.08.2012r. Kolizja Smolary.

31.08.2012r. Kolizja Nowy Kraków.

24.08.2012r. Pożar w Nowej Wsi.

19.08.2012r. 110-lecie OSP Chojno.

16.08.2012r. Kolizja pod Ćmachowem.

15.08.2012r. Kolizja w Szklarni.

15.08.2012r. Wypadek pod Wróblewem.

15.08.2012r. Obchody święta Wojska Polskiego.

13.08.2012r. Zabezpieczenie lądowiska dla LPR.

23.07.2012r. Bezpieczne wakacje Wartosław.

21.07.2012r. Spływ kajakowy.

18.07.2012r. Zabezpieczenie festiwalu „Mississippi-Warta Blues”

17.07.2012r. Wypadek PKP.

15.07.2012r. Wypadek w Bobulczynie.

08.07.2012r. Kolizja Krasnobrzeg.

08.07.2012r. Festyn w Nowej Wsi.

08.07.2012r. Kolizja Chojno.

07.07.2012r. Kolizja w Lubowie.

01.07.2012r. Burza nad Gminą Wronki.

30.06.2012r. Działania ratownicze na Warcie.

30.06.2012r. 60-lecie OSP Kłodzisko.

19-27.06.2012r. Bezpieczna woda - bezpieczne wakacje.

26.06.2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w OSP.

25.06.2012r. Jana Pawła II.

19.06.2012r. Szerszenie Lubowo.

19.06.2012r. Usuwanie skutków nawałnicy.

18.06.2012r. DPS Nowa Wieś.

18.06.2012r. Usuwanie skutków nawałnicy.

18.06.2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w OSP.

17.06.2012r. Usuwanie skutków nawałnicy.

17.06.2012r. Zalana Polna.

16.06.2012r.  Burza, wichura, gradobicie.

15.06.2012r. Ewakuacja Fabryki Styropianu Samsung.

13.06.2012r. Kolizja Stare Miasto.

06.06.2012r. Wypadek w Marianowie.

02.06.2012r. Ewakuacja Gimnazjum na polnej.

01.06.2012r. Kolizja Wierzchocin.

01.06.2012r. Dzień Małego Strażaka w Chojnie.

30.06.2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowej wsi w OSP.

28.05.2012r. Pożar poszycia leśnego Jasionna.

27.05.2012r. Wyciek gazu Sierakowska.

26.05.2012r. Festyn na Zamościu.

25.05.2012r. Ewakuacja Przedszkola nr 1.

25.05.2012r. Plama ON na os.Borek.

22.05.2012r. Pożar Dębogóra.

18.05.2012r. Dzieci z klasy  1 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w OSP Wronki.

11.05.2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w OSP Wronki.

08.05.2012r. Zalana ul. Działkowa.

07.05.2012r. Zalana ul. Działkowa.

06.05.2012r. Zalana ul. Działkowa.

04.05.2012r. Dzień Strażaka.

03.05.2012r. Obchody święta 3 maja.

30.04.2012r. Kolizja ul.Chrobrego.

29.04.2012r. Egzamin KPP.

28.04.2012r. 100-lecie OSP Kaźmierz.

28.04.2012r. Plama oleju Nowa Wieś.

28.04.2012r. Ćwiczenia Gelg.

28.04.2012r. Pożar samochodu Nowa Wieś.

27.04.2012r. Pożar Stare Miasto.

24.04.2012r. Kolizja Bobulczyn.

24.04.2012r. Uwalnianie sarny.

14.04.2012r. Następca Skody.

14.04.2012r. Szkolenie medyczne strażaków.

05.04.2012r. Pożar Stare Miasto.

01.04.2012r. Pożar Jasionna.

31.03.2012r. Zalany wiadukt.

30.03.2012r. Eliminacje powiatowe OTWP.

30.03.2012r. Kolizja rondo EUROPA.

25.03.2012r. Pożar w Pierwoszewie.

25.03.2012r. Pożar trawy w Chojno Młyn.

20.03.2012r. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w OSP Wronki.

17.03.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Wronki.

18.03.2012r. Wypadek Nowa Wieś.

15.03.2012r. Pożar Trawy.

15.03.2012r. Wronieckie eliminacje OTWP.

11.03.2012r. Egzamin KPP.

07.03.2012r. Kolizja Piła.

03.03.2012r. Kolizja ul.Mickiewicza.

01.03.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Amica.

28.02.2012r. Pompowanie wody.

27.02.2012r. Kolizja ul. Myśliwska.

25.02.2012r. Szkolenie medyczne strażaków.

18.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Kłodzisko.

18.02.2012r. Zalana Polna i Samołęż.

16.02.2012r. Ćwiczenia Spomasz Wronki.

12.02.2012r. Bezpieczne lodowisko w Chojnie.

11.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Ćmachowo.

11.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Wartosław.

11.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Lubowo.

07.02.2012r. Pożar Chojno Młyn.

04.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Jasionna.

04.02.2012r. Zebranie sprawozdawcze OSP Rzecin.

03.02.2012r. Bezpieczne lodowisko os. Słowiańskie.

02.02.2012r. Bezpieczne lodowisko os. Staszica.

02.02.2012r. Bezpieczne lodowisko os. Borek.

31.01.2012r. Zadymienie ul. Sierakowska.

28.01.2012r. Zebrania sprawozdawcze w OSP Marianowo, OSP Wróblewo i OSP Chojno.

15.01.2012r. Pożar samochodu Nowa Wieś.

14.01.2012r. Wypadek Nowa Wieś.

12.01.2012r. Smolnica.

08.01.2012r. Wypadek w Pile.

06.01.2012r. Nowy sprzęt OSP Chojno.

04.01.2012r. Podsumowanie 2011r. Zarząd MG ZOSP RP we Wronkach.

03.01.2012r. Pożar stodoły w Obrzycku.

Zagrożenie powodziowe we Wronkach  02.06.2010 roku najwyższy poziom Warty wynosił 6,40m, klikając w poszczególne punkty na mapie otrzymujemy aktualną informację o poziomie Warty.

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2012 R. DO 30.04.2012 R.
NA ROZLICZENIE SIĘ Z URZĘDEM SKARBOWYM MAMY JESZCZE 97 DNI.
PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
PRZY SKŁADANIU PIT-u WPISZ NUMER
KRS 0000116212

PROGRAM PIT-2011 (POBIERZ)

Czytaj dalej

Kierującym pojazdami przypominamy treść art. 9 Ustawy prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. , który mówi: "Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się". Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 k.w. W przypadku zaś spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 k.w.

Art. 97.kodeksu wykroczeń mówi: "Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany".

Art. 86. § 1. kodeksu wykroczeń mówi: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny".


/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /Archiwum wiadomości 2006r.    2007r.   2008r.   2009r.   2010r.   2011r.