Obchody 150-lecia OSP Wronki i 55-lceia orkiestry dętej

Od ubiegłego roku trwały przygotowania do obchodów tak wielkich jubileuszy, opracowywano monografię jednostki OSP Wronki jak również pozostałych jednostek OSP MiG Wronki, Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach oraz orkiestry dętej. W 2006 roku odnowiono elewacje zewnętrzne budynku od ulicy Mickiewicza i Kościuszki, odnowiono emblematy na Pomniku Strażaka. W 2007 roku odnowiono wszystkie elewacje wewnętrzne budynku, zakończono opracowywanie monografii.

W dniu 17 lutego 2007r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wronki, na którym podjęto uchwały o przebiegu uroczystości jubileuszowych. Z okazji jubileuszu 55-lecia powstania orkiestry dętej w dniu 17 czerwca 2007r. zaplanowano przegląd orkiestr dętych we Wronkach. Podjęto uchwałę o upamiętnieniu działaczy OSP Wronki i założycieli na imiennej Tablicy Pamiątkowej. Obchody 150-lecia powstania OSP Wronki zaplanowano na dzień 15 września 2007r.

Podjęto uchwałę o powołaniu komitetu obchodów 55-lecia powstania orkiestry dętej i 150-lecia powstania OSP Wronki, w składzie:

Członkowie Zarządu OSP Wronki

Dh Marian Radomski - członek honorowy OSP Wronki

Pan Kazimierz Michalak – członek Zarządu Powiatu

Pan Ryszard Firlet – Przewodniczący RMiG Wronki

Pan Mirosław Wieczór – Burmistrz MiG Wronki

Pan Alfred Piotrowski – Przewodniczący Komitetu Fundacji sztandaru dla OSP Wronki w 1997r.

Pan Jan Jankowski – Dyrektor WOK

Przewodniczącym komitetu obchodów został wybrany Pan Mirosław Wieczór. Komitet obchodów wystąpił do Firm działających na terenie MiG Wronki z prośbą o wsparcie finansowe uroczystości jubileuszowych. W dniu 13  września 2007r., pracownicy SPOMASZ Wronki Sp. z o.o. zamontowali na budynku strażnicy Tablicę Pamiątkową. Sponsorem i wykonawcą tablicy jest SPOMASZ Wronki Sp. z o.o.

W dniu 14 września 2007 roku odbył się uroczysty capszczyk w trakcie, którego delegacje OSP Wronki złożyły wiązanki kwiatów pod wszystkimi Pomnikami we Wronkach.

W dniu 14 września 2007 roku odwiedziła nas czteroosobowa delegacja straży pożarnej z Beverwijk, w trakcie bardzo krótkiego spotkania wymieniono doświadczenia a strażacy z Beverwijk zapoznali się z organizacją i wyposażeniem OSP Wronki.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 15 września 2007 roku, o godz. 9.30 nastąpiła zbiórka jednostek OSP MiG Wronki na placu manewrowym OSP Wronki, przybyły delegacje jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego oraz z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Sieraków i Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Słupsku. Przybyły władze samorządowe MiG Wronki, samorządu powiatu szamotulskiego. Zaszczycili nas swoją obecnością Posłowie na Sejm RP, jak również władze związkowe i komendanci PSP. Nie zawiedli mieszkańcy Wronek.

O godz. 9.45 nastąpił przemarsz ulicami miasta na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Św. Katarzyny na ulicy Sierakowskiej we Wronkach.

Poczet sztandarowy OSP Wronki z sztandarem z 1932r.

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji założycieli jednostki OSP Wronki oraz byłych i obecnych strażaków tej jednostki, którzy przez 150 lat w tej jednostce wiernie służyli, msza rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów do Kościoła przez Księdza Kanonika Pawła Pawlickiego Kapelana Strażaków MiG Wronki w asyście Ojca Bonusa Dąbrowskiego Gwardiana  Klasztoru OO Franciszkanów we Wronkach.

Więcej..................

Powrót.