Obchody 150-lecia OSP Wronki i 55-lceia orkiestry dętej - część II

Po Mszy Świętej strażacy i zaproszeni goście prowadzeni przez orkiestrę dętą OSP Wronki z mażoretami na czele przemaszerowali ulicami miasta na plac manewrowy OSP Wronki.

Poczet sztandarowy OSP Wronki z sztandarem z 1932r.

Poczty sztandarowe na placu manewrowym OSP Wronki gotowe do uroczystego apelu.

Strażacy na placu manewrowym OSP Wronki gotowi do uroczystego apelu.

Delegacja straży pożarnej z Beverwijk z Holandii.

Zaproszeni goście.

Po ustawieniu szyku pododdziałów na placu manewrowym OSP Wronki przez dowódcę uroczystości dh Łukasza Kawkę zastępcę naczelnika OSP Wronki, nastąpiło wyprowadzenie  flagi państwowej przez poczet flagowy OSP Wronki. Po zajęciu miejsca w szyku  pododdziałów przez poczet flagowy, nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości – meldunek złożył Z-ca Naczelnika OSP Wronki dh Łukasz Kawka, meldunek o następującej treści: „Druhu Prezesie Dowódca Uroczystości Zastępca Naczelnika OSP Wronki Łukasz Kawka melduje zgrupowanie jednostek OSP gotowe do uroczystego apelu z okazji 150-lecia powstania jednostki OSP Wronki i 55-lecia powstania orkiestry dętej”, odebrał dh Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu.

Przeglądu pododdziałów dokonuje dh Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu w asyście dowódcy uroczystości dh Łukasza Kawki zastępcy naczelnika OSP Wronki. Następnie nastąpiło powitanie z pododdziałami.

Kolejnym punktem uroczystego apelu było podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy OSP Wronki i odegranie przez orkiestrę dętą OSP Wronki Hymnu Państwowego.

Następnie nastąpiło powitanie gości przybyłych na jubileusz OSP Wronki przez Wiceprezesa OSP Wronki dh Stefana Kaszkowiaka: "Dziś, 15 września 2007r., pragniemy uroczyście uczcić 150 rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach oraz 55 rocznicę istnienia orkiestry dętej. My strażacy pragniemy radować się naszym jubileuszem wraz z wszystkimi sympatykami i przyjaciółmi naszej jednostki oraz mieszkańcami Wronek.  Dlatego też, w imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach chciałbym powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Serdecznie witam: Pana Krzysztofa Czarneckiego - Posła na Sejm RP, Pana Rafała Grupińskiego - Posła na Sejm RP, Pana Stanisława Kalembę - Posła na Sejm RP, Pana Jakuba Rutnickiego - Posła na Sejm RP, Pana Stanisława Steca - Posła na Sejm RP. Dh Stefana Mikołajczaka – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, st. kpt. Adama Langnera - Zastępcę Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pana Aleksandra Korkowicza Prezesa Oddziału Nadnoteckiego PZChiO w Pile. Pana Józefa Kwaśniewicza - Wicestarostę Powiatu Szamotulskiego, Pana Kazimierza Michalaka - Członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Dh. Wojciecha Dukata Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szamotułach, st.kpt. Wojciecha Nolkę Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach. Pana Mirosława Wieczora Burmistrza MiG Wronki, Pana Rafała Zimnego Z-cę Burmistrza MiG Wronki, Pana Ryszarda Firleta Przewodniczącego Rady MiG Wronki i wszystkich radnych MiG Wronki. Witam delegację straży pożarnej z Beverwijk na czele z Panem Hans Blok, witam dh Antoniego Odrobnego Wiceprezesa Zarządu MG Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wronkach, delegacje Jednostek OSP MiG Wronki: OSP Amica, Jasionna, Rzecin, Chojno, Lubowo, Wartosław, Kłodzisko, Wróblewo, Ćmachowo, Marianowo, Samołęż. Delegacje jednostek OSP z terenu Powiatu Szamotulskiego z Pocztami Sztandarowymi: OSP Pniewy, OSP Ostroróg, OSP Kaźmierz, OSP Duszniki, OSP Obrzycko, OSP Szamotuły, OSP Sieraków. Prezesów Zarządów Oddziałów MG i Gminnych z terenu powiatu szamotulskiego. Pana Pawła Mazurczaka Komendanta Straży Miejskiej we Wronkach, Pana Jacka Szychowiaka Komendanta Policji we Wronkach. Witam wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu MiG Wronki. Witam wszystkich szefów i przedstawicieli firm oraz zakładów pracy i organizacji społeczno-politycznych z terenu MiG Wronki, na czele z Panem Andrzejem Kadzińskim Wiceprezesem Amici Wronki największego pracodawcy na terenie Wronek. Witam wronieckie Duchowieństwo z ks. Kanonikiem Pawłem Pawlickim Kapelanem Strażaków MiG Wronki na czele. Witam wszystkich naszych sympatyków i przyjaciół, w tym Pana Michała Ziemskiego byłego Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach i jego zastępcę Pana  Jana Wołyńskiego,  Panią Jadwigę Jackowską – córkę Stanisława Bajerskiego, który w 1939r. uratował od zniszczenia sztandar naszej jednostki, Panią Kazimierę Mińczykowską – córkę legendy wronieckiego strażactwa Władysława Bierki. Witam kronikarzy z naszego województwa, którzy przybyli na naszą uroczystość. Witam byłych i obecnych członków OSP Wronki oraz orkiestry dętej, serdecznie witam mieszkańców miasta i gminy Wronki, którzy przybyli na naszą uroczystość. Witam przedstawicieli mediów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością".

Następnie Wiceprezes OSP Wronki dh Stefan Kaszkowiak przedstawił historię OSP Wronki, który na zakończenie swojego wystąpienia powiedział: "OSP Wronki jest dziś dumą miasta i cieszy się uznaniem społeczności miasta i gminy Wronki. Byłym członkom wronieckiej straży, prezesom, naczelnikom i działaczom składamy serdeczne podziękowania. Pragniemy życzyć naszej jednostce następnych jubileuszy, a sobie zdrowia i dobrej kondycji pozwalającej sprostać wszelkim, wyzwaniom obecnych czasów". Historię orkiestry dętej przedstawił dh Jerzy Śmiłowski.

Następnie głos zabrał Wiceprezes OSP Wronki dh Stefan Kaszkowiak: "W ciągu 150 lat istnienia, w naszej jednostce służyło wiele pokoleń strażaków oraz wielu działaczy, sympatyków i przyjaciół straży. Każdy z nich swoją osobowością, koncepcjami działania i energią przyczynił się do wzbogacenia jednostki. Każdy członek straży w swojej pracy na rzecz społeczeństwa kierował i kieruje się lokalnym patriotyzmem, dobrem ogółu oraz pragnieniem zachowania strażackiej tradycji i tego wszystkiego, co najcenniejsze z przeszłości. W łańcuchu pokoleń entuzjastów straży byli ludzie, którzy przyczynili się do powstania straży oraz ludzie, którzy czynili wiele, aby wroniecka straż trwała, rozwijała się i służyła społeczeństwu. Wszystkim tym druhom należą się wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za ich bezinteresowną służbę społeczeństwu oraz zachowania ich w naszej pamięci. Dlatego podjęliśmy uchwalę o wykonaniu tablicy pamiątkowej. Wierzymy, że tablica pamiątkowa, której odsłonięcia za moment będziemy świadkami pozwoli zachować na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci założycieli i działaczy naszej jednostki. Na tablicy tej wymieniono imiennie założycieli i wielu działaczy, pozwolę sobie wspomnieć dwie legendy naszej jednostki, ludzi którzy pracowali dla straży, nie wystawiali piersi po medale, nie wychwalali się w prasie swoją pracą, ludzi bardzo skromnych:

Pierwszy to Józef Badyna – wstąpił do OSP Wronki 7 czerwca 1900r. Człowiek, który nieomal całe swoje życie poświęcił pięknej oraz wzniosłej idei strażackiej, pełniąc przez długie lata obowiązki naczelnika a następnie prezesa straży. Organizował straż po pierwszej wojnie światowej a następnie po drugiej wojnie światowej. Powstaniec wielkopolski. Legitymuje się najdłuższym 63-letnim stażem pracy strażackiej w OSP Wronki. Swoją postawą zasługuje na jak największą wdzięczność społeczeństwa miasta Wronek oraz na głęboki szacunek i poważanie ze strony młodej braci strażackiej, dla której jego żywot ofiarnego i bezinteresownego społecznika strażaka może być przykładem. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Władysław Bierka – długoletni działacz OSP Wronki, wstąpił do OSP Wronki 15 maja 1925r. Powstaniec wielkopolski. Był podnaczelnikem OSP Wronki w latach 1945-1952, założycielem wielu jednostek OSP na terenie gminy Wronki, służył 45 lat w OSP Wronki. Do ostatniego dnia swego życia brał czynny udział w każdym pożarze, całe życie poświęcił bezinteresownej służbie społecznej.  Był Komendantem Gminnym Straży Pożarnych na terenie gminy Wronki od 1945 do 1971r. W pierwszych dniach po wyzwoleniu pełnił funkcję Komendanta Straży Obywatelskiej. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Strażak Wzorowy, Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa wielkopolskiego, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w 29 listopada 1971r.

Pozwolę sobie również wspomnieć o największym bohaterze OSP Wronki dh Stanisławie Bajerskim, człowieku niezwykle skromnym, strażaku i harcerzu. We wrześniu 1939r. druh Bajerski z narażeniem życia swojego i swej rodziny zabrał sztan­dar OSP Wronki ze stosu przeznaczonego do spalenia, ukrył go w torbie monterskiej pod wiązką drutu i przeniósł go do swojego mieszkania przy ul.Podgórnej, gdzie przechował go przez okres okupacji. Drzewiec został ukryty w rurach, w magazynie wodociągów. Biorąc pod uwagę częste kontrole i rewizje, było to bardzo ryzykowne. Sztandar wrócił do jednostki w czasie pierwsze­go zebrania organizacyjnego, które odbyło się 3 kwietnia 1945r. Stanisław Bajerski był oficerem sztandarowym OSP Wronki w latach 1945-1950. To dzięki niemu dzisiaj jako drugi w szeregu stoi nasz pierwszy sztandar. Stanisław Bajerski zmarł 1 grudnia 1984r., za życia nie podziękowano mu, nie odznaczono. Dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą pośmiertnego odznaczenia tego niezwykle zasłużonego dla naszej jednostki druha. Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu druh Stanisław Bajerski został pośmiertnie odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Proszę Panią Jadwigę Jackowską – córkę Stanisława Bajerskiego o wystąpienie a Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefana Mikołajczaka o przekazanie na jej ręce odznaczenia, za niezwykle bohaterski czyn ojca".

Pani Jadwiga Jackowska – córka Stanisława Bajerskiego odbiera pośmiertne odznaczenie dla swojego ojca z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefana Mikołajczaka

 

Następnie Wiceprezes OSP Wronki dh Stefan Kaszkowiak poprosił Panią Kazimierę Mińczykowską – córkę legendy wronieckiego strażactwa Władysława Bierki i Panią Jadwigę Jackowską – córkę Stanisława Bajerskiego o wystąpienie i dokonanie odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej założycielom i działaczom OSP Wronki.

Założyciele Straży Pożarnej we Wronkach:

·        Wobschall

·        Wincenty Ziemniewicz

·        Mottek

·        Karol Stróżyński

·        Otterson

·        Moll

Władze Straży Pożarnej we Wronkach:

·        Pierwszy Naczelnik OSP Wronki Wobschall 1857-1863

·        I Naczelnik Wincenty Ziemniewicz 1857-1863

·        Z-ca Naczelnika Adolf Głowacki 1857-1863

·        Naczelnik Karol Stróżyński od 06.10.1863-1890

·        Z-ca Naczelnika Teodor Rusinek od 06.10.1863-1890

·        Naczelnik Sandau 1890

·        Z-ca Naczelnika Szrankiewicz 1890

·        Naczelnik Kober 1891

·        Naczelnik Aronheim od 09.07.1890-1916

·        Z-ca Naczelnika B.Wasilewski od 09.07.1890-1916

·        Naczelnik Schlecht 1916-1921

·        Naczelnik Józef Badyna 1921-1929

·        Z-ca Naczelnika Andrzej Miężał 1921-1929

·        Z-ca Naczelnika Antoni Bajerski 1921-1929

·        Przyjaciel Straży Burmistrz Cyryl Sroczyński 1919-1929

·        Naczelnik Władysław Tomaszewski od 19.04.1929-1939

·        Z-ca Naczelnika Jakub Kłos od 19.04.1929-1939

·        Prezes Stanisław Ratajczak 1932-1939

·        Prezes Stanisław Cichy 1939

·        Uratował Sztandar OSP Stanisław Bajerski 1939

·        Prezes Józef Badyna 1945-1952

·        Naczelnik Feliks Janicki 1945-1952

·        Z-ca Naczelnika Władysław Bierka 1945-1952

·        Komendant Stefan Cypel 1952-1957

·        Z-ca Komendanta Stefan Górczyński 1952-1957

·        Prezes Franciszek Biedny 1958-1976

·        Naczelnik Stefan Cypel 1958-1961

·        Prezes Czesław Jądrzyk 1976-2006

·        Naczelnik Edward Majchrzak 1962-1983

·        Naczelnik Bogusz Cypel 1984

·        Naczelnik Walerian Tafelski 1985-1994

·        Naczelnik Zdzisław Dzik 1994-2001

Poświęcenia pamiątkowej tablicy dokonał Ksiądz Kanonik Paweł Pawlicki Kapelan strażaków MiG Wronki.

„Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku. Warszawa 2007r. Podpisał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak”. Aktu dekoracji dokonał Prezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Mikołajczak.

Po akcie dekoracji nastąpiła prezentacja odznaczenia przed szykiem pododdziałów.

Następnie nastąpiło wyróżnienie jednostki OSP Wronki Statuetką im.Hipolita Cegielskiego, statuetkę wręczył Pan Zygmunt Szorcz w imieniu Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZPSP RP, Złotym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został dh Robert Kalinowski, aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Mikołajczak, w asyście Wiceprezesa OSP Wronki dh Stefana Kaszkowiaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Województwa Wielkoplskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej dh

-         Krzysztof Garncarz

-         Łukasz Kawka

-         Marek Serwata

-         Marcin Szaczepski

zostali odznaczeni Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa,  aktu dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Stefan Mikołajczak, w asyście Wiceprezesa OSP Wronki dh Stefana Kaszkowiaka.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali Odznaką Strażak Wzorowy następujący dh

-         Mariusz Książek

-         Adrian Łożyński

-         Artur Patulski

-         Tomasz Pospieszny

-         Mateusz Radziwoniuk

-         Mariusz Skobel

-         Marcin Tuszyński

-         Radosław Wallicht

 aktu dekoracji dokonał dh Wojciech Dukat Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach

Całą uroczystość prowadził dh Bartosz Hodrych

Dh Stefanowi Kaszkowiakowi Wiceprezesowi OSP Wronki wręczono odznakę „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wronki”, aktu dekoracji dokonał Przewodniczący Rady MiG Wronki  Pan Ryszard Firlet

W związku z rocznicą 55-lecia powstania orkiestry OSP, obecny na uroczystości Aleksander Korkowicz – prezes Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile wręczył orkiestrze dętej OSP Wronki Srebrną Odznakę Honorową PZCHiO

W związku z rocznicą 55-lecia powstania orkiestry OSP, obecny na uroczystości Aleksander Korkowicz – prezes Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile, wręczył Srebrną Odznakę Honorową PZCHiO dh: Ryszardowi Koniecznemu, Radosławowi Kosbergowi, Markowi Kubiakowi, Arkadiuszowi Popielskiemu i Arkadiuszowi Wildaczykowi.

Brązową Odznakę Honorową PZCHiO otrzymali dh: Krzysztof Downar, Paweł Jankowski, Wojciech Jankowski, Edyta Kipiel, Krystian Kosberg, Izabela Popielska, Jerzy Śmiłowski, Krzysztof Wiczewski i Tomasz Wiczewski.

Dyplom uznania PZCHiO trafił natomiast w ręce dh: Adriana Batury, Klaudii Brzóski, Lucyny Frankowskiej, Marty Golas, Gebryeli Kabacińskiej, Anny Kaźmierczak, Joanny Matuszewskiej, Pawła Nogacza, Adriana Rzyskiego, Łukasza Skrzypczaka, Mateusza Skrzypczaka i Malwiny Stachowiak.

 

Więcej..................

Powrót.