Obchody 150-lecia OSP Wronki i 55-lceia orkiestry dętej - część III

 

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  55-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Marian Radomski, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Adam Langner - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  50-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Bogusz Cypel i Bogdan Łuczak, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Wojciech Nolka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  45-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Mieczysław Zastróżny, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Adam Langner - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  40-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh   Bolesław Koziej, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Wojciech Nolka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  35-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Andrzej Wilk,  aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Adam Langner - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  15-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Ryszard Konieczny, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Wojciech Nolka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  10-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Arkadiusz Wildaczyk, aktu dekoracji dokonał starszy kapitan Adam Langner - Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Odznaką za  5-lat działalności w straży pożarnej odznaczony został dh  Paweł Jankowski, Wojciech Jankowski, Mateusz Radziwoniuk, Tomasz Wiczewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu MG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczony został dh  Mateusz Derak, Karol Grajewski, Arkadiusz Hodrych, Leszek Łuczak. Srebrną Odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaczony został dh  Radosław Grajewski, Patryk Łowiński,  Jacek Serwata.

Następnie nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości:

Pan Stanisław Kalemba - Poseł na Sejm RP

Pan Stanisław Stec - Poseł na Sejm RP

Życzenia składa dh Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu, powiedział między innymi: "Możecie być dumni z dziedzictwa poprzednich pokoleń i dumni z działalności bieżącej".

dh Stefan Mikołajczak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu przekazał na wyposażenie OSP Wronki walizkę do ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną.

Życzenia składa szef delegacji straży pożarnej z Beverwijk Hans Blok

Życzenia składa dh. Wojciech Dukat Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szamotułach

Życzenia składa delegacja OSP Ostroróg

Życzenia składa delegacja OSP Sieraków

Życzenia składa delegacja lotniskowej straży pożarnej z Krzesin

dh Dariusz Ślimak Z-ca Naczelnika OSP Wronki i Pani Jadwiga Jackowska – córka Stanisława Bajerskiego, z synem

Życzenia składa Pan Józef Kwaśniewicz - Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego

Życzenia składa Pan Andrzej Kadziński Wiceprezes Amica Wronki SA

Życzenia składa Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, powiedział miedzy innymi: "Podziękowania za pracę na rzecz społeczeństwa wronieckiego należą się nie tylko wam, ale także waszym rodzinom, które doskonale rozumieją wasz trud i zawsze wierzą, że powrotów z akcji będzie tyle samo, ile wjazdów".

Życzenia składa Dyrektorka ZSZ nr 1 Pani Grażyna  Gromadzińska-Kopras

Życzenia składa delegacja OSP Obrzycko.

Na koniec apelu głos zabrał dh Stefan Kaszkowiak Wiceprezes OSP Wronki, podziękował za wręczone odznaczenia i prezenty oraz zaprosił zgromadzonych na jubileuszowy występ orkiestry dętej OSP Wronki i wystawę okolicznościową oraz podsumowanie przeglądu kronik województwa wielkopolskiego do Muzeum Regionalnego we Wronkach.

Odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Występ orkiestry dętej z mażoretami.

Okolicznościowy tort.

Wystawa sprzętu

Okolicznościowa wystawa w Muzeum Regionalnym we Wronkach czynna do końca października 2007r.

Zwiedzanie okolicznościowej wystawy i kronik województwa wielkopolskiego w Muzeum Regionalnym we Wronkach.

Podsumowanie przeglądu kronik województwa wielkopolskiego w Muzeum Regionalnym we Wronkach, okolicznościowe dyplomy wręcza członek Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP dh Stefan Kaszkowiak.

Książkę wręcza szef delegacji straży pożarnej z Beverwijk Hans Blok

A wieczorem po apelu czas na zabawę w WOK-u.

I na drugi dzień po Jubileuszu.

Powrót.