WYKAZ TEMATÓW

 

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

CZĘŚĆ I

Nr Tematu

Temat wykładu

0

Szkolenie bhp

1

Organizacja ochotniczych straży pożarnych

2

Służba wewnętrzna. Musztra

3

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

4

Drabiny pożarnicze

5

Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany

6

Proces spalania, a pożar

7

Zadania strażaków w zastępie

8

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

9

Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych

10

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

11

Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

12

Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń

13

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

CZĘŚĆ II

Nr tematu

Temat wykładu

1

Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

2

Rozwój pożaru

3

Taktyka gaszenia pożarów

4

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

5

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

6

Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych

7

Elementy pierwszej pomocy medycznej

 


/ Strona główna / Kontakt /