Rok założenia 1857.

Statut OSP Wronki

 

                                                                                                                                                                                                                                    Zarząd OSP Wronki od 27.03.2021 r.

                                                                                                                                                                            1. Prezes                         – Stefan Kaszkowiak
                                                                                                                                                                            2. Wiceprezes                   – Marek Marcinkowski
                                                                                                                                                                            3. Wiceprezes-naczelnik     – Bartosz Hodrych
                                                                                                                                                                            4. Zastępca naczelnika       – Dariusz Ślimak
                                                                                                                                                                            5. Zastępca naczelnika       – Tomasz Cisler
                                                                                                                                                                            6. Skarbnik                       – Weronika Remisz

                                                                                                                                                                            7. Sekretarz                      – Jerzy Śmiłowski
                                                                                                                                                                            8. Gospodarz                     – Rafał Domaciuk
                                                                                                                                                                            9. Członek zarządu             – Marcin Tuszyński

 

Komisja Rewizyjna OSP Wronki  od 27.03.2021 r.

          1. Przewodniczący           Patrycja Wilińska         

  2. Członek                     Agnieszka Zając  

 3. Członek                     Marek Bilon       

               4. Członek                     Justyna Cembrowicz          

5. Członek                     Anita Szymszon

 

 

Zarząd OSP Wronki od 12.03.2016 r.

1. Prezes                       Andrzej Liszkowski

2. Wiceprezes-naczelnik  Stefan Kaszkowiak      

3. Z-ca naczelnika          Dariusz Ślimak

4. Z-ca naczelnika          Tomasz Pospieszny     

5. Sekretarz- Kronikarz    Jerzy Śmiłowski 

6. Skarbnik                    Marek Marcinkowski

7. Gospodarz                  Rafał Domaciuk  

8. Członek Zarządu         Robert Kalinowski

9. Członek Zarządu         Marcin Tuszyński   

Komisja Rewizyjna OSP Wronki  od 12.03.2016 r.

1. Przewodniczący           Patrycja Wilińska         

2. Członek                     Agnieszka Zając  

3. Członek                     Marek Bilon       

4. Członek                     Bartosz Hodrych          

5. Członek                     Grzegorz Dobek  

 

Zarząd OSP Wronki od 05.03.2011 r.

Prezes

Andrzej Liszkowski

Wiceprezes - Naczelnik

Stefan Kaszkowiak

Z-ca Naczelnika

Dariusz Ślimak

Tomasz Pospieszny

Sekretarz

Jerzy Śmiłowski,

Skarbnik

Marek Marcinkowski

Gospodarz

 Jacek Kowalski

Kronikarz

Jerzy Śmiłowski,

Członek

Robert Kalinowski

Marcin Tuszyński

Komisja Rewizyjna OSP Wronki

Przewodniczący

Kazimierz Kwaśny

Z-ca Przewodniczącego

Mieczysław Zastróżny

Sekretarz

Grzegorz Dobek

Członek

Marek Bilon

Członek

Artur Patulski

 

Zarząd OSP Wronki od 18.02.2006r.

Prezes

Andrzej Liszkowski

Wiceprezes - Naczelnik

Stefan Kaszkowiak

Z-ca Naczelnika

Dariusz Ślimak

Sekretarz

Mariusz Książek

Skarbnik

Radosław Wallicht

Gospodarz

Piotr Cypel

Kronikarz

Paweł Odwrot

Członek

Jerzy Ławniczak

Komisja Rewizyjna OSP Wronki

Przewodniczący

Kazimierz Kwaśny

Z-ca Przewodniczącego

Mieczysław Zastróżny

Sekretarz

Grzegorz Dobek

Członek

Mariusz Brzozowski

Członek

Artur Patulski

 

OSP Wronki 2020 rok

OSP Wronki 2020 rok

OSP Wronki 04.05.2017 rok

Budynek strażnicy OSP Wronki 2015 rok.

Jednostka OSP Wronki 2015 rok

Jednostka OSP Wronki 2013 rok

Członkowie honorowi OSP Wronki w roku Jubileuszu 150-lecia.

Jednostka OSP Wronki w roku Jubileuszu 150-lecia.

Wyposażenie OSP Wronki 2015r.

Wyposażenie OSP Wronki 2015r.

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,5/22 - STAR M69, napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu, rok produkcji 2001, data pierwszej rejestracji 15.07.2002r. Załoga 1+5 osób. Zbiornik wodny 2.500 litrów wody, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów. Wyposażony w radiotelefon Motorola; radiotelefony przenośne Motorola; miernik czterogazowy MSA Auer Solaris; maszt oświetleniowy 4x500W, wysuwany pneumatycznie; agregat prądotwórczy 2,2kW; autopompę o wydajności 2200litrów/min; pompę pływającą NIAGARA; armaturę wodno-pianową; sprzęt ratownictwa drogowego LUKAS, neutralizatory do ropopochodnych;  zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej PSP R-1 z dwoma deskami ortopedycznymi, zestaw do tlenoterapii, defibrylator AED, nosze podbierakowe; sprzęt ochrony dróg oddechowych aparaty powietrzne AUER z maskami i sygnalizatorami bezruchu; wciągarkę WARN o sile uciągu 6,5 tony; drabina aluminiowa dwuprzęsłowa D10W, detektor prądu AC Hot Stick; dwie pilarki spalinowe do drewna STIHL; piła spalinowa do stali STIHL, urządzenie SECUNET do zabezpieczenia poduszek powietrznych w samochodach; chwytak na węże; kombinezony na szerszenie; tłumicę aluminiową teleskopową.

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 4/25 - MAN TGM 13.290, napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu i przedniego mostu, ze zbiornikiem wody 4.000 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego 400 litrów, autopompą RUBERG EH40 o wydajności 2.400 litów/min., wciągarką 8 ton, masztem oświetleniowym, rok produkcji 2020. Załoga 1+5 osób. Wyposażony w radiotelefon Motorola; AED, radiotelefony przenośne Motorola; miernik wielogazowy, agregat prądotwórczy 7,4kW; pompę pływającą NIAGARA; pompę szlamową elektryczną; armaturę wodno-pianową; sprzęt ratownictwa drogowego HOLMATRO, neutralizatory do ropopochodnych;  zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej PSP R-1 z dwoma deskami ortopedycznymi, nosze podbierakowe; sprzęt ochrony dróg oddechowych aparaty powietrzne AUER z maskami i sygnalizatorami bezruchu; wyważacz do drzwi HOLMATRO, ucinacz do pedałów samochodowych HOLMATRO; drabina aluminiowa dwuprzęsłowa D10W, skafandry niezatapialne do pracy w wodzie, pilarka spalinowa do drewna; piła spalinowa do stali i betonu, poduszki wysokociśnieniowe, kamerę termowizyjną, detektor prądu, tłumicę aluminiową teleskopową, sanie lodowe. W podziale bojowym OSP Wronki od 8 sierpnia 2020 roku.

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,5/25 - MAN 13.280, napęd 4x4 z blokadą tylnego mostu i przedniego mostu, rok produkcji 2007, data pierwszej rejestracji 28.01.2008r. Załoga 1+5 osób. Zbiornik wodny 2.500 litrów wody, zbiornik środka pianotwórczego 250 litrów. Wyposażony w radiotelefon Motorola; radiotelefony przenośne Motorola; miernik trzygazowy MG7; maszt oświetleniowy 2x1000W, wysuwany pneumatycznie; agregat prądotwórczy 2,2kW; autopompę o wydajności 2500litrów/min; pompę pływającą NIAGARA; pompę szlamową MAST; armaturę wodno-pianową; sprzęt ratownictwa drogowego HOLMATRO, neutralizatory do ropopochodnych;  zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej PSP R-1 z dwoma deskami ortopedycznymi, nosze podbierakowe; sprzęt ochrony dróg oddechowych aparaty powietrzne AUER z maskami i sygnalizatorami bezruchu; wciągarkę Patriot Ramsey Winch o uciągu 6.800kg, wyważacz do drzwi HOLMATRO, ucinacz do pedałów samochodowych HOLMATRO; drabina aluminiowa dwuprzęsłowa D10W, skafandry niezatapialne do pracy w wodzie, pilarka spalinowa do drewna; tłumicę aluminiową teleskopową. W dniu 6 sierpnia 2020 roku przekazany do OSP Chojno.

GCBA 8/50 - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6, na podwoziu SCANIA N331, P410 CB 6x6 CP28. Załoga  GCBA 8/50 to 6 osób. Zabudowa kompozytowa. Rok produkcji nadwozia i podwozia 2015. Zbiornik wody 8189cm3, zbiornik środka pianotwórczego 820 cm3. Autopompa A50/8 typ RUBERG R-2-280, wydajność 5300 cm3/min. Linia szybkiego natarcia 41 m z prądownicą TURBOSUPON, działko wodno-pianowe POHORIE DWP 8-32. Maszt oświetleniowy LED 30.000lm. Wciągarka POWERWINCH PW 18.000BLS (8.165kg). Samochód wyposażony w agregat prądotwórczy, pompę szlamową, pilarkę spalinową do drewna, deskę ortopedyczną, zestaw do ratownictwa medycznego R-1, drabina nasadkowa albuminowa czteroprzęsłowa, zesatw ratownictwa drogowego HOLMATRO. W podziale bojowym OSP Wronki od 04.06.2015r.

.

Ciężki samochód gaśniczy GCBA 6/32- Jelcz 004, napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu, rok produkcji 1977, data pierwszej rejestracji 27.10.1977r. Załoga 1+3 osoby. Zbiornik wodny 6.000 litrów wody. Wyposażony w radiotelefon Motorola; autopompę o wydajności 3200litrów/min; armaturę wodno-pianową;  zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej OSP; tłumicę aluminiową teleskopową, pilarkę spalinową do drewna STIHL. W podziale Bojowym OSP Wronki do 02.06.2015r.

Podnośnik hydrauliczny PMT 210D na podwoziu VOLVO FL180, napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu, rok produkcji 2002, data pierwszej rejestracji 26.03.2002r. Załoga 1+2 osoby. Podnośnik hydrauliczny (drabina) o wysięgu 21 m na podwoziu samochodu ciężarowego Volvo. Samochód ten wykorzystywany jest do ewakuacji ludzi z wysokości oraz do prowadzenia działań gaśniczych w obrębie budynków wysokich i produkcyjno - magazynowych. Na wyposażeniu znajdują się węże, prądownice oraz pilarka spalinowa do cięcia drewna, zestaw do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podręczny sprzęt burzący. W skład wyposażenia wchodzi: kosz roboczy, układ wodny, stanowisko operatora, system stabilizacji, oświetlenie terenu akcji, działko wodne w koszu, radiotelefon przewoźny i dwa radiotelefony nasobne MOTOROLA .  W podziale OSP Wronki od 01.02.2016r.

Podnośnik hydrauliczny PM-18P na podwoziu STAR 12.155 SILENT, napęd 4x2 z blokadą tylnego mostu, rok produkcji 2000, data pierwszej rejestracji 21.12.2000r. Załoga 1+2 osoby. Wyposażony w radiotelefon Motorola, podnośnik koszowy z linia gaśniczą 75, zakończoną działkiem wodno-pianowym, maksymalna wysokość pracy podnośnika to 18 metrów, armatura wodno-pianowa. W podziale OSP Wronki do 31.01.2016r.

Samochód operacyjny SOp - Mitsubishi L200 INTENSE KAOT. Rok produkcji 2007, napęd 4x4, ładowność 835kg. Załoga 1+4. Wyposażony w radiotelefon Motorola. Przystosowany do przewozu sprzętu ratowniczego i łodzi.

Łódź AVA RIB 450 z przyczepką. Rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 13.11.2008r.

Wyposażona w radiotelefon Motorola, silnik YAMAHA o mocy 50KM, koło ratunkowe, rzutkę z linką, kapoki.

Pomnik.

Św. Florian z 1932r.

Sztandar OSP Wronki z 1932r.

 

Pamiętnik OSP Wronki wydany w 1932 roku z okazji 75-lecia powstania OSP Wronki

Album zdjęć z obchodów 75-lecia powstania OSP Wronki - 1932r.

Jednodniówka wydana z okazji 100-lecia powstania OSP Wronki

Album zdjęć z obchodów 100-lecia powstania OSP Wronki - 1957r.

Album zdjęć z obchodów 125-lecia powstania OSP Wronki - 1982r.

 

Historia OSP Wronki więcej...........


/ Strona główna / Kontakt /