Rok założenia 1947.

 

Statut OSP Wróblewo

 

Zarząd OSP Wróblewo od 12.06.2021 r.

1.       Prezes                                             Stanisław Wrembel

2.       Wiceprezes-naczelnik                        Dominik Krzyżkowiak

3.       Kronikarz                                         Paweł Mamet

4.       Z-ca naczelnika                                Wojciech Barłóg        

5.       Sekretarz                                         Ewa Wrembel

6.       Skarbnik                                          Zdzisław Barłóg

7.       Gospodarz                                        Dominik Krzyżkowiak

8.       Członek Zarządu                               Katarzyna Mamet

      9. Członek Zarządu                                    Wojciech Graczyk

Komisja Rewizyjna OSP Wróblewo

1.      Przewodniczący            Łukasz Głodowski  

2.      Członek                      Rafał Biedziak        

3.      Członek                      Andrzej Wrembel

 

Zarząd OSP Wróblewo od 23.01.2016 r.

1. Prezes                                 Stanisław Wrembel

2. Wiceprezes-naczelnik            Dominik Krzyżkowiak

3. Wiceprezes - kronikarz          Paweł Mamet      

4. Z-ca naczelnika                    Wiesław Musiał  

5. Sekretarz                             Ewa Wrembel     

6. Skarbnik                              Zdzisław Barłóg

7. Gospodarz                           Janusz Krzyżkowiak

8. Członek Zarządu                  Zbigniew Kaczmarek

9. Członek Zarządu                  Wojciech Barłóg

Komisja Rewizyjna OSP Wróblewo

1. Przewodniczący   Przemysław Mikołajczak

2. Członek             Józef Grocholski

3. Członek             Łukasz Głodowski

 

Zarząd OSP Wróblewo od 19.02.2011 r.

Prezes

Stanisław Wrembel

 

Wiceprezes-naczelnik

Janusz Krzyżkowiak

 

Wiceprezes - kronikarz Paweł Mamet,  

Z-ca Naczelnika

Wiesław Musiał,

 

Sekretarz

Ewa Wrembel,

 

Skarbnik

Zdzisław Barłóg

 

Gospodarz

Andrzej Wrembel

członek zarządu Zbigniew Kaczmarek  

 członek zarządu

 Jerzy Stromczyński

 

Komisja Rewizyjna OSP Wróblewo

Przewodniczący

Spychała Łukasz,

Członek Józef Grocholski
Członek Rafał Biedziak
Członek Katarzyna Mamet,

Członek

Barłóg Wojciech

 

Zarząd OSP Wróblewo od 04.02.2006 r.

Prezes

Stanisław Wrembel

 

Wiceprezes

Stanisław Biatkowski

 

Naczelnik

Zygmunt Skrzypczak

 

Z-ca Naczelnika

Jacek Przybył

 

Sekretarz

Maciej Chojan

 

Skarbnik

Zdzisław Barłóg

 

Gospodarz

Artur Janosik, Eugeniusz Mikołajczak

 

 

 

Komisja Rewizyjna OSP Wróblewo

Przewodniczący

Andrzej Gumny

Członek

Janusz Krzyszkowiak

Nowy budynek strażnicy OSP Wróblewo - przekazany w dniu 15.02.2010r.

 

OSP Wróblewo 2007r.

HISTORIA OSP WRÓBLEWO

Jednostka OSP Wróblewo powstała w 1947 roku, przy PGR Wróblewo, jej założycielami byli: Józef Skrzypkowiak, Roman Stelmaszyk.

-        w 1947 roku oddano do użytku budynek strażnicy,

-        w 1954 roku zakupiono motopompę M2/2,

-        w 1952 roku zamontowano syrenę elektryczną,

-        w 1954 roku zakupiono motopompę M4/4,

-        w 1982 roku zakupiono motopompę M8/8.

-        w 1998 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki Żuk, typu GLM,

-        w 2001 roku zamontowano selektywne alarmowanie jednostki drogą radiową.

Zarząd OSP Wróblewo od 4 lutego 2006r.

Prezes

Stanisław Wrembel

Wiceprezes

Stanisław Biatkowski

Naczelnik

Zygmunt Skrzypczak

Z-ca Naczelnika

Jacek Przybył

Sekretarz

Maciej Chojan

Skarbnik

Zdzisław Barłóg

 Gospodarz

Artur Janosik, Eugeniusz Mikołajczak

Komisja Rewizyjna OSP Wróblewo

Przewodniczący

Andrzej Gumny

Członek

Janusz Krzyszkowiak

Nowy budynek strażnicy

OSP Wróblewo w dniu 15.02.2010 roku otrzymała klucze od nowego budynku strażnicy, zlokalizowanego w centrum wioski, budynek jest wyposażony w nowoczesne zaplecze socjalno-sanitarne, duży i przestronny garaż z nowoczesną bramą garażową, wyposażoną w napęd elektryczny. Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wróblewo odbyło się oczywiście w nowym budynku strażnicy.

Odsłonięcie tablicy Wróblewo.

W dniu 20 sierpnia 2011 roku, Zarząd OSP Wróblewo zaprosił delegacje ze wszystkich jednostek OSP MiG Wronki, władze samorządowe w osobie Pana Rafała Zimny Wiceburmistrza MiG Wronki, władze OSP dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Wronkach, Pan Przemysław Biedziak sołtys wsi Wróblewo, Pan Bernard Szczepaniak Prezes Firmy Ever Green Polska sp. z o.o., na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybudowanie nowej strażnicy OSP Wróblewo. Zaproszonych gości powitał dh Stanisław Wrembel Prezes OSP Wróblewo i podziękował władzom samorządowym i Panu Bernardowi Szczepaniakowi za wybudowanie nowego obiektu strażnicy, w której są znacznie lepsze warunki socjalne i garażowe, dzięki tej inwestycji jednostka OSP wzbogaciła się o nowych członków, w tym o drużynę kobiecą. Odsłonięcia tablicy dokonali Prezes OSP Wróblewo dh Stanisław Wrembel, Pan Rafał Zimny Wiceburmistrz MiG Wronki, Pan Bernard Szczepaniak Prezes Firmy Ever Green Polska sp. z o.o., dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Wronkach, Pan Przemysław Biedziak sołtys wsi Wróblewo, ks. Stanisław Wawrzyniak proboszcz Parafii w Biezdrowie. Po uroczystym odsłonięciu tablicy głos zabrali zaproszeni goście, w trakcie swego wystąpienia Pan Bernard Szczepaniak Prezes Firmy Ever Green Polska sp. z o.o. zadeklarował wsparcie finansowe dla wymiany samochodu ŻUK, znajdującego się na wyposażeniu OSP Wróblewo, na nowszy pojazd. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek dla zaproszonych gości.

OSP Wróblewo z nowym samochodem

W środę 15 listopada strażacy z OSP Wróblewo udali się do Częstochowy po odbiór nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit. To jeden z 30 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do 3,5 tony dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego.
Nowy samochód kosztował 212 900 zł., a OSP Wróblewo otrzymało 100 000 zł dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Pozostała kwota pochodziła z dotacji Gminy Wronki.
W siedzibie firmy Frank-Cars Sp. z o.o. nastąpiło praktyczne zapoznanie z samochodem, jego budową i obsługą oraz jego wyposażeniem. Przedstawiono również obsługę agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego, wciągarki, wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego wodno-pianowego. Przeprowadzono też pokaz gaszenia przy pomocy wody i piany.
Nowy Ford zastąpi wysłużonego starego Żuka i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Wróblewa i Gminy Wronki oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych.


/ Strona główna / Kontakt /