Rok założenia 1926.

Statut OSP Wartosław

 

Zarząd OSP Wartosław od 16.01.2016r.

1.      Prezes                                     Krzysztof  Majdański

2.      Wiceprezes-naczelnik             Marek Magdziński       

3.      Wiceprezes-Kronikarz            Artur Kurowski

4.      Z-ca naczelnika                      Dariusz Soloch   

5.      Sekretarz                               Bartosz Piotr Nowak

6.      Skarbnik                                Jan Nowak

7.      Gospodarz                                      Zdzisław Kudliński

8.      Członek Zarządu                             Mikołaj Marcin Waroś

9.      Członek Zarządu                             Kamila Smolibocka

Komisja Rewizyjna OSP Wartosław

1.      Przewodniczący            Mirosław Kaczmarek   

2.      Członek                        Edwin Kurowski

3.      Członek                        Jakub Tabatowski        

 

Zarząd OSP Wartosław od 22.01.2011r.

Prezes

Jerzy Waroś

Wiceprezes-Naczelnik

Marek Magdziński

Wiceprezes Krzysztof Majdański

Z-ca Naczelnika

Dariusz Soloch

Sekretarz

Sławomir Kaczmarek

Skarbnik

Jan Nowak

Gospodarz

Zdzisław Kudliński

Komisja Rewizyjna OSP Wartosław

Przewodniczący

Mirosław Kaczmarek

Członek

Roman Tabatowski

Członek Wojciech Lemański

Członek

Marek Rybarczyk

 

Zarząd OSP Wartosław od 18.02.2006r.

Prezes

Jerzy Waroś

Naczelnik

Marek Magdziński

Z-ca Naczelnika

Dariusz Soloch

Sekretarz

Sławomir Kaczmarek

Skarbnik

Jan Nowak

Gospodarz

Zdzisław Kudliński

Członek

Wojciech Lemański

Komisja Rewizyjna OSP Wartosław

Przewodniczący

Zenon Kaszkowiak

Członek

Romuald Wiśniewski

Członek

Dariusz Klockiewicz

Budynek OSP Wartosław 2007r.

 

HISTORIA OSP WARTOSŁAW

Zapisy źródłowe podają, iż w 1793 roku Wartosław posiadał urządzenia przeciwpożarowe: dwie sikawki drewniane, cztery wiadra i cztery haki pożarowe. Jednak dopiero w 1926 roku postanowiono formalnie zawiązać OSP. W skład pierwszego Zarządu weszli:

-        Wiktor Grott                         - naczelnik

-        Leon Borowski                    - podnaczelnik

-        Józef Krupczyński              - skarbnik

-        Andrzej Jerzyński               - sekretarz

-        Andrzej Kudliński                - adiunkt i instruktor

-        Władysław Surówka           - sołtys

-        Feliks Nowak                       - członek honorowy - kierownik szkoły.

W ówczesnych czasach OSP korzystała z sikawki konnej. W październiku 1926 roku zakupiono mosiężną trąbkę służącą do zawiadamiania o pożarach i zbiórkach, a następnie 5 sukiennych mundurów i 5 czapek.

Strażacy prowadzili działalność rozrywkową i kulturalną dla mieszkańców wsi między innymi w 1935 roku wybudowano strzelnicę małokalibrową i nazwano ją imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 1937-1939 naczelnikiem straży był Stanisław Moliński. Pierwszą strażnicą była stodoła w domu glinianym, która przetrwała do dnia dzisiejszego. W latach okupacji działała w Wartosławiu, kierowana przez naczelnika niemieckiego Leimana, straż ogniowa bazująca na sprzęcie polskiej jednostki. Po wojnie naczelnikiem został Józef Mogiłka.

W latach 1948 - 1949 wybudowano strażnicę. Systematycznie jednostka otrzymywała sprzęt i umundurowanie, w 1957 roku motopompę, w 1960 roku zamontowano syrenę strażacką, w 1961 roku nową motopompę PO3, w 1969r. wybudowano zbiornik przeciwpożarowy. W 1976 roku jednostka otrzymała sztandar z okazji 50-lecia istnienia.

Jednostką kolejno kierowali:

-        1949-1954 Władysław Błoch

-        1954-1970 Piotr Lala

-        1970-1972 Józef Danielczyk

-        1972-1973 Piotr Lala

15 października 1961r. OSP Wartosław

 

15 października 1961r. OSP Wartosław

 

W 1994 roku jednostka otrzymała przyczepkę gaśniczą, a w 1999 roku samochód gaśniczy ŻUK GLM8/8 oraz motopompę PO5. W 2000 roku jednostka otrzymała kolejną motopompę PO5 z rozruchem elektrycznym.

W 2001 roku odnowiono budynek remizy, w 2003 roku jednostka otrzymała nową motopompę Tohatsu.

W roku 2006 przy okazji obchodów 80-lecia istnienia jednostka otrzymała nowy sztandar. W dniu 24 czerwca 2006 roku, w Wartosławiu odbyły się obchody 80-lecia powstania OSP Wartosław i 225-lecia powstania wsi Wartosław, połączone z wręczeniem sztandaru jednostce OSP. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele w Wartosławiu, o godz. 14.00, następnie odbył się przemarsz jednostek OSP na boisko sportowe w Wartosławiu, gdzie nastąpiła część oficjalna połączona z wręczeniem sztandaru jednostce OSP Wartosław. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej woj.wielkopolskiego

-        druh Zdzisław Kudliński,

-        druh Zenon Kaszkowiak

zostali odznaczeni Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a wręczenia medali dokonał poseł na Sejm RP Pan Stanisław Kalemba.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej woj.wielkopolskiego

-        druh Jerzy Waroś,

-        druh Tomasz Sobieski,

-        druh Krzysztof Majdański,

-        druh Roman Tabatowski

zostali odznaczeni Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa, a wręczenia medali dokonał Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Pan Czesław Mańczak.

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej

-        druh Dariusz Soloch,

-        druh Mariusz Skrzypczak,

-        druh Szczepan Jenek,

-        druh Łukasz Lemański,

-        druh Andrzej Tyrchan,

-        druh Jan Nowak

zostali odznaczeni odznaką Strażak Wzorowy, a wręczenia odznaczeń dokonał Pan Kazimierz Michalak Burmistrz MiG Wronki.

Zarząd OSP Wartosław od 18 lutego 2006r.

Prezes

Jerzy Waroś

Naczelnik

Marek Magdziński

Z-ca Naczelnika

Dariusz Soloch

Sekretarz

Sławomir Kaczmarek

Skarbnik

Jan Nowak

Gospodarz

Zdzisław Kudliński

Członek

Wojciech Lemański

Komisja Rewizyjna OSP Wartosław

Przewodniczący

Zenon Kaszkowiak

Członek

Romuald Wiśniewski

Członek

Dariusz Klockiewicz

Zarząd OSP Wartosław styczeń 2007r.

Jednostka OSP Wartosław maj 2007r.

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /