Rok założenia 1926.

 

Statut OSP Samołęż

 

Zarząd OSP Samołęż od 19.06.2021 r.

1. Prezes                           Zenon Ludwiczak

2. Wiceprezes-naczelnik      Jarosław Orzechowski

3. Wiceprezes                    Jakub Ludwiczak

4. Z-ca naczelnika              Artur Ludwiczak

5. Sekretarz, kronikarz        Józef Fąferek

6. Skarbnik                       Marek Mądry

7. Gospodarz                     Artur Ludwiczak

8. Członek Zarządu            Mariusz Tomczak

Komisja Rewizyjna OSP Samołęż

1. Przewodniczący            Antoni Kawka

2. Członek                      Józef Bober

3. Członek                      Jacek Berent

 

Zarząd OSP Samołęż od 13.02.2016 r.

1. Prezes                         Zenon Ludwiczak

2. Wiceprezes-naczelnik    Stanisław Chojan

3. Wiceprezes                   Wojciech Zieliński

4. Z-ca naczelnika             Jarosław Orzechowski

5. Sekretarz, kronikarz       Józef Fąferek

6. Skarbnik                       Marek Mądry

7. Gospodarz                    Artur Ludwiczak

8. Członek Zarządu           Robert Nowacki

9. Członek Zarządu           Jakub Ludwiczak

Komisja Rewizyjna OSP Samołęż

1. Przewodniczący            Antoni Kawka

2. Członek                      Józef Bober

3. Członek                     Zbigniew Kaczmarek

4. Sekretarz                   Mariusz Tomczak

5. Członek                     Jacek Berent

 

Zarząd OSP Samołęż od 19.02.2011 r.

Prezes

Zenon Ludwiczak

Naczelnik

Stanisław Chojan

Z-ca Naczelnika

Grzegorz Orzechowski

Jarosław Orzechowski

Sekretarz

Józef Fąferek

Skarbnik

Marek Mądry

Gospodarz

Artur Ludwiczak

Kronikarz

Józef Fąferek

Komisja Rewizyjna OSP Samołęż

Przewodniczący

Antoni Kawka

Członek

Józef Bober

Członek

Daniel Majchrzak

Paweł Orzechowski

Mariusz Tomczak

Jacek Berent

 

Zarząd OSP Samołęż od 04.02.2006 r.

Prezes

Zenon Ludwiczak

Naczelnik

Stanisław Chojan

Z-ca Naczelnika

Grzegorz Orzechowski

Sekretarz

Józef Fąferek

Skarbnik

Marek Mądry

Gospodarz

Artur Ludwiczak

Kronikarz

Józef Fąferek

 

Komisja Rewizyjna OSP Samołęż

Przewodniczący

Antoni Kawka

Członek

Józef Bober

Członek

Daniel Majchrzak

 

Budynek 2014 rok

Budynek 2007 rok

 

HISTORIA OSP SAMOŁĘŻ

Nakreślając historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Samołężu należało sięgnąć do pamięci ludzi najstarszych mieszkańców Samołęża. Byli to Kazimierz Brzeziński, Stanisław Rybacki, Antoni Fąferek. Od nich dowiedzieliśmy się, że w okresie międzywojennym istniał społeczny obowiązek brania udziału w gaszeniu pożarów. W tym okresie sołtys kolejno wyznaczał według listy do sikawki ręcznej konie i 4 osoby. Sikawkę ręczną OSP Samołęż posiadała po parcelacji majątku w 1926 roku. W okresie międzywojennym sikawka ręczna znajdowała się u pana Kazimierza Brzezińskiego, w okresie okupacji została umieszczona w ubojni u pana Franciszka Fąferka, po wojnie mieściła się w tym samym miejscu aż do wybudowania strażnicy w 1947 roku.

W czerwcu 1926 roku po parcelacji majątku zorganizowano w Samołężu Ochotniczą Straż Pożarną, datę tę należy uwzględnić za początek powstania OSP, gdyż stwierdzono, że taki zapis istnieje w kronice kościoła parafialnego. W tym samym dniu do straży pożarnej wstąpiło 20 osób.

 Początek kwietnia 1945 roku to data reaktywowania w Samołężu Ochotniczej Straży Pożarnej po II wojnie światowej. Po oddaleniu się frontu na zachód, w początkach kwietnia 1945 roku na zebraniu wiejskim wystąpiła grupa zapaleńców z wnioskiem zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Do grupy organizacyjnej należeli: Roman Brych, Szczepan Pawlaczyk, Czesław Fąferek, Sławomir Mąkowski, Zenon Rissman, Jan Kinowski, Jan Kaszkowiak. Zebranie wiejskie podjęło uchwałę powołania OSP i dokonało wyboru władz.

Do Zarządu wybrano następujących obywateli:

1.     Kazimierz Brzeziski               – prezes

2.     Czesław Fąferek                    – komendant

3.     Roman Brych                        – zastępca komendanta

4.     Stanisław Mąkowski            – skarbnik

5.     Zenon Rissman                     – sekretarz 

6.     Szczepan Pawlaczyk             – gospodarz

7.     Aleksy Fąferek                      – członek

Zarząd wystąpił do wójtostwa we Wronkach o wydzielenie placu na budowę strażnicy, wniosek został rozpatrzony pomyślnie. Budowę strażnicy rozpoczęto w kwietniu 1947 roku. Materiał na budowę strażnicy pozyskano z rozebranych domów w Rzecinie. Budowa strażnicy w stanie surowym została ukończona w listopadzie 1947 roku. Materiał budowlany został zwieziony przez mieszkańców Samołęża. Całkowite ukończenie budowy remizy nastąpiło 2 lata później 22 lipca 1949 roku. Duże zasługi w budowie miał druh Fąferek Czesław. W chwili oddania strażnicy do użytku stan osobowy wzrósł do 34 druhów.

W dniu 6 października 1950 roku zmarł druh Czesław Faferek. Nowym komendantem OSP został wybrany Kaszkowiak Jan.

Wybory w OSP Samołęż w roku 1952:

1.     Aleksy Fąferek                      – prezes

2.     Bernard Przybył                    – naczelnik

3.     Walerian Nowacki                – zastępca naczelnika

4.     Walerian Sobisiak                – skarbnik

5.     Zygmund Białek                   – sekretarz

Komisja rewizyjna:

1.     Feliks Lesicki                         – przewodniczący

2.     Zygmunt Kawka                    – członek

3.     Kazimierz Nowacki                – członek

17 marca 1968 roku OSP Samołęż otrzymała samochód strażacki marki Chevrolet, z cukrowni w Szamotułach. Następny samochód to Star 20, który jednostka otrzymała od OSP Wronki. Obecnie OSP posiada samochód marki Żuk, typu GLM.

Zarząd OSP Samołęż od 04.02.2006r.

1.     Zenon Ludwiczak                – prezes

2.     Stanisław Chojna                 – naczelnik

3.     Grzegorz Orzechowski        – zastępca naczelnika

4.     Józef Fąferek                        – sekretarz

5.     Marek Mądry                       – skarbnik

6.     Artur Ludwiczak                   – gospodarz

Komisja rewizyjna:

1.     Antoni Kawka                      – przewodniczący

2.     Józef Bober                           – członek

3.     Daniel Majchrzak                 – członek

2007r. jednostka OSP Samołęż

 

Odbiór nowego FORDA dla OSP Samołęż

W dniu 9 listopada 2013 roku, dwóch kierowców OSP Samołęż dh Artur Ludwiczak i dh Jarosław Orzechowski oraz dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny ZOSP RP we Wronkach, udali się samochodem operacyjnym OSP Wronki do Częstochowy do firmy Frank-Cars Sp. z o.o., po odbiór nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki FORD FNB6 Transit, jednego z 21 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do 3,5 tony, w tym 5 typu furgon i 16 typu kontener dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego. Zgodnie z uchwałą Prezydium ZOW ZOSP RP nr 70/12/2013 z dnia 31.07.2013r. na liście Ochotniczych Straży Pożarnych do otrzymania 80% dotacji na zakup nowego samochodu, ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2013r. znalazła się jednostka z Gminy Wronki OSP Samołęż. Pozostałe 20% wartości samochodu jednostka OSP Samołęż otrzymała z dotacji Gminy Wronki. W siedzibie firmy Frank-Cars Sp. z o.o. w Częstochowie nastąpił odbiór samochodów, przybyłych na miejsce strażaków powitał dh Andrzej Jankowski Dyrektor Biura Wykonawczego OW ZOSP RP w Poznaniu, następnie Pan Wojciech Zyguła Dyrektor ds. Klientów Kluczowych firmy Frank-Cars Sp. z o.o. omówił warunki gwarancji i budowę oraz konstrukcję samochodów. Następnie nastąpiło praktyczne zapoznanie z samochodem jego budową i obsługą oraz jego wyposażeniem, przedstawiono obsługę agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego, wciągarki, wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego, wodno-pianowego. Przeprowadzono pokaz gaszenia przy pomocy wody i piany. Następnie nastąpił powrót do Samołęża nowym samochodem, gdzie czekali już druhowie z jednostki OSP Samołęż i mieszkańcy Samołęża, nastąpił chrzest samochodu przy pomocy tradycyjnego szampana. Nastąpiło pierwsze garażowanie samochodu w strażnicy OSP Samołęż. OSP Samołęż otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Transit z napędem 4x2, silnikiem o mocy 125KM, typu kontener, wyposażony w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AWP 40/40 o wydajności 40 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 atmosfer, z 200 litrowym zbiornikiem wody i 20 litrowym zbiornikiem piany, maszt oświetleniowy z dwoma reflektorami po 1000W każdy i agregatem prądotwórczym FOGO o mocy 2,8kW oraz w wciągarkę o sile ciągu 4300kg. Długość samochodu gotowego do akcji to 6,4m, szerokość 2,58m, wysokość 2,95m. Nowy FORD zastąpi wysłużonego starego Żuka i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Samołęża i Gminy Wronki oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych.


/ Strona główna / Kontakt /