Rok założenia 1932.

Statut OSP Rzecin

 

Zarząd OSP Rzecin  od 05.06.2021 r.

1.      Prezes                                Tadeusz Kowalski

2.      Wiceprezes-naczelnik           Roman Plebański

3.      Z-ca naczelnika                  Jan Geron

4.      Sekretarz                           Roman Dittrich

5.       Skarbnik                           Adam Falana

6.      Gospodarz                         Krzysztof Bździel

7.      Członek Zarządu                Filip Bylski 

Komisja Rewizyjna OSP Rzecin

1.      Przewodniczący            Marek Biela        

2.      Członek                      Remigiusz Borowski    

  Członek                      Alfred Reyer

 

 

Zarząd OSP Rzecin  od 30.01.2016r.

1.      Prezes                                Tadeusz Kowalski

2.      Wiceprezes-naczelnik         Roman Plebański

3.      Z-ca naczelnika                  Jan Geron

4.      Sekretarz                            Roman Dittrich

5.       Skarbnik                           Adam Falana

6.      Gospodarz                         Krzysztof Bździel

7.      Członek Zarządu                Filip Bylski 

Komisja Rewizyjna OSP Rzecin

1.      Przewodniczący            Marek Biela        

2.      Członek                        Remigiusz Borowski    

  Członek                         Alfred Reyer

 

Zarząd OSP Rzecin  od 05.02.2011r.

Prezes

Tadeusz Kowalski

Wiceprezes- Naczelnik

Jan Geron

Z-ca Naczelnika

Roman Plebański

Sekretarz

Roman Dittrich

Skarbnik

Piotr Kobyliński

Gospodarz

Jan Geron

Kronikarz

Roman Plebański

Członek Zarządu

Krzysztof Bzdziel

 

Komisja Rewizyjna OSP Rzecin

Przewodniczący

Marek Biela

Sekretarz

Zbigniew Plebański

Członek

Mariusz Kanigowski

 

Zarząd OSP Rzecin  od 11.02.2006r.

Prezes

Tadeusz Kowalski

Wiceprezes- Naczelnik

Jan Geron

Z-ca Naczelnika

Roman Plebański

Sekretarz

Roman Dittrich

Skarbnik

Patryk Gieron

Gospodarz

Jan Geron

Kronikarz

Beata Plebańska

Członek Zarządu

Krzysztof Bzdziel

 

Komisja Rewizyjna OSP Rzecin

Przewodniczący

Marek Biela

Wiceprzewodniczący

Grzegorz Spychała

Sekretarz

Zbigniew Plebański

Członek

Mariusz Kanigowski

 

Zebranie założycielskie OSP Rzecin 2004r.

Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 na wyposażeniu OSP Rzecin od 10.03.2008r.

 

Z opowiadań najstarszej mieszkanki Rzecina – Pani Reyer – wynika, iż straż pożarna w Rzecinie istniała już w 1885 roku. Była to straż polsko-niemiecka. W okresie międzywojennym komendantem straży pożarnej był Artel Gesztmajer, a zastępcą Adamski. Pierwsza strażnica była drewniana a wyposażenie stanowiły dwa wozy strażackie konne.

W 1931 roku strażnicę drewnianą rozebrano i wybudowano murowaną.

Burmistrz Wronek dekretem z dnia 2 marca 1932 roku rozwiązał dotychczasową Straż Ogniową w Rzecinie, ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Niemcy, którzy stanowili 85% straży w swoim zaślepieniu i nienawiści posunęli się do tego, że pragnęli komend w języku niemieckim.

W dniu 12 marca 1932 roku, na zebraniu organizacyjnym została założona Ochotnicza Straż Pożarna Rzecin, ogółem wstąpiło 30 członków, w skald Zarządu weszli Stanisław Stelmaszyk Prezes, Ludwik Bogdański zastępca, Roman Gieremek sekretarz, Antoni Ciszak skarbnik. Ławnicy Stanisław Rydryński, Fr. Bogdański, Onufry Sobczyk. Komisja rewizyjna Bogdański Fr. (sołtys), Somerfeld Wincenty, Lehman Walenty. Naczelnikiem OSP został mianowany Bogdański Ludwik. W zebraniu tym uczestniczył z Wronek Ogniomistrz Tomaszewski.

Jednostka w Rzecinie istniała do 1991 roku, kiedy to została rozwiązana i wykreślona z rejestru w UMiG we Wronkach, gdzie była zarejestrowana pod numerem 11.

OSP w Rzecinie została reaktywowana w 2004 roku.

Zarząd OSP Rzecin  od 11 lutego 2006r.

Prezes

Tadeusz Kowalski

Wiceprezes- Naczelnik

Jan Geron

Z-ca Naczelnika

Roman Plebański

Sekretarz

Roman Dittrich

Skarbnik

Patryk Geron

Gospodarz

Jan Geron

Kronikarz

Beata Plebańska

Członek Zarządu

Krzysztof Bzdziel

 Komisja Rewizyjna OSP Rzecin

Przewodniczący

Marek Biela

Wiceprzewodniczący

Grzegorz Spychała

Sekretarz

Zbigniew Plebański

Członek

Mariusz Kanigowski

 

31 października 2006r. jednostka otrzymała nową motopompę TOHATSU. 10 marca 2008r. jednostka otrzymała na swoje wyposażenie samochód gaśniczy GBA2,5/16 - STAR244L z OSP Wronki.  29 grudnia 2008r. została zakończona budowa budynku gospodarczo – garażowego w Rzecinie. Wykonawcą była firma „FORMAT” Sp. z o.o. z Wronek. Wartość robót wyniosła  94.469,27 zł brutto. W ramach zadania wybudowano obiekt o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy 72,90 m2 i kubaturze 314,40 m3.

13 stycznia 2009r. został zamontowany radiowy system alarmowania jednostki firmy DIGITEX.

29.08.2009r. Otwarcie nowej strażnicy OSP Rzecin.

W dniu 29 sierpnia 2009r. nastąpiło otwarcie nowej strażnicy OSP Rzecin, budynek został pobudowany w grudniu 2008r., w dniu 29 grudnia 2008r. została zakończona budowa budynku gospodarczo � garażowego w Rzecinie. Wykonawcą była firma  FORMAT� Sp. z o.o. z Wronek. Wartość robót wyniosła 94.469,27 zł brutto. W ramach zadania wybudowano obiekt o konstrukcji tradycyjnej z dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy 72,90 m2 i kubaturze 314,40 m3. W lipcu 2009r. wykonano podjazd do budynku. Uroczystość otwarcia nowej strażnicy rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w miejscowej kaplicy, przez Ojca Gwardiana i ks. Stanisława Wawrzyniaka. Po mszy św. nastąpiło poświęcenie nowego budynku. Gości przybyłych na tą uroczystość powitał dh Tadeusz Kowalski Prezes OSP Rzecin, na uroczystość przybyli Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki, radni MiG Wronki, Pan Paweł Kowzan Starosta Szamotulski, Pan Edward Ławniczak radny powiatowy, kpt. Roman Mucha Dowódca JRG PSP Szamotuły, dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Wronkach, delegacje jednostek OSP MiG Wronki. Następnie została odczytana krótka historia OSP Rzecin. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki i dh Tadeusz Kowalski Prezes OSP Rzecin.


/ Strona główna / Kontakt /