Rok założenia 1947.

Statut OSP Marianowo

 

Zarząd OSP Marianowo od 05.06.2021 r.

1.    Prezes                                      Aleksander Pospieszny

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Zbigniew Piaskowski

3.    Wiceprezes                               Bogusław Grzybek  

4.    Z-ca naczelnika                         Eugeniusz Gruszczyński    

5.    Sekretarz                                 Mieczysław Kopka  

6.    Skarbnik                                  Szymon Maciejewski

7.    Gospodarz                               Zbigniew Piaskowski

8.    Kronikarz                                 Mieczysław Kopka

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

1.      Przewodniczący              Wojciech Biniek  

2.      Członek                        Sławomir Kaszkowiak 

3.      Członek                        Zbigniew Biniek

 

Zarząd OSP Marianowo od 23.01.2016 r.

1.      Prezes                                     Bogusław Grzybek

2.      Wiceprezes-naczelnik             Leszek Morysiak

3.      Z-ca naczelnika                      Michał Barłóg     

4.      Sekretarz, kronikarz               Mieczysław Kopka      

5.      Skarbnik                                Aleksander Pospieszny

6.      Członek Zarządu                    Eugeniusz Hoffman

7.      Członek Zarządu                     Ireneusz Pułkownik

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

1.    Przewodniczący            Grzybek Waldemar

2.    Członek                         Eugeniusz Gruszczyński

3.    Członek                         Paweł Biniek

 

Zarząd OSP Marianowo od 29.01.2011r.

Prezes

Bogusław Grzybek

Wiceprezes-Naczelnik

Leszek Morysiak

Z-ca Naczelnika

Dominik Kowalski

Sekretarz

Mieczysław Kopka

Skarbnik

Pospieszny Aleksander

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

Przewodniczący

Eugeniusz Gruszczyński

Sekretarz

Eugeniusz Hoffmann

Członek

Paweł Biniek

OSP Marianowo maj 2007r.

HISTORIA OSP MARIANOWO

Budynek OSP Marianowo po modernizacji w 2007 roku

Budynek OSP Marianowo po modernizacji w 2007 roku

 

18 czerwca 1947 roku odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców wsi Marianowo zorganizowane przez Sołtysa Franciszka Barłoga celem zorganizowania OSP w Marianowie. Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd w następującym składzie:

                Franciszek Barłóg – prezes

                Jakub Bartoszak     – naczelnik

                Gabryel Przybysz – sekretarz

                Tadeusz Gałka       – członek

                Edmund Biniek        – członek

                Józef Barłóg           – skarbnik

Pierwsze walne zebranie odbyło się 15 marca 1948 roku. W latach od 1948 do 1981 zmieniał się zarząd OSP Marianowo. Na stanowisku prezesa w latach 1965 – 1970 był druh Marian Hoffman, następnie Leon Pospieszny do roku 1980, Edmund Biniek do 3 lutego 2001 roku. Funkcję prezesa obecnie pełni druh Bogusław Grzybek. Pierwszym wozem bojowym OSP Marianowo była sikawka konna.

W roku 1960 jednostka otrzymała motopompę M 200, a w 1970 roku motopompę typu M800. W roku 2002 w czynie społecznym druhowie z Marianowa przebudowali strażnicę.

W 2003 roku jednostka otrzymała samochód bojowy marki Żuk typu GLM. W 2004 roku zakupiono motopompę japońską TOHATSU. Obecnie OSP Marianowo liczy 34 członków.

W 2006 roku rozpoczęto przebudowę strażnicy i świetlicy OSP w Marianowie.

Zarząd OSP Marianowo od 4 lutego 2006r.

Prezes

Bogusław Grzybek

Naczelnik

Leszek Morysiak

Z-ca Naczelnika

Sławomir Morysiak

Sekretarz

Mieczysław Kopka

Skarbnik

Pospieszny Aleksander

Gospodarz

Adam Saguła

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

Przewodniczący

Franciszek Barłóg

Sekretarz

Eugeniusz Hoffmann

Członek

Ireneusz Pułkownik

Opracował Bogusław Grzybek.

Obchody 60-lecia powstania OSP Marianowo

W dniu 21 czerwca 2008r. odbyły się obchody 60-lecia powstania OSP Marianowo. Na obchody przybyli zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Pan Romuald Ajchler. Burmistrz MiG Wronki Pan Mirosław Wieczór. Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Pan Kazimierz Michalak. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach st.kpt.Albert Kłaczkiewicz. Radni MiG Wronki. Radny Powiatowy Edward Ławniczak. Kapelan strażaków MiG Wronki ks. kanonik Paweł Pawlicki. Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach Andrzej Liszkowski. Odznaki za wysługę 60 lat służby w OSP Marianowo otrzymali:  Biniek Edmund, Malarczyk Tadeusz, Juszczyk Józef, Hoffman Marian. Odznakę za wysługę 50 lat służby w OSP Marianowo otrzymał Barłóg Franciszek. Odznakę za wysługę 45 lat służby w OSP Marianowo otrzymał Grzybek Bogusław. Odznakę za wysługę 40 lat służby w OSP Marianowo otrzymał Saguła Władysław.  Odznakę za wysługę 35 lat służby w OSP Marianowo otrzymał Morysiak Leszek. Odznaki za wysługę 30 lat służby w OSP Marianowo otrzymali:   Juszczak Marian,  Kaszkowiak Zbigniew. Odznakę za wysługę 25 lat służby w OSP Marianowo otrzymał Pułkownik Ireneusz. Odznaki za wysługę 20 lat służby w OSP Marianowo otrzymali:  Gruszczyński Eugeniusz,  Biniek Zbigniew, Pospieszny Aleksander, Piaskowski Zbigniew. Odznaki za wysługę 15 lat służby w OSP Marianowo otrzymali:  Saguła Adam,  Grzybek Waldemar,  Kopka Mieczysław. Odznakę za wysługę 10 lat służby w OSP Marianowo otrzymał  Morysiak Mariusz. Odznakę za wysługę 5 lat służby w OSP Marianowo Morysiak Sławomir. 

Przekazanie samochodu, otwarcie strażnicy i opłatek w OSP Marianowo

W dniu 14 grudnia 2019 roku, w Marianowie odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanej strażnicy OSP Marianowo i przekazania nowego samochodu pożarniczego marki Peugeot Boxer, typu GLBM, dla OSP Marianowo. Uroczystość połączona ze spotkaniem opłatkowym strażaków MiG Wronki. Na uroczystości przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, Pan Mariusz Makówka i Jerzy Śmiłowski - Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki, ksiądz kanonik Janusz Małuszek i kapelan strażaków MiG Wronki ksiądz Kanonik Paweł Pawlicki, Dh Stefan Kaszkowiak Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, mł. bryg. Ireneusz Pers Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, st. kpt. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, Pan Kazimierz Michalak Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, dh Andrzej Liszkowski Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach, delegacje z jednostek OSP MiG Wronki. Nowy Peugeot zastąpi wysłużonego starego 30-letniego Żuka i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Marianowa i Gminy Wronki oraz do prowadzenia niezawodnych i skutecznych akcji ratowniczych. Nowy samochód kosztował 189 543,00 zł., a OSP Wróblewo otrzymało 142 157,25 zł dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i 47 385,75 z dotacji Gminy Wronki. Rozbudowa strażnicy OSP Marianowo została sfinansowana przez Gminę Wronki, w wysokości 149 317,09 zł. Następnie w świetlicy wiejskiej w Marianowie, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze, zaśpiewano wspólnie kolędy.

 


/ Strona główna / Kontakt /