Rok założenia 1947.

Statut OSP Marianowo

 

Zarząd OSP Marianowo od 23.01.2016r.

1.      Prezes                                     Bogusław Grzybek

2.      Wiceprezes-naczelnik             Leszek Morysiak

3.      Z-ca naczelnika                      Michał Barłóg     

4.      Sekretarz, kronikarz               Mieczysław Kopka      

5.      Skarbnik                                Aleksander Pospieszny

6.      Członek Zarządu                    Eugeniusz Hoffman

7.      Członek Zarządu                     Ireneusz Pułkownik

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

1.    Przewodniczący            Grzybek Waldemar

2.    Członek                         Eugeniusz Gruszczyński

3.    Członek                         Paweł Biniek

 

Zarząd OSP Marianowo od 29.01.2011r.

Prezes

Bogusław Grzybek

Wiceprezes-Naczelnik

Leszek Morysiak

Z-ca Naczelnika

Dominik Kowalski

Sekretarz

Mieczysław Kopka

Skarbnik

Pospieszny Aleksander

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

Przewodniczący

Eugeniusz Gruszczyński

Sekretarz

Eugeniusz Hoffmann

Członek

Paweł Biniek

 

OSP Marianowo maj 2007r.

HISTORIA OSP MARIANOWO

Budynek OSP Marianowo po modernizacji w 2007 roku

Budynek OSP Marianowo po modernizacji w 2007 roku

 

18 czerwca 1947 roku odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców wsi Marianowo zorganizowane przez Sołtysa Franciszka Barłoga celem zorganizowania OSP w Marianowie. Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd w następującym składzie:

                Franciszek Barłóg – prezes

                Jakub Bartoszak     – naczelnik

                Gabryel Przybysz – sekretarz

                Tadeusz Gałka       – członek

                Edmund Biniek        – członek

                Józef Barłóg           – skarbnik

Pierwsze walne zebranie odbyło się 15 marca 1948 roku. W latach od 1948 do 1981 zmieniał się zarząd OSP Marianowo. Na stanowisku prezesa w latach 1965 – 1970 był druh Marian Hoffman, następnie Leon Pospieszny do roku 1980, Edmund Biniek do 3 lutego 2001 roku. Funkcję prezesa obecnie pełni druh Bogusław Grzybek. Pierwszym wozem bojowym OSP Marianowo była sikawka konna.

W roku 1960 jednostka otrzymała motopompę M 200, a w 1970 roku motopompę typu M800. W roku 2002 w czynie społecznym druhowie z Marianowa przebudowali strażnicę.

W 2003 roku jednostka otrzymała samochód bojowy marki Żuk typu GLM. W 2004 roku zakupiono motopompę japońską TOHATSU. Obecnie OSP Marianowo liczy 34 członków.

W 2006 roku rozpoczęto przebudowę strażnicy i świetlicy OSP w Marianowie.

Zarząd OSP Marianowo od 4 lutego 2006r.

Prezes

Bogusław Grzybek

Naczelnik

Leszek Morysiak

Z-ca Naczelnika

Sławomir Morysiak

Sekretarz

Mieczysław Kopka

Skarbnik

Pospieszny Aleksander

Gospodarz

Adam Saguła

Komisja Rewizyjna OSP Marianowo

Przewodniczący

Franciszek Barłóg

Sekretarz

Eugeniusz Hoffmann

Członek

Ireneusz Pułkownik

Opracował Bogusław Grzybek.

 

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /