Rok założenia 1949.

 

Statut OSP Lubowo

 

Zarząd OSP Lubowo od 12.06.2021 r.

Prezes Robert Rusinek,

Wiceprezes-naczelnik Piotr Niezborała,

Z-ca naczelnika Bartłomiej Lala,

Sekretarz Henryk Prostak,

Skarbnik Michał Radziej,

Gospodarz Jakub Rusinek,

Kronikarz dh Paulina Dąbrowska,

Członek Zarządu Radosław Kaszkowiak

Komisja Rewizyjna OSP Lubowo

przewodniczący Jan Sikora,

 członek Damian Lala i Ryszard Czaja.

 

Zarząd OSP Lubowo od 16.01.2016r.

Prezes Robert Rusinek,

Wiceprezes-naczelnik Piotr Niezborała,

Z-ca naczelnika Bartłomiej Lala,

Sekretarz Henryk Prostak,

Skarbnik Michał Radziej,

Gospodarz Jakub Rusinek,

Kronikarz dh Paulina Dąbrowska,

Członek Zarządu Radosław Kaszkowiak

Komisja Rewizyjna OSP Lubowo

przewodniczący Jan Sikora,

 członek Marian Lala i Ryszard Czaja.

Zarząd OSP Lubowo od 22.01.2011r.

Prezes

Robert Rusinek

Wiceprezes - Naczelnik

Piotr Niezborała

Z-ca Naczelnika

Bartłomiej Lala

Sekretarz

Henryk Prostak

Skarbnik

Michał Radziej

Gospodarz

Jakub Rusinek

Członek

Radosław Kaszkowiak

 

Komisja Rewizyjna OSP Lubowo

Przewodniczący

Jan Sikora

Sekretarz

Marian Lala

Członek

Ryszard Czaja

 

Zarząd OSP Lubowo od 04.03.2006r.

Prezes

Robert Rusinek

Wiceprezes - Naczelnik

Stanisław Lala

Wiceprezes - Z-ca Naczelnika

Piotr Niezborała

Sekretarz

Alojzy Kaczmarek

Skarbnik

Michał Radziej

Gospodarz

Marek Bilon

Członek

Radosław Kaszkowiak

 

Komisja Rewizyjna OSP Lubowo

Przewodniczący

Jan Sikora

Sekretarz

Marian Lala

Członek

Ryszard Czaja

 

Budynek strażnicy OSP Lubowo po przebudowie - 15.08.2005r.

Budynek strażnicy OSP Lubowo po przebudowie - 15.08.2005r.

 

Historia OSP LUBOWO

Podczas okupacji hitlerowskiej założona została Przymusowa Straż Ogniowa. Jej Komendantem był Niemiec- Jans, a członkami Polacy. W 1946 roku powołano Obowiązkową Straż Pożarną, do której należeli wszyscy mężczyźni w wieku od 18- 60 lat. W 1949 roku w Lubowie, z inicjatywy komendanta gminnego druha Władysława Bierki powstała Ochotnicza Straż Pożarna. W skład pierwszej Komendy weszli jej założyciele:

-       Jan Górny- Komendant,

-       Aleksander Górny- I zastępca komendanta,

-       Bolesław Lala – II zastępca komendanta,

-       Marian Śniadecki- Sekretarz,

-       Antoni Dziubała- Skarbnik

oraz członkowie: Bolesław Maciejewski Stanisław Górny, Zenon Kaszkowiak, Tadeusz Golba, Bolesław Stańko, Brunon Napierała, Józef Śniadecki, Anatol Bilon, Grzegorz Boberski, Edward Jesionowski, Jan Rybarczyk, Feliks Nawrocki, Mieczysław Czaja, Józef Krzyż.

Zebrania odbywały się w prywatnym mieszkaniu naczelnika - Jana Górnego. Sygnałem alarmowym była trąbka, tak zwane „bekadło” zaś alarmującym goniec na rowerze lub na koniu. Jako wyposażenie gaśnicze, w 1950 roku OSP otrzymała skrzyniową sikawkę ręczną oraz węże i prądownicę. Aby podać wodę do pożaru, trzeba było wiadrami lać ją do skrzyni i ręcznie pompować do węży.

W 1953 roku postanowieniem Komendy Powiatowej w Szamotułach zamieniono sikawkę ręczną skrzyniową na sikawkę ręczną na czterech kołach z OSP Nojewo, do której zaprzęgano dwa konie. Do tej sikawki można było lać wodę do skrzyni, gdy zbiornik wodny znajdował się blisko, podjeżdżano wówczas do brzegu zbiornika i wężem ssawnym czerpano wodę. Konie zaprzęgowe na czas akcji gaśniczej zobowiązani byli podstawić rolnicy, którzy posiadali co najmniej dwie sztuki. W ciągu miesiąca dyżur pełniło dwóch rolników, a zmiany następowały przez przenoszenie wiszącej na bramie tablicy „Konie do pożaru”. Sprzęt gaśniczy z całym wyposażeniem przechowywano w adaptowanym na remizę prywatnym chlewiku pana Kokoszki.

W 1957 roku Komenda Powiatowa w Szamotułach przekazała motopompę marki syrena M-400, którą z powodu częstych awarii wycofano w 1965 roku, w zamian wprowadzając motopompę M- 800, która służyła jednostce do 1985 roku. W 1961 roku powołano żeńską i młodzieżową męską drużynę pożarniczą. Dowódcą sekcji żeńskiej była Bogumiła Górna, członkiniami były: Krystyna Czaja, Maria Rybarczyk, Barbara Golba i Genowefa Dziubaka, Wanda i Kazimiera Lachman, Jolanta Dopierała, Genowefa Noj. Dowódcą sekcji męskiej był Edward Golba.

Nową strażnicę zaczęto budować w 1963 roku. Część prac w czynie społecznym wykonywali sami mieszkańcy Lubowa i Karolewa zrzeszeni i nie zrzeszeni w OSP (transport kamieni, żwiru, cegieł, budowa fundamentów). Druhowie z OSP Wronki pomagali przy zaciąganiu dachu na nowej strażnicy. Uroczyste otwarcie strażnicy nastąpiło 28 czerwca 1964 roku, połączone z zawodami sportowo - pożarniczymi, na których drużyna młodzieżowa OSP Lubowo zajęła pierwsze miejsce. Po zelektryfikowaniu wsi w 1965 roku zainstalowano na wieży syrenę alarmową. Dyrekcja Zakładu Przemysłu Ziemniaczanego Wronki przekazała samochód ciężarowy Lublin, który w 1977 roku został wycofany ze względu na stan techniczny (był nietypowy).

W 1985 roku decyzją Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Czarnkowie jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy Żuk, typu GLM z OSP Kłodzisko z pełnym wyposażeniem (motopompa M 8/8 - PO5, węże ssawne, drabina nasadkowa). Od tego czasu zwiększyła się operatywność i zasięg działania straży.

W 1986 roku strażacy z Lubowa: Stanisław Górny i Henryk Głąb wzięli udział w pracach związanych z budową Obelisku we Wronkach. W 1989 roku OSP w Lubowie otrzymała nowy samochód  gaśniczy marki Żuk A-07 typu GLM.

1 maja 1999 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowie obchodziła jubileusz 50-lecia powstania OSP i otrzymała sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Św. pod strażnicą, którą odprawił ks. Józef Świerkowski. Na uroczystości jubileuszowe przybyły wszystkie gminne jednostki OSP i zaproszeni goście: Komendanci Powiatowi: Michał Ziemski (KP PSP Szamotuły), Wojciech Pawłowski (KP PSP Czarnków), Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Ryszard Jankowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach Wiesław Włodarczak i Andrzej Jankowski Dyrektor Biura ZW ZOSP w Poznaniu oraz lokalne władze: przewodniczący Rady MiG Leszek Bartol i burmistrz Kazimierz Michalak oraz sponsorzy i mieszkańcy.

Wskutek wspólnych starań Zarządu OSP, Rady Sołeckiej, radnego pana Henryka Rusinka i dzięki przychylności większości Rady MiG Wronki oraz pana Burmistrza został wykonany i zatwierdzony do realizacji projekt rozbudowy remizy. Do istniejącego budynku remizy została dobudowana świetlica z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Całość inwestycji finansowana była z budżetu MiG Wronki. Druhowie oraz mieszkańcy w znacznym stopniu przyczynili się do powstania i wyposażenia tego obiektu. W uroczystym otwarciu i poświęceniu świetlicy, które odbyło się 19 sierpnia 2005 roku uczestniczyli strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Byli w śród nich: Burmistrz MiG Wronki Kazimierz Michalak, Z-ca Burmistrza MiG Wronki Stanisław Żołądkowski, Przewodnicząca Rady MiG Wronki Grażyna Gromadzińska – Kopras, Kapelan Strażaków MiG Wronki Ks. Kanonik Paweł Pawlicki, Starosta Powiatu Szamotulskiego Paweł Kowzan, Starszy Brygadier Michał Ziemski Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, Prezes Zarządu MG ZOSP RP we Wronkach Andrzej Liszkowski, Komendant MG Straży Pożarnych we Wronkach Stefan Kaszkowiak, Dyrektor Biura Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Andrzej Jankowski, Ks. Proboszcz Parafii Biezdrowo Stanisław Wawrzyniak, Dyr. Wronieckiego Ośrodka Kultury Jan Jankowski, Sołtys Lubowa Eugeniusz Stańko.

Od 1949 r. w skład kolejnych Zarządów OSP wchodzili:

-        Komendant                                          - Jan Górny

-        I zastępca Komendanta                      - Aleksander Górny

-        II zastępca Komendanta                     - Bolesław Lala

-        Prezes                                               - Tadeusz Golba

                                                                         - Feliks Nawrocki

                                                                         - Alojzy Kaczmarek

                                                                         - Henryk Rusinek

-        Wiceprezes                                       - Aleksander Górny

-        Naczelnik                                           - Jan Górny

                                                                        - Stanisław Górny

-        Skarbnik                                            - Antoni Dziubała

                                                                        - Marian Śniadecki

                                                                        - Henryk Rusinek

                                                                        - Ryszard Czaja

-        Sekretarz                                          - Marian Śniadecki

                                                                        - Kazimierz Raszewski

                                                                        - Alojzy Kaczmarek

                                                                        - Alojzy Rybarczyk

                                                                        - Henryk Fiksa

-        Gospodarz                                        - Bolesław Lala

                                                                        - Stanisław Górny

                                                                        - Franciszek Pietras

-        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej      - Leon Ławniczak

                                                                              - Tadeusz Golba

                                                                              - Alojzy Kaczmarek

-        Członkowie Komisji Rewizyjnej              - Marian Machaj

                                                                              - Edward Jasionowski

                                                                              - Anatol Bilon

                                                                              - Henryk Fiksa

                                                                              - Józef Krzyż

                                                                              - Szczepan Niezborała

                                                                              - Czesław Szczodżyński

                                                                              - Stanisław Lala

Od chwili powstania OSP w Lubowie strażacy wielokrotnie brali udział w gaszeniu pożarów takich jak pożar: Domu Dziecka we Wronkach, DPS w Nowej Wsi, magazynu Amici, Puszczy Nadnoteckiej w 1992 roku, a ostatnio domu mieszkalnego w Lubowie i pałacu w Oporowie, nie licząc wielu zdarzeń w najbliższej okolicy. Strażacy Ochotnicy współdziałają z wszystkimi wspólnotami lokalnymi, wielokrotnie byliśmy organizatorami festynów sportowych, zabaw, różnego rodzaju imprez. Jednostka czynnie uczestniczy w obchodach świąt państwowych i kościelnych, jesteśmy wszędzie tam gdzie nas wzywają, potrzebują i zapraszają.

W 2007r. OSP Lubowo liczy 31 strażaków, z czego Jednostkę Operacyjno – Techniczną tworzy 22 ochotników w wieku od 18-55 lat, którzy są zawsze zwarci i gotowi do podjęcia działań ratowniczych dysponując samochodem gaśniczym Lublin II typu GLM wyposażonym w:

-        radiotelefon motorola                           2 szt.

-        zbiornik wody                                      400l

-        drabina składana                                 3 elementy

-        motopompa Tochatsu                           1 szt.

-        agregat gaśniczy wysokociśnieniowy               1szt.

-        agregat prądotwórczy                                        1szt.

-        maszt oświetleniowy wysuwany umożliwiając oświetlenie terenu akcji

-        piła do drewna                                        1szt.

-        wąż ssawny                                          3 odcinki

-        wąż tłoczny W 52                                 200 mb

-        wąż tłoczny W 75                                 200 mb

-        drobny podręczny sprzęt gaśniczy.

Zarząd OSP Lubowo od 4 marca 2006r.

Prezes

Robert Rusinek

Wiceprezes - Naczelnik

Stanisław Lala

Wiceprezes - Z-ca Naczelnika

Piotr Niezborała

Sekretarz

Alojzy Kaczmarek

Skarbnik

Michał Radziej

Gospodarz

Marek Bilon

Członek

Radosław Kaszkowiak

 

Komisja Rewizyjna OSP Lubowo

Przewodniczący

Jan Sikora

Sekretarz

Marian Lala

Członek

Ryszard Czaja

Opracował Robert Rusinek.

OSP Lubowo 1981r.

1985r. OSP Lubowo

OSP Lubowo maj 2007r.


/ Strona główna / Kontakt /