Rok założenia 1952.

 

Statut OSP Kłodzisko

 

Zarząd OSP Kłodzisko od 11.06.2021 r.

1.    Prezes                                      Antoni Odrobny

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Jakub Królski

3.    Wiceprezes-Kronikarz                 Anna Rembacz

4.    Z-ca naczelnika                         Mateusz Łabójewski

5.    Sekretarz                                  Bartosz Królski

6.    Skarbnik                                   Piotr Gorący

7.    Gospodarz                                Adam Ziółek

8.    Członek Zarządu                       Jerzy Królski

9.    Członek Zarządu                       Stanisław Stańko  

Komisja Rewizyjna OSP Kłodzisko

1.      Przewodniczący            Zbigniew Sześciła   

2.      Członek                      Józef Lisiak  

3.      Członek                      Krzysztof Sieradzki

4.      Członek                      Damian Rybarczyk

5.      Członek                      Łukasz Roj

 

Zarząd OSP Kłodzisko od 20.02.2016r.

1.    Prezes                                      Antoni Odrobny

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Stanisław Stańko

3.    Wiceprezes-Kronikarz                   Anna Rembacz

4.    Członek Zarządu                        Jerzy Królski

5.    Z-ca naczelnika                         Zbigniew Biniak    

6.    Sekretarz                                  Mateusz Łabójewski

7.    Skarbnik                                  Piotr Gorący

8.    Gospodarz                               Adam Ziółek

9.    Członek Zarządu                    Marcin Szala

Komisja Rewizyjna OSP Kłodzisko

1.      Przewodniczący            Jerzy Karbowiak    

2.      Członek                        Józef Lisiak  

3.      Członek                        Krzysztof Sieradzki

4.      Członek                        Zbigniew Sześciła

5.      Członek                         Marek Lupa

 

Zarząd OSP Kłodzisko od 26.02.2011r.

Prezes

Antoni Odrobny

Wiceprezes

Stanisław Stańko

Naczelnik

Stanisław Stańko

Z-ca Naczelnika

Zbigniew Biniak

Sekretarz

Józef Lisiak

Skarbnik

 Piotr Gorący

Gospodarz

Adam Ziółek

Kronikarz

Joanna Sześciła

Członek Zarządu

Jerzy Królski

Komisja Rewizyjna OSP Kłodzisko

Przewodniczący

Jerzy Karbowiak

Członek

Krzysztof Sieradzki

Członek

Grzegorz Ćwiertnia

Dariusz Niezborała

Marek Lupa

 

 Zarząd OSP Kłodzisko od 25.02.2006r.

Prezes

Antoni Odrobny

Wiceprezes

Stanisław Stańko

Naczelnik

Stanisław Stańko

Z-ca Naczelnika

Jan Antkowiak

Sekretarz

Józef Lisiak

Skarbnik

Jan Chojnacki

Gospodarz

Adam Ziółek

Kronikarz

Joanna Sześciła

Członek Zarządu

Jerzy Królski

 

Komisja Rewizyjna OSP Kłodzisko

Przewodniczący

Jerzy Karbowiak

Członek

Krzysztof Sieradzki

Członek

Grzegorz Ćwiertnia

W 2002 roku jednostka otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244L typu GBA2,5/16 z OSP Wronki, wyposażony w autopompę.

Historia OSP Kłodzisko.

Przedstawione poniżej informacje pochodzą z Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzisku założonej w 2001 roku, która jest prowadzona przez Joannę Sześciła.

Niezbędne informacje postanowiłam uzyskać od samych strażaków. Wywiad z najstarszymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzisku przeprowadziłam 10 lutego 2002 roku w miejscowej remizie. Na spotkanie przybyli:

-          Florian Ćwiertnia

-          Czesław Nowak

-          Leon Perz

-          Bolesław Sieradzki

W momencie zakładania jednostki moi goście byli młodzieńcami, nie brali udziału w jej zawiązywaniu, za wyjątkiem Czesława Nowaka, który był członkiem pierwszego zarządu jednostki. Obecnie jest członkiem honorowym.

Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzisku założono po spaleniu się stodoły u pana W. Ćwiertni w 1952 roku. W organizowaniu jednostki pomagali major Ogarzyński z Komendy Powiatowej w Szamotułach oraz Komendant Rejonowy dh Władysław Bierka. Wraz z nimi naszą jednostkę tworzyli:

-          Józef Ćwiertnia                     – komendant

-          Ludwik Odrobny                  – zastępca komendanta

-          Kazimierz Ćwiertnia              – skarbnik

-          Jan Lisiak                             – gospodarz

-          Czesław Nowak                    – członek  zarządu

-          Feliks Świniarski

-          Chryzostom Rusinek

-          Jan Liskowski

-          Kazimierz Dominiczak

-          Tadeusz Grzeszkowiak

-          Bolesław Sieradzki

Po rozpoczęciu działalności jednostka otrzymała pompę z napędem ręcznym, którą ciągnęły konie. Każdego miesiąca zmieniały się dyżury rolników, którzy na wypadek pożaru byli zobowiązani dostarczyć swoje konie do ciągnięcia pompy. Owa pompa, z powodu braku remizy znajdowała się u pana Jana Odrobnego. Na bramie u gospodarza, który pełnił w danym miesiącu dyżur znajdowała się tabliczka z napisem „KONIE DO POŻARU”. W późniejszym czasie do tego celu służył ciągnik, którego użyczał pan Kuster. Dzięki tej pompie uratowano w 1956 roku gospodarstwo pana Jana Gawrońskiego, u którego tuż po żniwach zapaliła się stodoła. Pożar ugaszono w bardzo krótkim czasie i znajdujące się nieopodal zabudowania mieszkalne nie uległy uszkodzeniu. Były to domy pokryte strzechą.

 

 OSP Kłodzisko z 1987r.

 

Pierwszy raz w zawodach pożarniczych jednostka startowała w 1963 roku. Odbyły się one w Wartosławiu. Zajęliśmy wtedy drugie miejsce.

Podczas istnienia jednostki, strażacy brali udział w gaszeniu pożaru między innymi Puszczy Noteckiej, gdzie OSP Kłodzisko wyróżniła się najlepszym kontaktem z samolotem gaśniczym oraz w gaszeniu tragicznego pożaru Domu Dziecka we Wronkach.

Siedziba jednostki znajduje się w strażnicy wybudowanej w 1957 roku. Budowę finansowała gmina, a prace wykonywali sami strażacy oraz inni mieszkańcy wsi, w tak zwanym „CZYNIE SPOŁECZNYM”.

W 1963 roku na wieży zamontowano syrenę elektryczną. Montował ją pan Florian Ćwiertnia.

Pierwszym samochodem, jaki otrzymała jednostka był Żuk typu GLM. Było to w roku 1978.

Po sześciu latach, to jest w roku 1984 jednostka otrzymała nowszy samochód i lepiej wyposażony, ale tego samego typu. Samochód ten służył w OSP do 2002 roku. W 2002 roku jednostka otrzymała  średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki STAR 244L typu GBA2,5/16 z OSP Wronki, wyposażony w autopompę.

W roku 1960 jednostka otrzymała motopompę mechaniczną typu PO3. Od 1982 roku do 1999 służyła jednostce motopompa typu PO5.

W 1999 roku zamontowano system radiowego sterowania syreną. co skróciło czas alarmowania jednostki, poprawiając tym samym jej niezawodność.

W 1999 roku z funduszy gminnych przeznaczonych na OSP zakupiono jedną z najnowocześniejszych motopomp. Była to motopompa TOHATSU model V66CS produkcji japońskiej.

Od 1969 roku prezesem jednostki był Stanisław Biniak. Osiągał on duże sukcesy nie tylko w jednostce i gminie, ale także w kraju. Został wybrany Wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach, został delegatem na Zjazd Krajowy OSP, gdzie wybrano go do Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Funkcje te pełnił przez dwie kadencje. Funkcję Prezesa OSP Kłodzisko pełnił do swojej śmierci. Wtedy to zastąpił go, jego dotychczasowy zastępca Antoni Odrobny.

Zarząd OSP Kłodzisko od 25 lutego 2006r.

Prezes

Antoni Odrobny

Wiceprezes

Stanisław Stańko

Naczelnik

Stanisław Stańko

Z-ca Naczelnika

Jan Antkowiak

Sekretarz

Józef Lisiak

Skarbnik

Jan Chojnacki

Gospodarz

Adam Ziółek

Kronikarz

Joanna Sześciła

Członek Zarządu

Jerzy Królski

Komisja Rewizyjna OSP Kłodzisko

Przewodniczący

Jerzy Karbowiak

Członek

Krzysztof Sieradzki

Członek

Grzegorz Ćwiertnia

Opracowała Joanna Sześciła.

Dh. Stanisław Biniak Prezes OSP Kłodzisko od 1969r., Wiceprezes ZMG ZOSP  we Wronkach, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP  w Pile, Członek Zarządu Głównego ZOSP w Warszawie

1987r. OSP Kłodzisko

Jednostka OSP Kłodzisko 07.06.2007r.

Zarząd OSP Kłodzisko 07.06.2007r.

60-lecie OSP Kłodzisko.

W dniu 30 czerwca 2012 roku odbyły się obchody 60-lecia powstania OSP Kłodzisko. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej odprawionej przez ks. Kanonika Pawła Pawlickiego Kapelana strażaków MiG Wronki i ks. Stanisława Wawrzyniaka kapelana wronieckich rolników. Po mszy świętej przybyłych gości powitał Prezes OSP Kłodzisko dh Antoni Odrobny, na uroczystości przybyli następujący goście: Pan Romuald Ajchler poseł na Sejm RP, Pan Józef Kwaśniewicz Wicestarosta Szamotulski, Pan Kazimierz Michalak Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, dh Wojciech Dukat Prezes ZOP ZOSP RP w Szamotułach, st.kpt. Roman Mucha Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, Pan Ryszard Firlet Przewodniczący Rady MiG Wronki, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Wronkach, delegacje wszystkich jednostek OSP MiG Wronki, mieszkańcy Kłodziska. Po powitaniu gości przedstawiono historię OSP Kłodzisko. Uchwałą ZOP ZOSP RP w Szamotułach dh Zbigniew Biniak i dh Mateusz Łabójewski zostali odznaczeni odznaką Strażak Wzorowy. Uchwałą ZOMG ZOSP RP we Wronkach dh Bolesław Sieradzki został odznaczony odznaką za wysługę 60 lat w OSP; dh Krystian Krajewski za wysługę 20 lat w OSP; dh Marek Lupa, dh Joanna Szesciła, dh Piotr Gorący za wysługę 15 lat w OSP; dh Zbigniew Szesciła za wysługę 5 lat w OSP. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Ponadto OSP Kłodzisko otrzymała list gratulacyjny od nadbryg. Wojciecha Mendelaka Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu i dh Stefana Mikołajczaka Prezesa ZOW ZOSP RP w Poznaniu.

 

Obchody 25-lecia OSP Kłodzisko 19.05.1977r. Sprawozdanie. Foto.


/ Strona główna / Kontakt /