Rok założenia 1906.

Zarząd OSP Jasionna – od. 27.02.2016r.

1.    Prezes                                      Krzysztof Kaczmarek

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Robert Drajewski

3.    Wiceprezes                               Władysław Frątczak

4.    Z-ca naczelnika                         Piotr Góra   

5.    Sekretarz                                 Andrzej Skowroński         

6.    Skarbnik                                  Aleksander Przybylski

7.    Gospodarz                               Witold Szukała

8.    Kronikarz                                 Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący dh Jan Góra,

członek dh Szymon Kaczmarek, dh Stefan Durski, dh Mariusz Szmyt

Zarząd OSP Jasionna – od. 26.02.2011r.

Prezes

Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes

Władysław Frątczak

Naczelnik

Z-ca Naczelnika

Robert Drajewski

Piotr Góra

Sekretarz

Andrzej Skowroński

Skarbnik

Aleksander Przybylski

Gospodarz

Wiktor Szukała

Kronikarz

Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący

Jan Góra

Członek

Stefan Durski

Członek

Szymon Kaczmarek

Mariusz Szmyt

 

Zarząd OSP Jasionna – od. 10.03.2006r.

Prezes

Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes

Władysław Frątczak

Naczelnik

Z-ca Naczelnika

Krzysztof Góra

Robert Drajewski

Sekretarz

Aleksander Przybylski

Skarbnik

Aleksander Przybylski

Gospodarz

Ryszard Kaczmarek

Kronikarz

Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący

Jan Góra

Członek

Stefan Durski

Członek

Krzysztof Kaszkowiak

Kalendarium OSP Jasionna z okazji 100-lecia jednostki.

1967r. przed budynkiem strażnicy OSP Jasionna, od lewej Czesław Rezler, Feliks Hoffman, Marian Skowroński, Jan Dłużak, Wicenty Przybylski, Edward Przybylski, Sylwester Sydor, Felicjan Idaszewski, Marian Kalitka

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r. drużyna OSP Jasionna.

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r.

Zawody sportowo-pożarnicze 2002r.

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r. dowódcy zwycięskich jednostek OSP MiG Wronki.

1967r. od lewej Władysław Przybylski, Jan Dłużak, Feliks Hoffman, Czesław Rezler

Zawody sportowo-pożarnicze 2002r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

 

„Kalendarium historii – OSP JASIONNA”

(z okazji 100 lecia jednostki)

 

        Wieś Jasionna, w ówczesnych latach, była zamieszkiwana w większości przez osadników niemieckich. Polskie rodziny stanowiły zaledwie 25% ludności wsi. Prawdopodobnie, pod koniec 1905 roku, spaliło się kilka osad. W wyniku tego groźnego pożaru, w 1906 roku, powołano do życia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionie. Nie znamy składu zarządu i ilości strażaków w nowej jednostce, wiemy jedynie, iż straż rozwijała się, a jej obecność na tamtejszym terenie była niezbędna.

          Na początku roku 1939 naczelnikiem straży został druh Maksymilian Konieczny, który wyróżniał się dużym zaangażowaniem w działalności wówczas istniejącej straży pożarnej. Mimo, iż w I połowie XX wieku jedynym środkiem alarmującym była trąbka, na której sygnał strażacy w bardzo krótkim czasie przybywali do straży na zbiórkę. Jedynym środkiem do gaszenia pożarów, w ówczesnych czasach, była sikawka konna napędzana przez czterech strażaków, która do dziś stanowi zabytek należący do naszej straży.

          Starsi mieszkańcy pamiętają zdarzenie z 1939 roku, podczas którego piorun uderzył w dom Pana Makwarta, strażacy natychmiast ugasili powstały pożar i część domu została uratowana.

          Po wybuchu II wojny światowej obowiązki szefa straży pożarnej przyjął Niemiec, Rudolf Wyt. Okupanci zarządzili, iż obowiązkiem  wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 14 rok życia, było uczestniczenie w zbiórkach  koło remizy, w godzinach od 10 do 14. Podczas powyższych zbiórek odbywały się ćwiczenia lub czyszczenia stawku i sprzętu strażackiego.

          Po zakończeniu II wojny światowej obowiązki naczelnika przyjął powtórnie druh Maksymilian Konieczny, który powrócił z wysiedlenia.

          Od 1956 roku obowiązki prezesa zaczął pełnić druh Sylwester Sydor, a naczelnika druh Feliksan Idaszewski. Następnie, w 1964 roku, stanowisko prezesa zaczął pełnić Kazimierz Siwek, a naczelnika Czesław Rezler.

Skład Zarządu OSP Jasionna z 1973r.:

Prezes                         Kazimierz Siwek

Naczelnik                    Czesław Rezler

Sekretarz                     Kazimierz Goździerski

Skarbnik                      Kazimierz Kalitka

Gospodarz                   Jan Dłużak

Członek Zarządu          Feliks Hoffman

          Na początku lat 80-tych przystąpiono do modernizacji straży pożarnej, straż pożarna otrzymała motopompę. Po śmierci druha Rezlera, stanowisko naczelnika objął Ryszard Kaczmarek.

          W 1994 roku stanowisko prezesa objął Benedykt Drajewski, a naczelnika Jan Góra.

W 1997 roku straż pożarna otrzymała samochód - Stara 25, typu GBM, ze zlikwidowanej jednostki zakładowej Pilskich Fabryk Mebli we Wronkach, który służył do lutego 2000 roku, samochód ten przekazano do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Natomiast jednostka otrzymała samochód bojowy Star 66, typu GBM, z OSP Chojno, służy on do dnia dzisiejszego. W 2001 roku straż została wyposażona w nową japońską motopompę TOHATSU oraz motopompę pływającą ŻABKA.

Od zebrania sprawozdawczo – wyborczego, w 2006 roku, Skład Zarządu OSP Jasionna przedstawia się następująco:

Prezes                               -  Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes                        - Frątczak Władysław

Wiceprezes-naczelnik           - Krzysztof Góra

Z-ca naczelnika                  -  Drajewski Robert

Sekretarz                          -  Aleksander Przybylski

Skarbnik                            -  Aleksander Przybylski

Kronikarz                           - Patrycja Frątczak

Gospodarz                         -  Ryszard Kaczmarek

OSP Jasionna maj 2007r.

OSP Jasionna maj 2007r.

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /