Rok założenia 1906.

Zarząd OSP Jasionna – od. 05.06.2021 r.

1.    Prezes                                      Krzysztof Kaczmarek

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Robert Drajewski

3.    Wiceprezes                               Władysław Frątczak

4.    Z-ca naczelnika                         Piotr Góra   

5.    Sekretarz                                 Andrzej Skowroński         

6.    Skarbnik                                  Aleksander Przybylski

7.    Gospodarz                               Witold Szukała

8.    Kronikarz                                 Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący dh Jan Góra,

członek dh Szymon Kaczmarek, dh Stefan Durski, dh Mariusz Szmyt

 

Zarząd OSP Jasionna – od. 27.02.2016 r.

1.    Prezes                                      Krzysztof Kaczmarek

2.    Wiceprezes-naczelnik                 Robert Drajewski

3.    Wiceprezes                               Władysław Frątczak

4.    Z-ca naczelnika                         Piotr Góra   

5.    Sekretarz                                 Andrzej Skowroński         

6.    Skarbnik                                  Aleksander Przybylski

7.    Gospodarz                               Witold Szukała

8.    Kronikarz                                 Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący dh Jan Góra,

członek dh Szymon Kaczmarek, dh Stefan Durski, dh Mariusz Szmyt

 

Zarząd OSP Jasionna – od. 26.02.2011 r.

Prezes

Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes

Władysław Frątczak

Naczelnik

Z-ca Naczelnika

Robert Drajewski

Piotr Góra

Sekretarz

Andrzej Skowroński

Skarbnik

Aleksander Przybylski

Gospodarz

Wiktor Szukała

Kronikarz

Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący

Jan Góra

Członek

Stefan Durski

Członek

Szymon Kaczmarek

Mariusz Szmyt

 

Zarząd OSP Jasionna – od. 10.03.2006 r.

Prezes

Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes

Władysław Frątczak

Naczelnik

Z-ca Naczelnika

Krzysztof Góra

Robert Drajewski

Sekretarz

Aleksander Przybylski

Skarbnik

Aleksander Przybylski

Gospodarz

Ryszard Kaczmarek

Kronikarz

Patrycja Frątczak

 Komisja Rewizyjna OSP Jasionna

Przewodniczący

Jan Góra

Członek

Stefan Durski

Członek

Krzysztof Kaszkowiak

Kalendarium OSP Jasionna z okazji 100-lecia jednostki.

1967r. przed budynkiem strażnicy OSP Jasionna, od lewej Czesław Rezler, Feliks Hoffman, Marian Skowroński, Jan Dłużak, Wicenty Przybylski, Edward Przybylski, Sylwester Sydor, Felicjan Idaszewski, Marian Kalitka

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r. drużyna OSP Jasionna.

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r.

Zawody sportowo-pożarnicze 2002r.

Zawody sportowo-pożarnicze 1986r. dowódcy zwycięskich jednostek OSP MiG Wronki.

1967r. od lewej Władysław Przybylski, Jan Dłużak, Feliks Hoffman, Czesław Rezler

Zawody sportowo-pożarnicze 2002r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

Budynek OSP Jasionna po remoncie w 2010r.

 

„Kalendarium historii – OSP JASIONNA”

(z okazji 100 lecia jednostki)

 

        Wieś Jasionna, w ówczesnych latach, była zamieszkiwana w większości przez osadników niemieckich. Polskie rodziny stanowiły zaledwie 25% ludności wsi. Prawdopodobnie, pod koniec 1905 roku, spaliło się kilka osad. W wyniku tego groźnego pożaru, w 1906 roku, powołano do życia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionie. Nie znamy składu zarządu i ilości strażaków w nowej jednostce, wiemy jedynie, iż straż rozwijała się, a jej obecność na tamtejszym terenie była niezbędna.

          Na początku roku 1939 naczelnikiem straży został druh Maksymilian Konieczny, który wyróżniał się dużym zaangażowaniem w działalności wówczas istniejącej straży pożarnej. Mimo, iż w I połowie XX wieku jedynym środkiem alarmującym była trąbka, na której sygnał strażacy w bardzo krótkim czasie przybywali do straży na zbiórkę. Jedynym środkiem do gaszenia pożarów, w ówczesnych czasach, była sikawka konna napędzana przez czterech strażaków, która do dziś stanowi zabytek należący do naszej straży.

          Starsi mieszkańcy pamiętają zdarzenie z 1939 roku, podczas którego piorun uderzył w dom Pana Makwarta, strażacy natychmiast ugasili powstały pożar i część domu została uratowana.

          Po wybuchu II wojny światowej obowiązki szefa straży pożarnej przyjął Niemiec, Rudolf Wyt. Okupanci zarządzili, iż obowiązkiem  wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli 14 rok życia, było uczestniczenie w zbiórkach  koło remizy, w godzinach od 10 do 14. Podczas powyższych zbiórek odbywały się ćwiczenia lub czyszczenia stawku i sprzętu strażackiego.

          Po zakończeniu II wojny światowej obowiązki naczelnika przyjął powtórnie druh Maksymilian Konieczny, który powrócił z wysiedlenia.

          Od 1956 roku obowiązki prezesa zaczął pełnić druh Sylwester Sydor, a naczelnika druh Feliksan Idaszewski. Następnie, w 1964 roku, stanowisko prezesa zaczął pełnić Kazimierz Siwek, a naczelnika Czesław Rezler.

Skład Zarządu OSP Jasionna z 1973r.:

Prezes                         Kazimierz Siwek

Naczelnik                    Czesław Rezler

Sekretarz                     Kazimierz Goździerski

Skarbnik                      Kazimierz Kalitka

Gospodarz                   Jan Dłużak

Członek Zarządu          Feliks Hoffman

          Na początku lat 80-tych przystąpiono do modernizacji straży pożarnej, straż pożarna otrzymała motopompę. Po śmierci druha Rezlera, stanowisko naczelnika objął Ryszard Kaczmarek.

          W 1994 roku stanowisko prezesa objął Benedykt Drajewski, a naczelnika Jan Góra.

W 1997 roku straż pożarna otrzymała samochód - Stara 25, typu GBM, ze zlikwidowanej jednostki zakładowej Pilskich Fabryk Mebli we Wronkach, który służył do lutego 2000 roku, samochód ten przekazano do Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. Natomiast jednostka otrzymała samochód bojowy Star 66, typu GBM, z OSP Chojno, służy on do dnia dzisiejszego. W 2001 roku straż została wyposażona w nową japońską motopompę TOHATSU oraz motopompę pływającą ŻABKA.

Od zebrania sprawozdawczo – wyborczego, w 2006 roku, Skład Zarządu OSP Jasionna przedstawia się następująco:

Prezes                               -  Krzysztof Kaczmarek

Wiceprezes                        - Frątczak Władysław

Wiceprezes-naczelnik           - Krzysztof Góra

Z-ca naczelnika                  -  Drajewski Robert

Sekretarz                          -  Aleksander Przybylski

Skarbnik                            -  Aleksander Przybylski

Kronikarz                           - Patrycja Frątczak

Gospodarz                         -  Ryszard Kaczmarek

OSP Jasionna maj 2007r.

OSP Jasionna maj 2007r.

 

Nowe samochody dla OSP Chojno i Jasionna.

W dniu 18 maja 2011 roku, dh Stefan Kaszkowiak Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej we Wronkach, dh Zdzisław Jankowski Prezes OSP Chojno, dh Paweł Kahl Naczelnik OSP Chojno, dh Krzysztof Kaczmarek Prezes OSP Jasionna i dh Władysław Frątczak Wiceprezes OSP Jasionna udali się do Nowej Wsi k/ Włocławka, gdzie z Firmy Handlowo -Usługowo-Produkcyjnej "Perfekt" Radosława Zasady odebrali dwa używane średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Renault, firma ta w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup dwóch używanych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej" zaoferowała najkorzystniejszą ofertę za 150.000zł., za oba samochody. Samochód dla OSP Chojno to Renault model S170, rocznik 1990, z napędem terenowym 4x4, kabina dla 9 osób, zbiornik wodny 3000 litrów, autopompa dwuzakresowa o wydajności 2200 lit/min z szybkim natarciem, automatyczny trokomat, wciągarka hydrauliczna. Samochód dla OSP Jasionna to Renault model S110-150, rocznik 1988, z napędem terenowym 4x4, kabina dla 7 osób, zbiornik wodny 2000 litrów, autopompa dwuzakresowa o wydajności 1600 lit/min z szybkim natarciem, automatyczny trokomat, wciągarka elektryczna, rzutki łańcuchów pod koła. Na miejscu dokonano odbioru samochodów, przedstawiciele OSP zostali przeszkoleni w zakresie obsługi samochodów. W siedzibie OSP Wronki z pojazdami zapoznał się Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki. Nowe samochody zastąpią 40 -letniego stara 66 w Jasionne i 35-letniego stara 244L w Chojnie, w ten sposób radykalnej poprawie ulegnie poziom zabezpieczenia Puszczy Nadnoteckiej na terenie Gminy Wronki, gdzie lasy to 2/3 powierzchni Gminy. 

Obchody 110-lecia OSP Jasionna

W dniu 18 czerwca 2016 r., w Jasionnie odbyły się obchody 110-lecia OSP Jasionna połączone z miejsko-gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi jednostek OSP MiG Wronki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej przez Księdza Jerzego Kozłowskiego, w intencji jubilatów. Życzenia Jubilatom przekazał Burmistrz MiG Wronki Pan Mirosław Wieczór, Pan Zbigniew Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, delegacje jednostek OSP MiG Wronki. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego nr 212/27/2016 z dnia 7 marca 2016r. Nadleśnictwo Wronki zostało odznaczone Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Medal odebrał Pan Zbigniew Gzyl Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, a wręczenia odznaczenia dokonał dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach w asyście Pana Mirosława Wieczora Burmistrza MiG Wronki i dh Andrzeja Liszkowskiego Prezesa Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 r. Pan Zbigniew Gzyl został odznaczony po raz drugi Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.
Zasłużeni Druhowie z OSP Jasionna zostali odznaczeni Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa - Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego Złotym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh:
Ryszrd Kaczmarek,
Cyprian Sydor.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh:
Władyslaw Frątczak,
Jan Góra,
Krzysztof Kaszkowiak,
Aleksander Przybylski.
Brązowym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa odznaczony został dh:
Łukasz Goździerski,
Mirosław Goździerski,
Tomasz Kaczmarek,
Daniel Rezler,
Paweł Rezler,
Witold Szukała,
wręczenia odznaczeń dokonał dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach w asyście dh Andrzeja Liszkowskiego Prezesa Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach.
Jubileusz i zawody odbyły się pod patronatem Gminy Wronki i Nadleśnictwa Wronki.

GBA STAR M69 dla OSP Jasionna

W dniu 28 grudnia 2019 roku, dotarł do OSP Jasionna używany samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy, zakupiony dla tej jednostki w wyniku dwóch postępowań przetargowych przeprowadzonych przez Gminę Wronki, pt. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, typu GBA, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionnie”, jedyna oferta spełniająca wymogi SIWZ została złożona przez OSP Luboń. W dniu 27 grudnia br. nastąpiło podpisanie umowy. Całość zadania została sfinansowana przez Gminę Wronki. Zakupiony samochód to STAR M69, rok produkcji 2001, średni samochód ratowniczo-gaśniczy, ze zbiornikiem wody 2500 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego 250 litrów, autopompą, wciągarką, agregatem prądotwórczym, z napędem 4x2 z blokadą tylnego mostu, w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych nie wpłynęła żadna oferta na samochód z napędem 4x4, choć za takie auto przewidziano w SIWZ dodatkowe punkty przy ocenie oferty. Taki sam samochód zakupiła Gmina Obrzycko dla OSP Piotrowo i Gmina Szamotuły dla OSP Przecław. Takim samym samochodem strażacy z OSP Wronki prowadzą działania ratownicze od 19 lat na terenach wiejskich, podczas pożarów zbóż i ściernisk, jak również na terenach leśnych Nadleśnictwa Wronki. Nigdy nie zdarzyło się aby STAR M69 OSP Wronki podczas działań musiał być wyciągany z opresji przez inny pojazd.
Samochód posiada stosowny certyfikat CNBOP, którego brak spowodował wycofanie z podziału OSP Jasionna poprzedniego samochodu GBA z napędem 4x4 RENAULT, w wyniku donosu.

Przekazanie samochodu i walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna


W dniu 8 lutego 2020 roku, odbyło się przekazanie samochodu i walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Jasionna przybyli zaproszeni goście Pan Robert Dorna Z-ca Burmistrza MiG Wronki, Dh Stefan Kaszkowiak Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, st. kpt. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, Pan Piotr Rzyski Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Pan Jerzy Śmiłowski - Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki, Pan Grzegorz Kupka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, Pani Teresa Frątczak sołtys Jasionny. Najważniejszym punktem zebrania było przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, typu GBA, marki STAR M69, rok produkcji 2001, ze zbiornikiem wody 2500 litrów, zbiornikiem środka pianotwórczego 250 litrów, autopompą, wciągarką, agregatem prądotwórczym, z napędem 4x2 z blokadą tylnego mostu. Samochód ten został zakupiony przez Gminę Wronki za kwotę 206.640,00zł. i posiada stosowny certyfikat CNBOP, którego brak spowodował wycofanie z podziału OSP Jasionna poprzedniego samochodu GBA z napędem 4x4 RENAULT, w wyniku donosu. Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2019 roku, Zarząd OSP Jasionna otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2020 rok. OSP Jasionna liczy aktualnie 27 członków, w tym 4 honorowych, przy OSP Jasionna działa MDP w liczbie 10 osób. Interwencje OSP Jasionna przedstawiały się następująco w 2019 roku: ogółem 23 razy, w tym 20 razy pożary, 2 razy miejscowe zagrożenia, 1 raz AF w dobrej wierze.
W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie: Wika Mateusz – 15 razy, Kucharczyk Paweł – 13 razy, Góra Piotr – 12 razy, Durski Stefan 11 razy, Drajewski Robert i Wika Filip – 10 razy, Kaczmarek Krzysztof – 9 razy, Szukała Adrian - 8 razy, Przybylski Aleksander – 7 razy, Kaczmarek Michał, Rezler Paweł, Skowroński Przemysław – 2 razy, Góra Jan, Naskręt Sebastian – po 1 razie. OSP Jasionna uczestniczyła w zawodach sportowo-pożarniczych w Chojnie, w dniu 8 czerwca 2019 roku, gdzie seniorzy zajęli I miejsce, a MDP III miejsce, brała również udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Szamotułach, w dniu 15 września 2019 r., gdzie seniorzy zajęli II miejsce. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podziękowali druhom z OSP Jasionna za działalność ratowniczą w ubiegłym roku i pogratulowali osiągnięć seniorom i MDP na zawodach sportowo-pożarniczych.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2019 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §20 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.


/ Strona główna / Kontakt /