Rok założenia 1938.

 

Statut OSP Ćmachowo

 

Zarząd OSP Ćmachowo od 30.01.2016r.

Prezes i kronikarz dh Mieczysław Białuski,

Naczelnik dh Tomasz Skrzypczak,

Z-ca Naczelnika i gospodarz dh Łukasz Białuski,

Sekretarz dh Michał Białuski, Skarbnik dh Dariusz Fiedler,

członek zarządu dh Paweł Biedziak i dh Stanisąłw Wawrzyniak.

Komisja Rewizyjna OSP Ćmachowo

Przewodniczący dh Adam Staszek

członkowie dh Sylwester Hercka, dh Roman Pogorzelczyk, dh Waldemar Mrowiński, dh Sylwester Hercka

Zarząd OSP Ćmachowo od 05.02.2011r.

Prezes

Mieczysław Białuski

Naczelnik

Tomasz Skrzypczak

Z-ca Naczelnika

Łukasz Białuski

Sekretarz

Michał Białuski

Skarbnik

Dariusz Fiedler

Gospodarz

Łukasz Białuski

Kronikarz

Mieczysław Białuski

Członek Zarządu

Paweł Biedziak.

Komisja Rewizyjna OSP Ćmachowo

Przewodniczący

Adam Staszek

Członek

Marek Sobański.

Członek

Roman  Pogorzelczyk

Członek

Sylwester Hercka

 

Zarząd OSP Ćmachowo od 11.02.2006r.

Prezes

Mieczysław Białuski

Naczelnik

Tomasz Skrzypczak

Z-ca Naczelnika

Krzysztof Woźny

Sekretarz

Mateusz Mika

Skarbnik

Wiesław Kapłon

Gospodarz

Łukasz Białuski

Kronikarz

Mieczysław Białuski

Członek Zarządu

Benedykt Rybarczyk

Członek Zarządu

Artur Skrzypczak

 

Komisja Rewizyjna OSP Ćmachowo

Przewodniczący

Adam Staszek

Z-ca Przewodniczącego

Adam Hercka

Sekretarz

Roman  Pogorzelczyk

Członek

Sylwester Hercka

 

 

HISTORIA OSP ĆMACHOWO

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pożarowego w majątku Ćmachowo pan Alfred von Bake zorganizował drużynę pożarniczą w maju 1938 roku. Zakupił dwie sikawki konne: jedną małą na żelaznych kołach i dużą na drewnianych kołach o bardzo dużym skręcie kół. Sprzęt składowany był w szopie przy gorzelni murowanej a konie były podstawiane ze stajni folwarcznej, obecnie w tym miejscu stoi biurowiec Spółdzielni Usług Rolniczych Wronki Z/Ś w Ćmachowie. Sikawka działała do czasów powojennych; brała udział w pożarach, zawodach, pokazach i paradach. Sikawka dla szybszego zassania wody została zmodernizowana przez pierwszego komendanta dh. Jana Łąckiego kowala w tutejszym majątku a przeróbka polegała na tym, że zostało zamontowane podwójne dno, które umożliwiało szybciej zassać wodę. Sikawkę tą odkupił pan Edwin Pech z Wróblewa dla zabezpieczenia młyna będącego jego własnością. Następnie została ona ulepszona przez nowego właściciela a mianowicie zamontowano metalowe podwozie i koła, później została ustawiona na stałe przy zbiorniku wodnym, gdzie pozostała do lat osiemdziesiątych a następnie po śmierci właściciela zaginęła. Mała sikawka trafiła do muzeum pożarnictwa. Konie do sikawek były dostarczane przez wyznaczonych kuczerów z majątku. Pierwszym komendantem straży pożarnej majątkowej, której właścicielem był pan Alfred von Bake, został kowal Jan Łącki. Po opuszczeniu majątku przez właściciela, majątek przeszedł do podziału przez reformę rolną pomiędzy ludzi pracujących w nim. Lecz straż pozostała ze sprzętem i tym samym komendantem do lat pięćdziesiątych. Po nim funkcję komendanta jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ćmachowie pełnili:

                Dh. Zygmunt Małecki              od 1950 – 1952 roku

                Dh. Edmund Dembski              od 1952 – 1961 roku

                Dh. Franciszek Woźny           od 1961 – 1981 roku

                Dh. Marian Kapłon                  od 1981 – 1985 roku

                Dh. Aleksander Hercka          od 1985 – 2001 roku

                Dh. Marek Sobański               od 2001 – 2006 roku

                Dh. Tomasz Skrzypczak        od 2006

Funkcję prezesa na przestrzeni lat pełnili:

                Dh. Stanisław Kotus              do 1983 roku

                Dh. Zdzisław Kotus                               od 1983 – 1984 roku

                Dh. Marian Kapłon                  od 1984 – 1985 roku

                Dh. Mieczysław Białuski        od 1985 roku

Do najbardziej aktywnych druhów naszej jednostki lat międzywojennych zalicza się:

                Dh. Jan Łącki                                                        

                Dh. Jan Perz

                Dh. Walenty Skrzypczak

                Dh. Zygmunt Małecki

                Dh. Franciszek Woźny

                Dh. Szczepan Górniak

                Dh. Marian Górniak

                Dh. Franciszek Górniak

                Dh. Franciszek Biedziak - senior

                Dh. Edmund Dembski

                Dh. Czesław Hoffman

                Dh. Mieczysław Łącki

Lata powojenne to druhowie:

                Dh. Franciszek Biedziak - junior

                Dh. Franciszek Rybarczyk

                Dh. Edward Bator

                Dh. Aleksander Hercka

                Dh. Stanisław Kotus

                Dh. Józef Pogorzelczyk

                Dh. Antoni Hercka

                Dh. Eugeniusz Krzyżaniak

                Dh. Andrzej Konieczny

                Dh. Mirosław Gumny

                Dh. Konrad Pogorzelczyk

Lat siedemdziesiąte to:

                Dh. Wiesław Chojan

                Dh. Zenon Chojan

                Dh. Józef Hojan

                Dh. Grzegorz Kaseja

                Dh. Tadeusz Mrowiński

                Dh. Zbigniew Kwita

                Dh. Marian Stańko

                Dh. Czesław Biedziak

                Dh. Jan Schoejnach

Dh. Andrzej Sawala

Dh. Jan Kapłon

Dh. Jarosław Kapłon

Dh. Zdzisław Kotus

Dh. Zygmunt Skrzypczak

                Dh. Bronisław Hoffman

                Dh. Marian Hoffman

Ciekawe były losy remizy począwszy od szopy przy gorzelni, szopy przy obecnych magazynach Kółka Rolniczego, pod schodami do byłej kawiarni, w przybudówce państwa Kotusów do wybudowania przez spółdzielnię kółek rolniczych nowego obiektu warsztatów i przekazaniu go w użyczenie. Budynek ten powstał dzięki panu dyrektorowi Marianowi Michalakowi, zastępcy dyrektora pana Dh. Kazimierza Piechowiaka członka wspierającego, kierownikiem budowy był pan Mieczysław Sobczak i jego zastępca pan Eugeniusz Piasek. Jednostka jeździła do ważnych pożarów w okresie międzywojennym i powojennym, do przykładowych akcji należą: pożar obory i owczarni we Wróblewie u dzierżawcy Turny, domu w Strzyżminie u rodziny Kredensów, stodoły w Ćmachowie Hubach u pana Chojana, stodoły w Wieszchocinie u państwa Stańków, stogu w Marianowie, stodoły w Pierwoszewie, obory w Pakawiu u państwa Rejter, stogu w Ćmachowie u Dh. Hoffmana, stodoły w Biezdrowie Osady(dawniej Parcele), budynku gospodarczego we Wróblewie u państwa Górali, stodoły w Ćmachowie u państwa Stromczyńskich, zabudowań gospodarczych w Kłodzisku u państwa Ćwiertnia, garaży Spółdzielni Usług Rolniczych w Ćmachowie, zbóż, pożar wędzarni w Ćmachowie oraz usuwanie drzew po przejściach wichur. Strażacy wykonywali również prace społeczne na terenie wsi, przy kościele i remizie. Druhowie nasi nie tylko gasili pożary, lecz organizowali zawody pożarnicze, gdzie zajmowali i zajmują czołowe miejsca, uczestniczą w turniejach piłkarskich drużyn pożarniczych, imprezach masowych, uroczystościach strażackich, kościelnych, państwowych, zabezpieczają imprezy masowe na terenie miasta i gminy oraz sołectwa, dobrze układa się współpraca z radą sołecką, miejscowym L.Z.S. „ZIELONI”, z zakładami pracy z terenu miasta i gminy, gdzie mamy już stałych sponsorów.

W roku 1960 jednostka otrzymała z przydziału od gromadzkiej rady narodowej w Ćmachowie motopompę PO-3 M800 typu „Polonia” tym samym zakończył się etap sikawek konnych. Następnie otrzymaliśmy nowy typ motopompy PO-5 M-800 w ilości dwóch sztuk.

W 2000r. posiadaliśmy samochód STAR 25 z Pilskich Fabryk Mebli we Wronkach, który został przekazany do wielkopolskiego muzeum pożarnictwa w Rakoniewicach. Dla zabezpieczenia drugiej części wsi utworzony został punkt ppoż., który znajduje się w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej Ćmachowa Huby, znajduje się tam niezbędny sprzęt do akcji ppoż.

W dniu 21 czerwca 2003 roku jednostka obchodziła 65-lecie istnienia i z tej okazji mieszkańcy miasta i gminy, sołectwa, zakłady pracy ufundowały jednostce OSP Ćmachowo sztandar. Poświęcenia dokonali: Kapelan Wronieckich Strażaków ks. Kanonik Paweł Pawlicki w asyście ks. Prob. Józefa Świerkowskiego, ks. wik. Mariusza Małeckiego i szafarza komunii św. Andrzeja Hercki. Wręczenia dokonał przewodniczący komitetu fundacji sztandaru pan Janusz Szulc panu  dh. Wiesławowi Włodarczakowi członkowi prezydium zarządu wojewódzkiego w Poznaniu, który następnie przekazał prezesowi jednostki OSP Ćmachowo dh. Mieczysławowi Białuskiemu. Po prezentacji sztandaru został on przekazany pocztowi sztandarowemu, składającego się z: dh. Eugeniusza Rybarczyka, dh. Adama Staszka, dh. Adama Hecki. Prezentacja sztandaru przed szykiem wszystkich jednostek i zawody sportowo-pożarnicze zakończyły ta wspaniałą uroczystość.

W kwietniu 2006 roku nasza jednostka została podłączona do radiowego powiadamiania o alarmie przez stanowisko kierowania straży pożarnych w Szamotułach

W dniu 15 grudnia 2006 roku odebraliśmy najnowszy nabytek, motopompę typu „TOHATSU” model VC72AS. Posiadamy agregat oświetleniowy, samochód bojowy Żuk GLM, dwa komplety ubrań żaroodpornych, trzy zbiorniki wodne 2,5 tys. i 5,0 tys. litrów, pełne wyposażenie w węże W-25, W-52, W-75, W-100, mundury koszarowe i ubrania bojowe nomeks dla seniorów, umundurowanie dla młodzieży starszej, kozaki, buty gumowe, dresy i koszulki dla młodzieży i seniorów, mundurki M.D.P., mundury galowe, koszule letnie dla wszystkich seniorów oraz niezbędny sprzęt do przeprowadzenia akcji gaśniczej, posiadamy też cztery drabiny nasadkowe.

Jako jednostka nie tylko bierzemy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również organizujemy wycieczki dla członków i mieszkańców Ćmachowa i wiosek ościennych np. do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Lichenia, nad morze do Świnoujścia, Ustronia Morskiego, Niechorza, Międzyzdrojów, Kołobrzegu.

Jednostka OSP Ćmachowo liczy 31 członków czynnych, 2 członków honorowych, 6 członków drużyny pożarniczej, 6 członków M.D.P. chłopców, 10 członków MDP chłopców starszych. W najbliższym czasie planujemy utworzyć drużynę MDP dziewcząt młodszych.

OSP Ćmachowo zawody sportowo-pożarnicze 1997r. we Wróblewie

OSP Ćmachowo wręczenie sztandaru 21.06.2003r.

Zarząd OSP Ćmachowo od 11 lutego 2006r.

Prezes

Mieczysław Białuski

Naczelnik

Tomasz Skrzypczak

Z-ca Naczelnika

Krzysztof Woźny

Sekretarz

Mateusz Mika

Skarbnik

Wiesław Kapłon

Gospodarz

Łukasz Białuski

Kronikarz

Mieczysław Białuski

Członek Zarządu

Benedykt Rybarczyk

Członek Zarządu

Artur Skrzypczak

 

Komisja Rewizyjna OSP Ćmachowo

Przewodniczący

Adam Staszek

Z-ca Przewodniczącego

Adam Hercka

Sekretarz

Roman  Pogorzelczyk

Członek

Sylwester Hercka

70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ćmachowie

W dniu 24 maja 2008 roku odbyły się obchody 70-lecia istnienia OSP Ćmachowo i 650-lecia powstania wsi Ćmachowo. O godzinie 13.00  została odprawiona msza św. w kościele p.w. św. krzyża i Mikołaja w Biezdrowie w intencji strażaków przez księdza kanonika Pawła Pawlickiego Kapelana strażaków MiG Wronki i księdza Stanisława Wawrzyniaka Proboszcza Parafii Biezdrowo. Po mszy św. nastąpił przejazd na boisko sportowe w Ćmachowie gdzie odbył się uroczysty apel jubileuszowy. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku bryg.Andrzejowi Ranuszkiewiczowi Komendantowi Powiatowemu PSP w Szamotułach przez dowódcę uroczystości. Następnie gości powitał Prezes OSP Ćmachowo Mieczysław Białuski. Na uroczystość przybyli Posłowie na Sejm RP Romuald Ajchler, Stanisław Kalemba.  Starosta Szamotulski Paweł Kowzan, radny powiatowy Edward Ławniczak. Przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Tomasz Szrama. Bryg.Andrzej Ranuszkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach. Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaiu Stefan Kaszkowiak, który jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach. Burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór. Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki Janusz Szulc. Prezes Zarządu Oddziału MG ZOPSP RP we Wronkach Andrzej Liszkowski. Delegacje jednostek OSP MiG Wronki, mieszkańcy Ćmachowa. Po powitaniu gości odczytano historie Ćmachowa i OSP Ćmachowo. Przedstawiciel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pan Tomasz Szrama wręczył Odznakę Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach taką samą odznakę otrzymał Prezes OSP Wronki dh Andrzej Liszkowski. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Tadeusz Skrzypczak i Łukasz Białuski, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Wojciech Kucharski, Janusz Szulc - wręczenia odznaczeń dokonał Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaiu Stefan Kaszkowiak. Odznaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali Leszk Kucharski, Mateusz Zastróżny, Hubert Chorzępa, Dariusz Kucharski, Wiesław Olejniczak, Łukasz Kapłon, Mateusz Wika, Artur Skrzypczak  - wręczenia odznaczeń dokonał bryg.Andrzej Ranuszkiewicz Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach. Odznaką za wysługę 45 lat w pożarnictwie odznaczeni zostali Sylwester Hercka, Kazimierz Skrzypczak, 30 lat Marek Kwita, 25 lat Tadeusz Skrzypczak, 15 lat Łukasz Białuski, Andrzej Gumny, Arkadiusz Białuski, Waldemar Mrowiński, 10 lat Łukasz Kapłon, Dariusz Fiedler, 5 lat Maciej Hojan, Mateusz Zastróżny, Rafał Miler, Wiesław Olejniczak   - wręczenia odznak dokonał Burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór. Srebrną Odznaką MDP odznaczeni zostali Mateusz Biedziak, Mikołaj Białuski, Brązową Odznaką MDP odznaczeni zostali Daniel Biedziak, Krystian Zys, Maciej Biedziak  - wręczenia odznak dokonał Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki Janusz Szulc. Na zakończenie uroczystości odbyły się zawody MDP jednostek OSP MiG Wronki, w zawodach wzięło udział 11 drużyn MDP, najlepszymi w wyniku przeprowadzonych konkurencji zostali w grupie MDP dziewczyny młodsze: pierwsze  miejsce   - MDP OSP Chojno, drugie  miejsce - MDP OSP Wróblewo, trzecie miejsce - MDP OSP Ćmachowo. W grupie chłopcy młodsi: pierwsze  miejsce   - MDP OSP Wronki, drugie  miejsce - MDP OSP Chojno, trzecie miejsce - MDP OSP Samołęż.

 

Opracował Kronikarz OSP Ćmachowo Dh. Mieczysław Białuski

 

/ Strona główna / Kontakt / Księga gości /