Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Chojno18.03.2023


W dniu 18 marca 2023, w chojeńskiej świetlicy wiejskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze druhów jednostki OSP Chojno. Zebranie otworzył i powitał druhny i druhów oraz zaproszonych gości Prezes dh. Paweł Kahl. W spotkaniu uczestniczyli goście: Pan Robert Dorna Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wronki, Dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Jerzy Śmiłowski I zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Michał Talma radny Miasta i Gminy Wronki, Ks. Kan. Paweł Pawlicki kapelan strażaków gminy Wronki, Leśniczy Dariusz Kujawa – przedstawiciel Nadleśnictwa Wronki, Pani Lidia Lorek – Dyrektor szkoły Podstawowej w Chojnie, Pani Aleksandra Jankowska – Kier. Koła śpiewaczego Chojanki. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Lecha Judka, a na protokolanta dh. Henryka Szymczaka. Sprawozdanie z działalności złożył dh Karol Szymczak naczelnik OSP Chojno, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Lech Judek skarbnik OSP Chojno, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Stefan Gzyl. W wyniku głosowania, Zarząd OSP Chojno otrzymał absolutorium za 2022 rok. Walne Zebranie podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia planu działalności i planu finansowego na 2023 rok. W dyskusji głos zabrali: Robert Dorna Wiceburmistrz Miasta i Gminy Wronki, Jerzy Śmiłowski I zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Ks. Kan. Paweł Pawlicki kapelan strażaków gminy Wronki, Dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Przyjęto ślubowanie nowych członków MDP OSP Chojno, zasłużeni członkowie OSP Chojno otrzymali medale i odznaki za wysługę lat w OSP. Zebranie zakończono, a po części oficjalnej rozpoczęły się dyskusje i biesiadowanie.