Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna11.03.2023


W dniu 11 marca 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2022 roku, Zarząd OSP Jasionna otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2023 rok. OSP Jasionna liczy aktualnie 27 członków, w tym 4 honorowych, przy OSP Jasionna działa MDP w liczbie 10 osób. W 2022 roku strażacy OSP JASIONNA przeprowadzili 25 akcji ratowniczo-gaśniczych.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2022 roku.