Walne zebranie sprawozdawcze OSP Ćmachowo04.03.2023


W dniu 4 marca 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Ćmachowo. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości dh Mieczysław Białuski Prezes OSP Ćmachowo. Zarząd złożył sprawozdanie z działalności za 2022 rok. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto plan działalności na 2023 rok.