Walne zebranie sprawozdawcze OSP Marianowo25.02.2023

W dniu 25 lutego 2023 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Marianowo. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości dh Aleksander Pospieszny Prezes OSP Marianowo, na zebranie przybył dh Marek Marcinkowski Komendant Gminny ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Janusz Szulc radny Rady MiG Wronki. Sprawozdanie z działalności złożył dh Aleksandr Pospieszny Prezes OSP Marianowo, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Szymon Maciejewski skarbnik, sprawozdanie komisji rewizyjnej złożył dh Wojciech Biniek. Na wniosek komisji rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium.