Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Wartosław04.02.2023

W dniu 04.02.2023 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Wartosław. Prezes OSP Wartosław Druhna Adrianna Wawrzyniak dokonała otwarcia Zebrania Sprawozdawczego OSP Wartosław za rok 2022.
Na początku powitała przybyłych gości:
- dh Stefana Kaszkowiaka - Prezesa ZOMG ZOSP RP we Wronkach,
- Panią Teresę Fojud - sołtysa wsi Biezdrowo,
- Pana Witolda Warosia - sołtysa wsi Wartosław.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Stefan Kaszkowiak. Przyjęto porządek zebrania, następnie odczytano sprawozdanie z działalności jednostki, które przedstawiła dh Adrianna Wawrzyniak oraz Naczelnik dh Bartosz Nowak. Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności finansowej i Komisji Rewizyjnej.
Po zdaniu sprawozdań przyszedł czas na przedstawienie planów: działalności jednostki i działalności finansowej na rok 2023. Przedstawili je kolejno dh Bartosz Nowak i dh Adrianna Wawrzyniak. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie zasłużonym druhom OSP podziękowań i wyróżnień.
Kolejnym punktem Zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu za 2022 rok oraz głosowanie ws. przyjęcia planu działalności oraz działalności finansowej na rok 2023. Zarząd otrzymał absolutorium i przyjęto plan działalności i finansowy na 2023 rok.