MZ30.09.2022

W dniu 30 września 2022 roku, o godzinie 9.03, 0SP Lubowo zostało zadysponowane przez stanowisko kierowania KP PSP Szamotuly do usunięcia owadów blonkoskrzydlych ze stacji transformatorowej w miejscowości Luubowo gmina Wronki.