Zarządzenie nr 473/22 Wojewody Wielkopolskiego30.09.2022

Zarządzenie nr 473/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przygotowania województwa wielkopolskiego do sprawnego przeprowadzenia akcji jodowej w sytuacji wystąpienia zagrożenia skażeniem radioaktywnym jodem