Obchody 120-lecia powstania OSP Chojno24.09.2022

W dniu 24 września 2022 roku, odbyły się obchody 120-lecia powstania OSP Chojno. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu jednostek OSP MiG Wronki I zaproszonych gości spod strażacy OSP Chojno do kościoła w Chojnie, gdzie została odprawiona msza święta w intencji strażaków OSP Chojno. Po mszy św przemarsz na świetlicę wiejską w Chojnie. Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście dh Zenon Pawlaczyk Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Pan Rafał Zimny Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego, bryg. Arkadiusz Rakowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki, Pan Mariusz Makówka i Pan Jerzy Śmiłowski Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki, dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach, Pan Grzegorz Kupka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, delegacje jednostek OSP z gminy Wronki. Uroczystość rozpoczęła się od meldunku, następnie hymn państwowy. Zaproszonych gości powitał dh Paweł Kahl Prezes OSP Chojno, następnie odczytano historię OSP Chojno, potem były medale i odznaczenia dla zasłużonych strażaków OSP Chojno, potem wystąpienia zaproszonych gości. Na koniec występ orkiestry dętej WOK Wronki I zespołu śpiewaczego Chojanki. Na koniec wspólna biesiada.