Ćwiczenia10.09.2022

W dniu 10 września 2022 roku w OSP Wronki zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu gaszenia pożaru przy pomocy środków pianotwórczych.