Wypłata ekwiwalentu dla druhów za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia, ale dopiero po kursie podstawowym 19.07.2022

Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wypłata ekwiwalentu nie przysługuje druhom OSP, którzy biorą udział w szkoleniu podstawowym. Według RIO świadczenie to należy się za każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji, szkoleniach i ćwiczeniach, ale po ukończeniu kursu podstawowego.

Regionalne Izby Obrachunkowe od kilku miesięcy wyjaśniają samorządom stosowanie przepisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące wypłaty ekwiwalentów dla strażaków OSP. Zdaniem Izb, wypłata ekwiwalentów przysługuje strażakom OSP dopiero po ukończeniu przez nich szkolenia podstawowego i powinno być naliczane za każdą rozpoczętą godzinę akcji, ćwiczeń lub szkolenia - czytamy na samorzad.pap.pl

Według RIO w Katowicach status strażaka ratownika OSP jest zależne od ukończenia szkolenia podstawowego. Zgodnie z tym ekwiwalent pieniężny miałby otrzymać strażak ratownik OSP, który uczestniczył w akcji ratowniczej, działaniu ratowniczym, ćwiczeniach i szkoleniach.

Foto: Archiwum KG PSP