Jubileusz 70-lecia OSP Kłodzisko16.07.2022


W dniu 16 lipca 2022 roku, odbyły się obchody 70-lecia powstania OSP Kłodzisko, połączone z oficjalnym przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kłodzisko. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście pan Romuald Ajchler Poseł na Sejm RP, dh Zenon Pawlaczyk Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, pan Rafał Zimny Wicestarosta Szamotulski, pan Kazimierz Michalak Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, bryg. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, st.bryg. Michał Ziemski były Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, pan Robert Dorna Wiceburmistrz MiG Wronki, pan Piotr Rzyski Przewodniczący Rady MiG Wronki, dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach, pan Jerzy Śmiłowski Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki, pan Mariusz Makówka Wiceprzewodniczący Rady MiG Wronki, delegacje jednostek OSP gminy Wronki. Uroczystość rozpoczęła się od odprawienia mszy św. z okazji jubileuszu, po mszy św. nastąpiło poświecenie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kłodzisko. Następnie uroczyste wprowadzenie pododdziałów na plac apelowy i podniesienie flagi państwowej, hymn państwowy. Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kłodzisko, którego dokonał pan Robert Dorna Wiceburmistrz MiG Wronki i pan Piotr Rzyski Przewodniczący Rady MiG Wronki, kluczyki od samochodu odebrał Naczelnik OSP Kłodzisko i przekazał je kierowcy samochodu bojowego. Następnie wręczenie odznak za wysługę lat dla zasłużonych strażaków OSP Kłodzisko, odznakę za wysługę 50 lat w OSP otrzymał dh Antoni Odrobny, odznakę za wysługę 40 lat w OSP otrzymał dh Jan Chojnacki, odznakę za wysługę 10 lat w OSP otrzymał dh Łukasz Roj, wręczenia odznak dokonał dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu OMG ZOSP RP we Wronkach. Następnie odczytano historię OSP Kłodzisko, potem wystąpienia zaproszonych gości, a wieczorem zabawa taneczna.