VII Rajd Gminny MDP jednostek OSP MiG Wronki.04.06.2022

W dniu 4 czerwca 2022 roku, odbył się VII Gminny Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek OSP MiG Wronki, pod patronatem Gminy Wronki i wsparciu Nadleśnictwa Wronki, w rajdzie wzięło udział 10 drużyn MDP. Trasa przebiegała po pięknych terenach Puszczy Noteckiej, zbiórka i odprawa oraz start na osiedluZamość, meta przed strażnicą OSP Rzecin. Po drodze konkurencje:
1) Konkurencja przyrodnicza przygotowana i przeprowadzona przez Nadleśnictwo Wronki,
2) zadanie medyczne – test i zadanie praktyczne z zakresu pierwszej pomocy
3) hydronetka
4) test wiedzy pożarniczej
5) rzut piłeczką tenisową do wiaderka
6) strzelanie do celu z repliki
7) sztafeta pożarnicza
😎 rozwijanie 4 odcinków węża W52
W wyniku przeprowadzonych konkurencji kolejność przedstawiała się następująco:
I miejsce MDP Wronki – 72 pkt.,
II miejsce MDP Kłodzisko - 68 pkt.,
III miejsce MDP Chojno – 67 pkt.,
dalsze miejsca MDP Ćmachowo II- 63 pkt., MDP Wartosław – 62 pkt., MDP Kłodzisko I - 61 pkt., MDP Marianowo 58 pkt., MDP Ćmachowo I - 48 pkt., MDP Samołęż- 46 pkt., MDP Lubowo - 45 pkt. Rajd został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach i OSP Wronki oraz OSP Rzecin, pod patronatem Gminy Wronki i we współpracy z Nadleśnictwem Wronki. Gminie Wronki dziękujemy za ufundowanie drobnych upominków dla uczestników rajdu oraz pucharów. Nadleśnictwu Wronki dziękujemy za współpracę przy organizacji rajdu po uroczych terenach Puszczy Noteckiej i zorganizowanie oraz przeprowadzenie konkurencji przyrodniczej