Nowy samochód OSP Kłodzisko10.05.2022

W dniu 10 maja 2022 roku dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzisku nadeszła długo oczekiwana chwila. Do OSP Kłodzisko dotarł nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBARt 2,5/16/4 zakupiony przez Gminę Wronki dla OSP Kłodzisko, zastąpił 43-letniego Stara 244L, zabudowa firmy WISS. Pojazd został zakupiony z budżetu Gminy Wronki za kwotę 299 tysięcy złotych.