Wroniecka Orkiestra Dęta02.05.2022

"70 lecie Wronieckiej Orkiestry Dętej". 1 maja 1952 została założona Wroniecka Orkiestra Dęta. Dzisiaj mija więc 70 lat lat od powstania wronieckiej Jubilatki. Najpierw była to więc orkiestra zakładowa, później była orkiestrą miejską, ćwierć wieku była orkiestrą strażacką, a obecnie jesteśmy orkiestrą, którą opiekuje się Wroniecki Ośrodek Kultury. Dzisiaj mieliśmy świętować ten zaszczytny jubileusz 70 lecia powstania orkiestry. Muzycy jednak zgodnie postanowili, że w dobie toczącej się w Europie wojny, świętowanie przełożymy na czas rychłego pokoju. Już dzisiaj zapraszam Państwa na koncert jubileuszowy orkiestry, który planujemy we wrześniu br. Obyśmy wówczas żyli wszyscy w spokoju i pokoju. Do zobaczenia. Prezes orkiestry. Jurek Śmiłowski.