Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki26.03.2022

W dniu 26 marca 2022 roku, w świetlicy OSP Wronki, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki, za 2021 rok, na które przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, st.bryg. Ireneusz Pers Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, Pan Jerzy Śmiłowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Pan Jakub Dobersztyn przedstawiciel Nadleśnictwa Wronki. Zebranie otworzył i przybyłych gości powitał dh Stefan Kaszkowiak Prezes OSP Wronki. Do Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej, Komisji Statutowej wybrano Druhnę dh Mateusza Ławniczaka, dh Marcina Tuszyńskiego, dh Łukasza Hodrycha.
Sprawozdanie z działalności złożył dh Bartosz Hodrych Wiceprezes-Naczelnik OSP Wronki. OSP Wronki liczy 58 członków czynnych i 11 honorowych, 1 wspierający, w tym 12 kobiet. Przy OSP działa MDP w liczbie 14 osób. Średnia wieku strażaków w OSP Wronki to 34,4 lat za 2021 rok. JOT I OSP Wronki liczy 53 członków gotowych do działania w każdej chwili. Samochody bojowe, motopompy oraz inny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego są w stałej gotowości bojowej. Zostało to potwierdzone w czasie kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w dniu 11 października 2021 r., ocena 5,95.
Na wyposażeniu OSP Wronki znajdują się trzy samochody ratowniczo-gaśnicze:
• STARO-MAN GBARt 2,5/22,
• MAN GBARt4,0/24,
• SCANIA GCBARt 8/50,
• podnośnik hydrauliczny VOLWO PMT 210D,
• samochód operacyjny Mitsubishi L200 – SOp,
• jedna łódź ratownicza AVA RIB 450.
Działalność ratowniczo – gaśnicza:
W roku 2021 uczestniczyliśmy 353 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 48 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 292 razy, 12 razy alarmy fałszywe w dobrej wierze, w tym poza terenem gminy 13 razy, 2 razy poza terenem powiatu. Pod względem ilości działań ratowniczych OSP Wronki znajduje się na 5 miejscu w województwie wielkopolskim. W działaniach tych wzięło udział 1.925 strażaków i 429 zastępów, łącznie czas udziału w akcjach to 3.051 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 11.812 km.
Najwięcej w działaniach ratowniczych uczestniczyli dh Tuszyński Marcin 150, razy dh Łuczak Leszek 119 razy, Łożyński Adrian 108 razy.
Strażacy z OSP Wronki przez cały rok podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach pożarniczych, ratownictwa medycznego oraz ćwiczeniach na obiektach.
Zarząd OSP Wronki, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za 2021 rok.
Przyjęto plan działalności na 2022 rok.