Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kłodzisko12.03.2022

12 marca 2022, w świetlicy wiejskiej w Kłodzisku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze druhów jednostki OSP Kłodzisko.
Zebranie rozpoczął prezes, dh. Antoni Odrobny, który przywitał zaproszonych gości, druhów i druhny.
Podczas zebrania zostały przedstawione:
- sprawozdanie z działalności za rok 2021
- sprawozdanie finansowe za rok 2021
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021
- plan działalności na rok 2022
- plan finansowy na rok 2022
W wyniku głosowania, Zarząd OSP Kłodzisko otrzymał absolutorium za 2021 rok.
Zarząd OSP Kłodzisko wyróżnił strażaków za zaangażowanie i działalność na rzecz jednostki:
➡️Bartosz Królski
➡️Fabian Myszkowski
➡️Patryk Odrobny
➡️Jakub Królski
➡️Sebastian Ziółek
➡️Marcin Szala
➡️Jarosław Roszyk
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
➡️Komendant Gminny OSP Marek Marcinkowski
➡️Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wronki i Sołtys wsi Kłodzisko -Mariusz Makówka
➡️Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich- Marzena Grzeszkowiak
➡️Sołtys wsi Pożarowo-Andrzej Bator
➡️Marek Walorczyk
Dziękujemy za przybycie wszystkim druhom i druhnom na zebranie.