Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Chojno05.03.2022

W dniu 5 marca 2020, w chojeńskiej świetlicy wiejskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze druhów jednostki OSP Chojno. Zebranie otworzył i powitał druhny i druhów oraz zaproszonych gości prezes, dh. Paweł Kahl. W spotkaniu uczestniczyli goście: Robert Dorna, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Jerzy Śmiłowski, I zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Jarosław, radny Miasta i Gminy Wronki oraz sołtys sołectwa Chojno, Ks. Kan. Paweł Pawlicki, kapelan strażaków z gminy Wronki, Adam Woźniak, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Wronki. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Lecha Judka, a na protokolanta dh. Henryka Szymczaka. W wyniku głosowania, Zarząd OSP Chojno otrzymał absolutorium za 2021 rok. Walne Zebranie podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia planu działalności i planu finansowego na 2022 rok. W dyskusji głos zabrali: Robert Dorna, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Jerzy Śmiłowski, I zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki oraz wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Jarosław, radny Miasta i Gminy Wronki oraz sołtys sołectwa Chojno, Ks. Kan. Paweł Pawlicki, kapelan strażaków z gminy Wronki, Adam Woźniak, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Wronki. Ze strony druhów z jednostki OSP Chojno głos zaprał dh. Lech Jankowski, który dopytywał o warunki otrzymania świadczenia emerytalnego dla strażaków. Informacji w tym temacie udzielili: Robert Dorna, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Jerzy Śmiłowski, I zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki i wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach oraz Prezes OSP Chojno, dh. Paweł Kahl. Zebranie zakończono, a po części oficjalnej rozpoczęły się dyskusje i biesiadowanie.