OSP Lubowo walne zebranie sprawozdawcze19.02.2022

W dniu 19.02.2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Lubowo.
Sprawozdanie za rok 2021 wygłosił Prezes dh Robert Rusinek. Jednostka liczy 34 członków w tym 4 kobiety, średnia wieku naszych strażaków wynosi 40lat.
W JOT jest 22 strażaków, wszyscy są odpowiednio wyszkoleni i mogą brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Na szkoleniu organizowanym przed KPPSP w Szamotułach dh Jakub Rusinek ukończył kurs na naczelnika a dh Bartłomiej Lala i dh Mariusz Sikora ukończyli kurs na dowódcę OSP.
Do działań ratowniczych wzywano nas 21 razy w tym do:
*gaszenia pożarów 5 razy
*usunięciu połamanych gałąźi/usunięciu powalonych drzew 7razy
*Do neutralizacji materiałów ropopochodnych 5 razy
*Do usuniecia owadów 4 razy
* jeden fałszywy alarm w tak zwanej dobrej wierze.
Po zakupie zestawu hydraulicznego dla jednostek OSP w gminie Wronki , przeprowadzono u nas szkolenie dla strażaków z obsługi narzędzi hydraulicznych i jego zastosowanie w akcji ratowniczo- gaśniczej.
Ważnym wydarzeniem w naszej parafii Biezdrowskiej było nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej podczas której nasi druhowie wystawili warte honorową ,zabezpieczali trasę przejazdu A delegacja pocztu sztandarowego uczestniczyła w mszy św. W kościele w Wartosławiu.
Druhowie wiele pracy poświęcili W montażu nowo zakupionego sprzętu na samochodzie oraz pracy w konserwowaniu sprzętu.