MZ18.02.2022

W dniu 18 lutego 2022 roku, OSP Wronki I OSP Chojno zostały zadysponowane do konaru drzewa powalonego na budynek mieszkalny w Chojnie Młyn.