Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Wartosław29.01.2022

W dniu 29.01.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Wartosław. Druhna Adrianna Wawrzyniak dokonała otwarcia Zebrania Sprawozdawczego OSP Wartosław za rok 2021.
Na początku przywitaliśmy przybyłych gości:
- dh Stefana Kaszkowiaka - Prezesa ZOMG ZOSP RP we Wronkach,
- dh Jerzego Śmiłowskiego - Wiceprezesa ZOMG ZOSP RP we Wronkach,
- dh Marka Marcinkowskiego - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach,
- Pana Witolda Warosia - sołtysa wsi Wartosław.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Jerzy Śmiłowski. Na początku odczytane zostało sprawozdanie z działalności jednostki, które przedstawiła dh Adrianna Wawrzyniak oraz Naczelnik dh Bartosz Nowak. Następnie dh Adrianna przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej. Dh Sławomir Hercka - członek Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie tejże komisji.
Po zdaniu sprawozdań przyszedł czas na przedstawienie planów: działalności jednostki i działalności finansowej na rok 2022. Przedstawili je kolejno dh Bartosz Nowak i dh Adrianna Wawrzyniak. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie zasłużonym druhom OSP oraz MDP podziękowań i wyróżnień.
Następnym punktem zebrania była dyskusja, podczas której poruszono bieżące sprawy.
Kolejnym punktem Zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz głosowanie o przyjęcie planu działalności oraz działalności finansowej na rok 2022. Głosowania przebiegły pomyślnie i absolutorium zostało udzielone.
Mimo trudnego czasu pandemicznego frekwencja wyniosła ponad 62%