Szkolenie KPP strażaków OSP14.04.2019

W dniach 05-14.04.2019 r., w siedzibie OSP Wronki, odbył kurs podstawowy KPP i recertyfikacja uprawnień w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 58 ratowników z jednostek OSP z terenu powiatu szamotulskiego, w tym 4 strażaków ratowników z jednostki OSP Wronki (KSRG), 1 ratownika OSP Chojno, 1 ratownika OSP Wartosław, 4 ratowników z OSP Amica, 9 ratowników z OSP Kaźmierz, 14 ratowników z OSP Ostroróg, 11 ratowników OSP z Gminy Szamotuły, 2 ratowników z OSP Obrzycko, 8 ratowników z Gminy Obrzycko, 4 ratowników z Gminy Pniewy, 2 ratowników z Gminy Duszniki w zakresie ratownictwa medycznego.
Celem głównym realizacji szkolenia było podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji strażaków ochotników, poprzez przeprowadzenie szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego w celu uzyskania tytułu ratownika KPP. Podczas kursu kwalifikowanej pomocy medycznej, strażacy nabywali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne odbywały się w grupach. Celem nadrzędnym szkolenia była wspólna nauka właściwego postępowania ratowników w konkretnych sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać podczas działań ratowniczych. W dniu 14.04.2019 r. szkolenia zakończyły się egzaminem, przed komisją państwową.