Nowy wóz dla OSP Marianowo03.04.2019

OSP Marianowo otrzymało dotację SWW w wysokości 85% na zakup nowego samochodu ratowniczego, pozostałą kwotę dofinansuje Gmina Wronki