Walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki16.03.2019

W dniu 16 marca 2019 roku, w świetlicy OSP Wronki, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wronki, na które przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz Wronek, kpt. Wiesław Działo Z-ca Dowódcy JRG PSP w Szamotułach, Pan Kazimierz Michalak Członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego, Pan Piotr Rzyski Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Pan Jerzy Śmiłowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki, Pan Stefan Urban – firma SUKURS, Pan Mirosław Nowak Firma Usługowo- Handlowa Sprzętu Pożarniczego, Dh Antoni Odrobny Wiceprezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Dawid Lewicki przedstawiciel Nadleśnictwa Wronki. Zebranie otworzył i przybyłych gości powitał dh Andrzej Liszkowski Prezes OSP Wronki, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Jerzego Śmiłowskiego, na protokolanta dh Andrzeja Liszkowskiego. Do Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej, Komisji Statutowej wybrano Druhnę Anitę Szymszon, dh Mikołaja Kaczmarka oraz dh Łukasza Hodrycha. Sprawozdanie z działalności złożył dh Stefan Kaszkowiak wiceprezes-naczelnik OSP Wronki. OSP Wronki liczy 61 członków czynnych i 8 honorowych, w tym 12 kobiet. Przy OSP działa MDP w liczbie 20 osób. Średnia wieku strażaków w OSP Wronki to 31,4 lat za 2018 rok. JOT I OSP Wronki liczy 55 członków gotowych do działania w każdej chwili. Samochody bojowe, motopompy oraz inny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego są w stałej gotowości bojowej. Zostało to potwierdzone w czasie kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w dniu 30 października 2018 r.

Na wyposażeniu OSP Wronki znajdują się trzy samochody ratowniczo-gaśnicze:
• STARO-MAN GBARt 2,5/22,
• MAN GBARt2,5/25,
• SCANIA GCBARt 8/50,
• podnośnik hydrauliczny VOLWO PMT 210D,
• samochód operacyjny Mitsubishi L200 – SOp,
• jedna łódź ratownicza AVA RIB 450.

Działalność prewencyjna:
1 maja 2018 roku, strażacy z OSP Wronki zorganizowali "Dzień otwarty w OSP Wronki" dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Wronek, w strażnicy OSP Wronki.

W dniu 9 czerwca 21018 roku, strażacy z OSP Wronki i OSP Wróblewo przeprowadzili pokazy na festynie w Głuchowie. Następnie strażacy z OSP Wronki przeprowadzili pokazy na festynie w Nowej Wsi i na os. Zamość.
W dniu 13 czerwca 2018 roku, dzieci z Przedszkola nr 1 we Wronkach odwiedziły OSP Wronki, gdzie zapoznały się z pracą strażaka i wyposażeniem OSP Wronki.
W dniu 30 czerwca 2018 roku, jeden zastęp OSP Wronki zabezpieczał festyn na osiedlu Borek, zorganizowany przez Gminę Wronki – „Borek dla dzieci”.
W dniu 15.09.2018 r., w ramach Dnia Zdrowia we Wronkach, strażacy - ratownicy medyczni z OSP Wronki przeprowadzili praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy. Mieszkańcy mieli praktyczną możliwość zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i spróbować swoich sił.
W dniu 19.09.2018 r. przedszkolaki z "Krainy Pszczółki Mai" oraz "Krainy Myszki Miki", spotkały się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Wronek. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na niesieniu pomocy innym.
W dniu 21.09.2018 r. przedszkolaki z "Krainy Pszczółki Mai" oraz "Krainy Myszki Miki", spotkały się z ratownikiem medycznym z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wronek. W dniu 17.10.2018 r. uczniowie z klasy Va Szkoły Podstawowej nr 1 we Wronkach spotkały się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Wronek. W dniu 29 listopada 2018 roku, odbył się uroczysty apel jednostek OSP z terenu Gminy Wronki, w strażnicy OSP Wronki, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i setnej rocznicy powstania wielkopolskiego”. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach biorący udział w Powstaniu Wielkopolskim: Adamski Józef, Badyna Józef, Bak Józef, Bździel Antoni, Graj Sylwester, Grupiński Leon, Helak Michał, Illmann Stanisław, Jądrzyk Sylwester, Jeziorny Ludwik, Kasprzak Kazimierz, Kęsy Stanisław, Liszkowski Szczepan, Ławniczak Ludwik, Michalski Jan, Mrozik Klemens, Piechowiak Stanisław, Pohl Franciszek, Rębacz Andrzej, Sroczyński Cyryl, Stryczyński Jan, Szulc Stanisław, Szulc Wacław, Tumidajewicz Franciszek, Zimniak Ignacy.

Działalność ratowniczo – gaśnicza:
W roku 2018 OSP Wronki uczestniczyła 300 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 66 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 229 razy, 5 razy alarmy fałszywe w dobrej wierze, w tym poza terenem gminy 17 razy, 3 razy poza terenem powiatu.
W działaniach tych wzięło udział 1.833 strażaków i 400 zastępów, łącznie czas udziału w akcjach to 3.840,73 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 9.635 km. Zużyto 3.414,83 litrów paliwa. Osoby poszkodowane 37 osoby, ofiary śmiertelne 4 osoby.


W tym miejscowych zagrożeniach:
• szerszenie 50 razy,
• drzewa i konary 36 razy
• wypadki 37 razy
• zabezpieczenie imprez masowych 11 razy
• pomoc Policji 5 razy,
• plama oleju 19 razy,
• zalane budynki 35 razy,
• zadymienie budynków 4 razy,
• pomoc przedmedyczna 22 razy,
• wąż 1 raz,
• wyciek gazu 8 razy,
• zabezpieczenie elementów budynków po wichurach 2 razy,
• ratowanie bociana 2 razy,
• kot na drzewie 1 raz.Pożary:
• trawy 11 razy,
• budynki mieszkalne 20 razy,
• budynki gospodarcze 4 razy,
• samochody 3 razy,
• las 11 razy,
• zakłady pracy 7 razy,
• śmietniki 7 razy,
• nasyp kolejowy 1 raz,
• zboże na pniu 2 razy,
• stogi baloty ze słomą 1 raz.

Udział OSP Wronki w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie gminy to 71%, udział pozostałych jednostek z terenu gminy to 29%.

Najwięcej w działaniach ratowniczych uczestniczyli dh Marcinkowski Marek 120 razy, dh Tuszyński Marcin 90 razy, dh Kabaciński Krystian 89 razy, dh Łuczak Leszek 80 razy, dh Grajewski Karol 79 razy, dh Kupczyk Seweryn 69 razy, dh Bilon Marek 67 razy, dh Domaciuk Rafał 67 razy, dh Hodrych Bartosz 67 razy, dh Hodrych Łukasz 65 razy.
Pod względem liczby interwencji OSP Wronki znalazła się na 3 miejscu w Wielkopolsce i na 13 miejscu w Polsce.
OSP Wronki brała udział w następujących ćwiczeniach na obiektach:
25.09.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach
28.09.2018 r. ZK Wronki
01.10.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3
11.10.2018 r. Tłocznia Gazu Emilianowo
15.10.2018 r. Szkoła Nowa Wieś
06.11.2018 r. Zespól Szkół nr 1 szkoła i internat
21.11.2018 r. DPS Nowa Wieś
17.12.2018 r. Hostel AWA Wronki Sierakowska 45
17.12.2018 r. Hotel Wronki Chrobrego 1
Liczne sukcesy OSP Wronki w 2018 roku to I Miejsce Marka Regdosza na powiatowych i wojewódzkich eliminachach OTWP, I Miejsce w XLI finale centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom", II miejsce w IV powiatowym turnieju drużyn pożarniczych w halowej piłce nożnej ,,Szamotuły 2018", IV miejsce w V Powiatowym Rajdzie MDP Obrzycko 2018, II miejsce w IV Rajdzie Gminnym MDP jednostek OSP MiG Wronki, drugie miejsce MDP OSP Wronki w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP MiG Wronki, na tych samych zawodach kobiety pierwsze miejsce, wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy z OSP Wronki w ćwiczeniu bojowym i w klasyfikacji generalnej najlepsi okazali się strażacy z OSP Wronki, drużyna MDP OSP Wronki zajęła II miejsce na XIX WIELKOPOLSKIM RAJDZIE MDP, II miejsce MDP OSP Wronki na powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych drużyn MDP jednostek OSP powiatu szamotulskiego, sukcesy kronik OSP i MDP OPSP Wronki na przeglądzie wojewódzkim.

Strażacy z OSP Wronki przez cały rok podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach pożarniczych, ratownictwa medycznego, szkoleniach dowódców oSP.
Zarząd OSP Wronki, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za 2017 rok.
Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:
Za udział w działaniach ratowniczych Marcinkowski Marek, Tuszyński Marcin, Kabaciński Krystian, Łuczak Leszek, Grajewski Karol, Kupczyk Seweryn, Bilon Marek, Domaciuk Rafał, Hodrych Bartosz, Hodrych Łukasz.
Za prace gospodarcze Marcinkowski Marek, Hodrych Bartosz, Janusz Hossa, Dziudziel Maciej, Ławniczak Mateusz.
Za prowadzenie MDP, organizację turnieju OTWP: Patrycja Wilińska, Bartosz Hodrych,
Za zajęte miejsca w eliminacjach OTWP Marek Regdosz, Weronika Remisz.
Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Marek Marcinkowski skarbnik OSP Wronki, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Patrycja Wilińska. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęto plan działalności na 2019 rok, przyjęto nowy statut OSP Wronki.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.
W trakcie walnego zebrania sprawozdawczego druhowie z OSP Wronki zostali wezwani, dwoma zastępami, do tragicznego wypadku na ulicy Myśliwskiej, po pewnym czasie kolejny zastęp OSP Wronki został zadysponowany do pożaru na ulicy Sierakowskiej.
Foto: http://mojewronki.pl/