Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Chojno09.03.2019

W dniu 9 marca 2019 roku, odbyło się w OSP Chojno walne zebranie sprawozdawcze. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości dh Zdzisław Jankowski Prezes OSP Chojno. Na walne zebranie do OSP Chojno przybyli zaproszeni goście dh Stefan Kaszkowiak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szamotułach, st.kpt. Arkadiusz Rakowski Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach, dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach, Pan Piotr Rzyski Przewodniczący Rady MiG Wronki, Pan Grzegorz Kupka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki, ks. kanonik Paweł Pawlicki Kapelan strażaków MiG Wronki, dh Jarosław Mikołajczak radny Rady MiG Wronki, sołtys sołectwa Chojno, Pani Lidia Lorek – Dyrektor szkoły Podstawowej w Chojnie, Pani Maria Dembina Przewodnicząca KGW w Chojnie, Pani Aleksandra Jankowska – Kier. Koła śpiewaczego Chojanki. Sprawozdanie z działalności złożył dh Paweł Kahl naczelnik OSP Chojno, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Lech Judek skarbnik OSP Chojno, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Stefan Gzyl. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2019 rok. Przyjęto nowy statut OSP Chojno. Jednostka liczy 46 członków czynnych i 7 honorowych, przy jednostce działa MDP. W 2018 roku jednostka OSP Chojno uczestniczyła 46 razy w działaniach ratowniczych, a strażacy przepracowali wiele godzin przy utrzymaniu budynku strażnicy i jej otoczenia. OSP Chojno wchodzi w skład KSRG.