Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Marianowo23.02.2019

W dniu 23 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Marianowo. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Marianowo przybyli zaproszeni goście Pan Mirosław Wieczór Burmistrz MiG Wronki. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, Zarząd OSP Marianowo otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. OSP Marianowo liczy aktualnie 34 członków, w tym 2 honorowych. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Marianowo. Interwencje OSP Marianowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 3 razy, w tym 1 raz pożar, 2 razy miejscowe zagrożenia.
Podczas zebrania mówiono o rozbudowie strażnicy OSP Marianowo i wymianie zdezelowanego żuka na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.