Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Gminie Wronki19.02.2019

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach zaprasza wszystkich chętnych na gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbędą się w dniu 14 marca 2019 roku, o godz. 13.00, w świetlicy OSP Wronki, ul. Kościuszki 19. Przykładowe pytania znajdują się na stronie http://strazwronki.pl/, po prawej stronie w zakładce Pytania OTWP 2018, http://strazwronki.pl/aktualnosci_2017/Zestaw_Pytan_Testowych_012017.pdf .
Eliminacje odbywają się w trzech grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I-VI
- szkoły podstawowe kl. VII-VIII, gimnazja kl. III
- szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe
Eliminacje odbywają się pod patronatem Burmistrza MiG Wronki.
Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę z pożarnictwa i ratownictwa.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej.
kontakt: tel: 604 784 519, email: strazwronki@interia.pl