Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Ćmachowo09.02.2019

W dniu 9 lutego 2019 roku, odbyło się w jednostce OSP Ćmachowo walne zebranie sprawozdawcze za 2018 r. Na zebraniu zostało złożone sprawozdanie z działalności jednostki w 2018 roku, a zarząd otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plany działalności na 2019 rok. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Ćmachowo. Interwencje OSP Ćmachowo przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 10 razy, w tym 10 razy miejscowe zagrożenia.