Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna09.02.2019

W dniu 9 lutego 2019 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Jasionna. Na walne zebranie sprawozdawcze OSP Jasionna przybyli zaproszeni goście dh Andrzej Liszkowski Prezes ZOMG ZOSP RP we Wronkach. Na zebraniu Zarząd jednostki złożył sprawozdania z działalności jednostki w 2018 roku, Zarząd OSP Jasionna otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności na 2019 rok. OSP Jasionna liczy aktualnie 27 członków, w tym 4 honorowych, przy OSP Jasionna działa MDP w liczbie 10 osób. Na walnym zebraniu przyjęto nowy statut OSP Jasionna. Interwencje OSP Jasionna przedstawiały się następująco w 2018 roku: ogółem 12 razy, w tym 7 razy pożary, 3 razy miejscowe zagrożenia, 2 razy AF w dobrej wierze.
W 2018 roku strażacy, z OSP Jasionna, brali udział w szkoleniu podstawowym, które zostało przeprowadzone przez KP PSP Szamotuły.
Zebranie było podsumowaniem działalności w 2018 roku. Do Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP, zgodnie z §28 statutu, należy miedzy innymi: rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, ustalanie i zmiany wysokości składki członkowskiej.