Szkolenie19.01.2019

W dniu 19 stycznia 2019 roku, zostało przeprowadzone szkolenie w zakresie obsługi AED dla strażaków z jednostek OSP Rzecin i OSP Chojno, jednostki te otrzymały AED na swoje wyposażenie w ramach współfinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.