Przekaż 1% na OSP Wronki05.01.2019

Przekaż 1% na OSP Wronki, 64-510 Wronki, ul.Kościuszki 19, nr KRS 0000 116 212