Całoroczny zakaz wypalania.

W dniu 30 czerwca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( ogłoszone w Dz. U. nr 109, poz.719), §43 tego rozporządzenia mówi, iż wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione przez cały rok.

(1/1):